Now showing items 1-1 of 1

  • Vyšetřování únavy betonu s přihlédnutím k vlivu prostředí 

   Author: Sýkorová Jana; Supervisor: Štemberk Petr; Opponent: Podolka Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   Inženýrské konstrukce jako jsou betonové mosty, bývají během své životnosti vystaveny cyklickému zatěžování od dopravy, které vyvolává únavové poškození. Během zimních měsíců jsou mosty též vystaveny střídání zmrazovacích ...