Now showing items 324-343 of 650

   Subject
   Macrofibers [1]
   Makrovlákna [1]
   Mastic Asphalt mixtures, multiscale analysis, binary image, periodic unit cell, homogenization, generalized Leonov model, Mori-Tanaka method [1]
   mechanical characteristics [1]
   mechanická odezva [1]
   mechanické chování [1]
   mechanické vlastnosti, materiálové charakteristiky, pevnost v tlaku, pevnost v tahu ohybem, modul pružnosti, odolnost vůči chemickým rozmrazovacím látkám, pronikání chloridů, diferenční skenovací kalorimetrie, termogravimetrická analýza, objemové změny betonumechanical properties, material charcteristics, compressive strength, bending strength, modulus of elasticity, scaling resistance, chloride penetration, differential scanning calorimetry, thermogravimetric analysis, volume changes of concrete [1]
   membrane [1]
   membrána [1]
   membránové konstrukce [1]
   metakaolin [1]
   metakaolin, vápenná omítka, materiálové parametry, historické konstrukce [1]
   metakolin [1]
   methodology [1]
   Metoda diskrétních prvků,metoda konečných prvků,kombinování metod,Python,beton,mezoúroveň [1]
   metoda konečných prvků [3]
   Metoda konečných prvků (MKP) [1]
   Metoda konečných prvků (MKP),Konečně prvková analýza,Vizualizace [1]
   Metoda rychlostního pole - hydrometrování, vodoměrná vrtule, měření průtoku, nejistoty, měrný žlab, měrný přeliv, průtokoměr, monitoring, časová řada. Velocity area-method, stream gauging, current meter, stream flow measurement, uncertainties, flume, weir, flow meter, monitoring, time series. [1]
   metodika [1]