Now showing items 437-456 of 816

   Subject
   Nanocrystalline diamond, carbon nanotubes, plasma enhanced chemical vapor deposition, gas sensor, phosgene detection [1]
   nasycená zóna [1]
   NATM, ADECO-RS, tunnelling, tunnel face, advance core, numerical modelling, horizontal anchoring [1]
   Natural and Cultural values of Landscape [1]
   Navier-Stokes equations,Boussinesq equations,mixed boundary conditions,Navier´s type boundary conditions,Navier´s boundary conditions,regularity,strong solutions [1]
   Navierovy-Stokesovy rovnice,Boussinesqovy rovnice,smíšené okrajové podmínky,okrajové podmínky Navierova typu,Navierovy okrajové podmínky,kvalitativní vlastnosti,silné řešení [1]
   Náhodné heterogenní materiály [1]
   náhodné pole [1]
   náklady na energie [1]
   náklady životního cyklu; analýza životního cyklu; OptiRoad; OptiRec,rekonstrukce vozovek,multikriteriální hodnotící nástroj [1]
   náraz [1]
   nástroje územního plánování [1]
   návrh [1]
   návrhové limity [1]
   návrhové přístupy [1]
   Nedestruktivní metody,destruktivní metody,sádra,beton,mechanické vlastnosti,vliv prostředí [1]
   Nedestruktivní testování,ultrazvuk,dřevo,historické konstrukce,celodřevěné spoje,diagnostika,monitorování stavu [1]
   nejistoty, kalibrace, hodnocení dobré shody (Nash-Sutcliff koeficient, koeficient determinace, index shody), simulační model, srážko-odtokové modely uncertainty, model calibration, efficiency criteria, Nash-Sutcliffe efficiency, coefficient of determination, index of agreement, simulation model, rainfall-runoff models [1]
   nelineární analýza [1]
   nelineární diferenciální rovnice [1]