Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace účinnosti odlehčovacích komor 

   Author: Jiří Procházka; Supervisor: Pollert Jaroslav; Opponent: Sýkora Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-23)
   Disertační práce se zabývá základním rozborem problematiky odlehčovacích komor, specificky trubní odlehčovací komory CSO Hobas Chamber. V první části práce se věnuji literární rešerši současného stavu OK, vhodnosti použití ...