Now showing items 290-309 of 1357

   Subject
   early-age [1]
   economic efficiency [1]
   Edge Detection [1]
   efektivní návrh [1]
   efficient design [1]
   ekonomická efektivita [1]
   Elastický mostní závěr, opakované vyjíždění kolem, smyková zkouška spojení vrstev, model tuhosti, prostý tah, modul tuhosti, autoregenerace, poruchy mostních závěrů. [1]
   elastoplasticita [1]
   elastoplasticity [1]
   electron microscopy (SEM) [1]
   Elektrárenský popílek,polypropylenová vlákna,vyztužování zemin,laboratorní zkoušky,zemní konstrukce [1]
   Elektrárna [1]
   elektronová mikroskopie SEM [1]
   Elementary school. Deficiences. Complex building renewal. New building image. School hall. Core classroom. Break spaces. School plot. Ecological adjustment. [1]
   elezobeton [1]
   emise,CO2,beton,cement,mexhanické odtěžování,tlaková pevnost,tahová pevnost,vápeno-křemičité-hydráty,mikrostruktura [1]
   emissions,CO2,concerete,cement,tensile strength,blended cement,calcium-silicate-hydrate [1]
   Energetická účinnost, modelování, životní cyklus staveb. [1]
   Energetické zdroje, Životní cyklus (ŽC) staveb, Energetická spotřeba / náročnost, Celková energetická náročnost (CEN), Trvale udržitelný rozvoj, Elektronický pasport stavby (EPS), Metodika Snižování celkové energetické a surovinové náročnosti staveb (SCENS).Energy sources, Life-cycle of structures, Energy consumption / demand, Total energy consumption, Sustainable development, Electronic Passport of Structure, Methodology of a Reduction of Total energy and resources consumption in structures. [1]
   Energeticky nezávislé, Solární energie, Sluneční radiace, adobe, nepálená cihla, vepřovice, lomové kamenivo, tepelná izolace slámou, Himálaj, Zanskar, Kargyak, Kurgyakh, škola, Indie, Asie [1]