Now showing items 496-515 of 650

   Subject
   sandwich panel,reinforcing walls,anchoring,load bearing capacity,horizontal deformation,timber [1]
   saturated zone [1]
   Segment accessories [1]
   Segment lining [1]
   Segmentové ostění [1]
   Segmentové příslušenství [1]
   seizmické zatížení, nelineární dynamická odezvy, zjednodušující nelineární metody, modifikovaná metoda statického přitěžování, Eurokód 8 [1]
   sendvičový panel,výztužná stěna,kotvení,únosnost,vodorovná deformace,dřevo [1]
   SHP, operativní průzkum, předprojektová příprava, fotogrammetrie, laserové skenování, automatické metody, 3D model, obrazová korelace, mračno bodů, SIFT, matching, SfM, PMVS, Bundler, MeshLab, rekonstrukce plochy, Alpha Shape, Ball pivoting, Marching cubes, Poissonova rekonstrukce, program pro práci s mračnem, Java, Karlův most, minaret Choli, barokní sochy z Kuksu, madrása Kubahan, [1]
   Silniční síť [1]
   silniční stavitelství [1]
   skicování elektronický skicák architektonické navrhování 3d model vizualizace virtuální prostor parametrické navrhování Cinema skica tužka zákres do fotografie prezentace virtuální model augmented reality rozšířená realita tablet [1]
   Skleněná vlákna [1]
   skleněné konstrukce, šroubovaný spoj, ocelová příložka, nepředepnutý [1]
   sklo [1]
   sklo,hybridní nosník,ztráta příčné a torzní stability,imperfekce,numerický model,kritický moment [1]
   slabs [1]
   slag [1]
   slender columns,concrete,composite columns,fire,moment-curvature approach,numerical analysis [1]
   sloup [1]