Now showing items 607-626 of 650

   Subject
   vápno,pucolán,cihelný prach,pasty,materiálové charakteristiky [1]
   vedlejší energetické produkty [1]
   vedlejší energetické produkty,fluidní popely a popílky,asfaltová emulze,zpěněný asfalt,recyklace za studena,emulzní asfaltové směsi [1]
   veřejné zakázky,LCCI,náklady,digitalizace stavebnictví [1]
   veřejný prostor [1]
   vibro-compress [1]
   vibrolis [1]
   virtuální model člověka. proudění vzduchu [1]
   Vláknitá výztuž [1]
   Vláknobeton [1]
   Vláknobeton, pracovní diagram, přetvárné charakteristiky, zkoušky vláknobetonu, zkoušení vláknobetonu. Fibreconcrete, sequence chart, material characteristics, experimental tests, fibreconcrete testing. [1]
   Vláknové kompozitní materiály [1]
   Vnější kontaktní zateplovací systém (VKZS), sanace, recyklace, external thermal insulation composite systém (ETICS), doplňkový kontaktní zateplovací systém, tepelně vlhkostní modelování. [1]
   Vnitřní prostředí [1]
   vnitřní prostředí v budově,nerovnoměrná tepelná zátěž,tepelně-vlhkostní podmínky na pracovišti,velkoprostorové kanceláře,objektivní měření,subjektivní hodnocení,stereoteplota,stereoteploměr [1]
   vodní bilance horského povodí [1]
   vodní eroze, výlov a vypouštění rybníka, transport sedimentu, eutrofizace, rybniční sediment, rybniční hospodářství, zanášení rybníků, USLE - univerzální rovnice ztráty půdy, SDR - poměr odnosu nerozpuštěných látek, celkový fosfor, Water erosion, harvesting and discharge fishpond, sediment transport processes, Eutrophication, fishponds sediments, fish management, silting of fish ponds, USLE universal soil loss equation, SDR, total phosphorus [1]
   Vodojem, CFD modelování, fyzikální modelování, stopovací zkoušky, výměna vody.Water tank, CFD modelling, physical modelling, tracer experiment, water exchange [1]
   Vodovodní (distribuční) systém, ztráty vody, úniky, regulace tlaku, citlivostní analýza, hydraulická drsnost, hydraulická spolehlivost. [1]
   Vysokohodnotné silikátové kompozity, stropní konstrukce, environmentální optimalizace, LCA, alkalicky aktivovaný beton, kazetové stropní konstrukce, dřevo-betonové stropní konstrukce, vylehčující vložky. [1]