Now showing items 423-442 of 650

   Subject
   parní kompresorové chlazení [1]
   Particle finite element method, Fluid-structure interaction, Numerical methods [1]
   Particle Swarm Optimization [1]
   PCM (Phase Change Material), natural sources of energy, latent thermal-storage, climate buildings, save [1]
   pevnost [1]
   Photogrammetry, Computer vision, Camera calibration, Lens distortion, Pinhole lens. [1]
   Plasma [1]
   PLAXIS [1]
   Plazma [1]
   Plnoprofilový tunelovací stroj, TBM, Štít, prefabrikované segmentové ostění, Tunelové ostění, Drátkobeton, Vláknobeton, Ocelová vlákna, Polypropylenová vlákna, Zkoušky segmentů Full-face tunnel boring machine, TBM, Shield machine, Segmental lining, Tunnel lining, Fibre reinforced concrete, Steel fibres, Polypropylen fibres, Tests of Segments. [1]
   počáteční rovnovážný stav, membránová konstrukce, minimální plocha, metoda konečných prvků, isogeometrická analýza, form finding, initial equilibrium state, membrane structure, minimal surface, finite element method, isogeometric analysis. [1]
   Podélný spoj [1]
   podpovrchový odtok [1]
   Podzemí [1]
   podzemní voda [1]
   pohledový beton, povrchová vrstva, vzlínavost, nasákavost, permeabilita, fair-face concrete, surface layer, capillary attraction, absorptivity, permeability [1]
   point cloud,mobile laser scanning,roadway,classification,raster image [1]
   pokročilé modely [1]
   polar research, remote sensing, sea ice, sea ice thickness, snow, freeboard, slush, altimetry, radiometry, geoid, sea surface height, Weddell Sea, ICESat, Antarctica [1]
   Polymer fibers [1]