Now showing items 490-509 of 1156

   Subject
   laboratory testing [1]
   laminated glass; finite-strain Reissner beam theory; Reissner-Mindlin plate theory; von Kármán plate theory; finite element method; Lagrange multipliers; time- and temperature-dependent behavior [1]
   land use planning [1]
   land-use,land-use map,landscape matrix,distributed soil erosion models,semi-distributed soil erosion models,ZABAGED,LPIS,geoprocessing [1]
   Landscape [1]
   landslide [1]
   lanoplachtové konstrukce [1]
   laser, čištění, kámen, pískovec, chemické čištění, abrazivní čištění, restaurování, laser, cleaning, stone, sandstone, chemical cleaning, abrasive cleaning, conservation [1]
   Laserové skenování, inženýrská geodézie, přesnost, dálkoměr, vlícovací bod, redukce šumu. Laser scanning, engineering surveying, accuracy, distancemeter, control point, noise reduction. [1]
   latentně hydraulická příměs [1]
   LCA [1]
   LCC; LCA; OptiRoad; OptiRec,road rehabilitation,multicriteria decision tool [1]
   leaf area index [1]
   lehká konstrukce [1]
   Lepené lamelové dřevo,uhlíková tkanina,vyztužování,destruktivní zkoušení,nedestruktivní zkoušení,konečně prvkový model [1]
   lepidlo [1]
   lesní hospodářství [1]
   letecká data [1]
   levelling [1]
   Lidský kapitál, řízení lidských zdrojů, řízení podle kompetencí, kompetence, kompetenční model, vzdělávání a rozvoj, řízení talentů, kariérní plánování, plánování nástupnictví. Human capital, human resources management, management based on competencies, competency, competency model, training and development, talent management, career planning, succession planning [1]