Now showing items 1-1 of 1

  • Metody určování vlivu refrakce při terestrických měřeních ve stavebnictví 

   Author: Hana Sirůčková; Supervisor: Pospíšil Jiří; Opponent: Štroner Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-12)
   V disertační práci je zpracováván vliv refrakce při geodetických měřeních. Hlavním cílem disertační práce je pokusit se osvětlit problematiku vlivu refrakce na nivelované převýšení a při měření horizontálních úhlů v blízkosti ...