Now showing items 1-1 of 1

  • Modelování hydrologických dopadů způsobů hospodaření ve venkovských povodích pomocí SWATu 

   Author: Nina Elizabeth Noreika; Supervisor: Dostál Tomáš; Opponent: Hanel Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   V průběhu let došlo v České republice vlivem nevhodného hospodaření s vodou a půdou ke snížení retenční kapacity krajiny. Mnoho nevhodných dopadů lze připsat intenzifikaci zemědělství, které nastalo po transformaci tohoto ...