Now showing items 1-2 of 2

  • Kooperativní kategorizace ve stavebnictví 

   Author: Marian Smutný; Supervisor: Vytlačil Dalibor; Opponent: Kubečka Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-13)
   Cílem této disertační práce je navrhnout datový model nezávislého systému organizace dat v oblasti projektování budov a facility managementu ve vícejazyčném prostředí, propojeném prostřednictvím různých aplikací CAD, GIS, ...
  • Spatial Analysis in GIS for Sustainable Urban Form and Transport Development 

   Author: Vitalii Kostin; Supervisor: Halounová Lena; Opponent: Horák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   V současné době, vzhledem k rozsahu urbanizačních procesů a rostoucí městské populaci, se koncepce udržitelného rozvoje území stává aktuálnější. Její hlavní princip spočívá v efektivním a harmonickém fungování jednotlivých ...