Now showing items 1-1 of 1

  • Vlivy působící na přesnost výstupů z RPAS 

   Author: Jaroslav Šedina; Supervisor: Pavelka Karel; Opponent: Hanzl Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-16)
   V této práci jsou přestaveny jednotlivé vlivy působících na přesnost výstupů z RPAS (systém dálkově řízeného letadla) a možné způsoby jejich eliminace. V práci je probrána problematika kalibrace kamery, stability prvků ...