Now showing items 1-3 of 3

  • Neinvazivní stabilizace a zesilování tlačených zděných konstrukcí kompozity na bázi FRP 

   Author: Jan Kubát; Supervisor: Witzany Jiří; Opponent: Klouda Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Tato disertační práce je zaměřena na stabilizaci, sanaci a zpevňování tlačených zděných konstrukcí s využitím materiálů na bázi vysoko-pevnostních a vysoko-modulárních vláken se zvláštním zaměřením na jejich aplikaci na ...
  • Nelineární analýza štíhlých zděných konstrukčních prvků 

   Author: Marek Vokál; Supervisor: Kohoutková Alena; Opponent: Klusáček Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-18)
   Práce hodnotí a porovnává ruzné zpusoby modelování nevyztužených štíhlých zdených konstrukcí, tedy konstrukcí náchylných na ztrátu stability. Byl navržen a implementován algoritmus pro posuzování štíhlých zdených konstrukcí. ...
  • Numerické modelování stabilizace a zpevňování zděných konstrukcí historických objektů 

   Author: Aneta Libecajtová; Supervisor: Witzany Jiří; Opponent: Brožovský Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Disertační práce se soustředí na nalezení numerického přístupu pro výpočet zděných konstrukcí zatížených dostředným tlakem schopného predikovat výsledky experimentální zkoušky. K verifikaci zvoleného numerického přístupu ...