Now showing items 1-1 of 1

  • Facility management jako součást komplexního zajištění správy majetku a budov obce 

   Author: Vejvoda Jan; Supervisor: Štrup Ondřej; Opponent: Nývlt Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Diplomová práce se zabývá problematikou správy majetku a budov územně samosprávných celků. Práce prezentuje obor Facility management jako možný nástroj pro zajištění správy majetku a budov obcí a měst v praxi. Teoretická ...