Now showing items 603-622 of 1595

  Subject
  kaldera [1]
  kalibrace [1]
  kalibrace kamery [1]
  karbonatace [1]
  Karbonatace betonu, beton, výztuž, prostředí, oxid uhličitý, karbonát, etapy karbonatace, alkalita betonu, hloubka karbonatace, koroze výztuže, výpočet hloubky karbonatace, zkoušky karbonatace, fenolftalein, vlhkost prostředí, pórovitost betonu, permeabilita betonu, pevnost betonu v tlaku, třída betonu, krytí výztuže, norma, eurokód, nosnost konstrukce, rtuťová porozimetre, průmyslové stavby.Carbonatarion of concrete, concrete, reinforcement, environment, carbon dioxide, carbonate, stages of carbonation, the alkalinity of concrete, carbonation depth, corrosion, calculation of the depth of carbonation, carbonation tests, humidity, porosity of concrete, the permeability of concrete, compressive strength of concrete, concrete class, concrete cover, standard, eurocode, capacity design, mercury porozimetre, industrial buildings [1]
  Kaskádové skluzy, boční přítok, hydraulický výzkum, režimy proudění, tlumení kinetické energie, přehradní stavitelství. Stepped chutes, lateral inflow, physical model study, flow regime, dissipation of kinetic energy, hydraulic engineering. [1]
  Katastr nemovitostí [1]
  katastr nemovitostí, ISKN, RÚIAN, INSPIRE, Katastrální parcely, GML cadastre, ISKN, ISCRE, INSPIRE, Cadastral Parcel, GML [1]
  kámen [1]
  keramická vlákna [1]
  Klein Palace [1]
  Kleinův palác [1]
  klimatická komora [1]
  Knowledge Management, Corporate Semantic Web, Semantic Web, Ontology, OWL, RDF,Taxonomy [1]
  koeficient tlaku [1]
  kolaps [1]
  kolapsní zatížení [1]
  kolejnicová podpora [1]
  kombinace tlaku a ohybu [1]
  Komoditní burza, stavební a demoliční odpad, komodita dříví, rizika, odpady, burza, kapitálové trhy, finanční trhy, deriváty, legislativa. Commodity Exchange, construction and demolition debries, commodity building materials, commodity waste, commodity wood, financial risk, waste, Exchange, Capital Market, Financial Market, derivative [1]