Now showing items 1-1 of 1

  • Proudění komplexních kalů s nenewtonskou nosnou kapalinou 

   Author: Mikoláš Kesely; Supervisor: Matoušek Václav; Opponent: Havlík Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-21)
   Tato práce se zabývá prouděním nenewtonských komplexních směsí v potrubí. V rámci plnění cílů byla vytvořena unikátní a rozsáhlá experimentální databáze obsahující informace o chování směsí se značným rozpětím tokových ...