Now showing items 1-3 of 3

  • Neinvazivní metody stabilizace a zpevňování konstrukcí historických a památkově chráněných objektů pomocí nanotechnologie 

   Author: Markéta Fialová; Supervisor: Witzany Jiří; Opponent: Pospíšil Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Práce se zabývá rozsáhlou analýzou současného stavu poznání užití nanomateriálů v památkové péči při obnově, stabilizaci, konzervaci a restaurování historických materiálů, prezentuje dílčí experimentální výsledky (laboratorní ...
  • Neinvazivní stabilizace a zesilování tlačených zděných konstrukcí kompozity na bázi FRP 

   Author: Jan Kubát; Supervisor: Witzany Jiří; Opponent: Klouda Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Tato disertační práce je zaměřena na stabilizaci, sanaci a zpevňování tlačených zděných konstrukcí s využitím materiálů na bázi vysoko-pevnostních a vysoko-modulárních vláken se zvláštním zaměřením na jejich aplikaci na ...
  • Protipovodňová opatření v intravilánech historických měst 

   Author: Klára Nedvědová; Supervisor: Kupka Jiří; Opponent: Hexner Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-12-04)
   Disertační práce mapuje situaci v oblasti plánování a realizace strukturálních protipovodňových opatření v historických městech České republiky. Tato opatření ovlivňují rozsáhlá území s velkým množstvím různorodých uživatelů, ...