Now showing items 116-135 of 650

   Subject
   damage [1]
   Darcy´s law, van Genuchten´s law, Richards´equation, convection-dispersion-reaction equation, time step adaptivity, finite element method, Fortran, parameter identification, nuclear waste disposal, capillary barrier, contrastive material properties, convection dominance [1]
   design [1]
   design approaches [1]
   design limits [1]
   deskové vzorky [1]
   desky s prolisovanými trny, spoje dřevěných příhradových konstrukcí, pevnostní vlastnosti, zpracování statistických souborů, normální rozdělení, lognormální rozdělení, globální variační koeficient, globální míra rozptylu [1]
   diamant,nanofabrikace,litografie mikrokuliček,reaktivní iontové leptání [1]
   diamond,nanofabrication,microsphere lithography,reactive ion etching [1]
   diffusion equation [1]
   difúzní rovnice [1]
   Discrete Element Method,Finite Element Method,multimethod coupling,Python,concrete,mesoscale [1]
   diskrétní dynamické systémy, intervalové zobrazení, uzlový bod, Lebesgueova míra, topologická entropie [1]
   distortional buckling [1]
   distorzní klopení [1]
   Dodavatelské systémy,Rizika projektu,Stavební projekt,Smluvní standardy [1]
   Domácnost, byt, mikrobydlení, ohebná disposice, zónování, minimální byt, monobyt, plastický byt. Household, apartment, microliving, flexible disposition, zoning, minimun apartment, monospace apartment, plastic apartment. [1]
   dotvarování [1]
   Drátkobeton [1]
   Drill and Blast Tunnelling Method,Blasting Works,Moane Tunnel,Emulsion Explosive,3D Scanning of Tunnel Contour,Analysis of Excavation,Factors Affecting Excavation,Optimization of Technological Process [1]