Now showing items 1-1 of 1

  • KOROZIVNĚ AKTIVNÍ VZTAH DŘEVOMORKY KE ZDIVU 

   Author: Drahomíra Cígler Žofková; Supervisor: Jiránek Martin; Opponent: Válek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-03-17)
   Práce se zabývá interakcí metabolických produktů dřevokazné houby druhu dřevomorka domácí (Serpula lacrymans (Wulfen) P. Karst.) s běžně užívanou vápennou maltou. Úvodní část je věnována souhrnnému zpracování problematiky ...