Now showing items 1-1 of 1

  • Numerické modelování stabilizace a zpevňování zděných konstrukcí historických objektů 

   Author: Aneta Libecajtová; Supervisor: Witzany Jiří; Opponent: Brožovský Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Disertační práce se soustředí na nalezení numerického přístupu pro výpočet zděných konstrukcí zatížených dostředným tlakem schopného predikovat výsledky experimentální zkoušky. K verifikaci zvoleného numerického přístupu ...