Now showing items 399-418 of 1027

   Subject
   Janssen [1]
   Jizera Mountains [1]
   Jizerské hory [1]
   kaldera [1]
   kalibrace [1]
   Karbonatace betonu, beton, výztuž, prostředí, oxid uhličitý, karbonát, etapy karbonatace, alkalita betonu, hloubka karbonatace, koroze výztuže, výpočet hloubky karbonatace, zkoušky karbonatace, fenolftalein, vlhkost prostředí, pórovitost betonu, permeabilita betonu, pevnost betonu v tlaku, třída betonu, krytí výztuže, norma, eurokód, nosnost konstrukce, rtuťová porozimetre, průmyslové stavby.Carbonatarion of concrete, concrete, reinforcement, environment, carbon dioxide, carbonate, stages of carbonation, the alkalinity of concrete, carbonation depth, corrosion, calculation of the depth of carbonation, carbonation tests, humidity, porosity of concrete, the permeability of concrete, compressive strength of concrete, concrete class, concrete cover, standard, eurocode, capacity design, mercury porozimetre, industrial buildings [1]
   Kaskádové skluzy, boční přítok, hydraulický výzkum, režimy proudění, tlumení kinetické energie, přehradní stavitelství. Stepped chutes, lateral inflow, physical model study, flow regime, dissipation of kinetic energy, hydraulic engineering. [1]
   katastr nemovitostí, ISKN, RÚIAN, INSPIRE, Katastrální parcely, GML cadastre, ISKN, ISCRE, INSPIRE, Cadastral Parcel, GML [1]
   kámen [1]
   keramická vlákna [1]
   klimatická komora [1]
   Knowledge Management, Corporate Semantic Web, Semantic Web, Ontology, OWL, RDF,Taxonomy [1]
   kolaps [1]
   Komoditní burza, stavební a demoliční odpad, komodita dříví, rizika, odpady, burza, kapitálové trhy, finanční trhy, deriváty, legislativa. Commodity Exchange, construction and demolition debries, commodity building materials, commodity waste, commodity wood, financial risk, waste, Exchange, Capital Market, Financial Market, derivative [1]
   kompozit, dřevo, vlákna vysoké pevnosti, uhlíková vlákna, jednosměrné kompozity, materiálové charakteristiky, numerické modelování, composite, timber, high strength fibres, carbon fibers, unidirectional composites, material properties, numerical modelling [1]
   kompozitní nosník, lepené lamelové dřevo, vyztužení uhlíkovými vlákny, vyztužený plast, skelnými vlákny vyztužený plast, composite beam, glued-laminated timber, reinforcement, carbon-fibre reinforced polymer, glass-fibre reinforced polymer [1]
   kompozitní zesilování [1]
   koncept [1]
   konečně prvková analýza [1]
   konstitutivní modelování [1]