Now showing items 1-1 of 1

  • Možnosti využití geopolymerů v konstrukcích pozemních staveb 

   Author: Vermach Pavel; Supervisor: Gattermayerová Hana; Opponent: Konvalinka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
   Předmětem disertace jsou možnosti využití alkalicky aktivovaných hlinitokřemičitanů - geopolymerů v konstrukcích pozemních staveb. Experimenty v rámci této práce byly prováděny s geopolymerní matricí převážně na bázi ...