Now showing items 1-1 of 1

  • Využití odpadního mramoru na bázi odprašku ve stavebnictví 

   Author: Zdeněk Prošek; Supervisor: Tesárek Pavel; Opponent: Keršner Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-16)
   Predložená disertacní práce je souhrnem experimentálního výzkumu zamereného na charakterizaci a využití odpadního materiálu na bázi mramoru ve stavebnictví. Pro úpravu mramorového odpadu byla zvolena recyklace pomocí ...