Now showing items 1-1 of 1

  • Materiálová a konstrukční analýza silničních záchytných bodů 

   Author: Jiří Studnička; Supervisor: Pavlík Zbyšek; Opponent: Matiašovský Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-12-10)
   Hlavním cílem disertační práce bylo stanovení metody pro vývoj a validaci postupů pro počítačové modelování dějů zjištěných při reálných nárazových zkouškách záchytných systému a to s možností využití výsledků zkoušek ...