Now showing items 1-2 of 2

  • Metody sanace vlhkostních poruch betonových konstrukcí budov s využitím krystalických materiálů 

   Author: Hana Žáková; Supervisor: Pazderka Jiří; Opponent: Dohnálek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-10-10)
   Zajištění odpovídající kvality vnitřního prostředí v suterénních prostorách budov je nedílnou součástí celkových požadavků kladených na dnešní stavby. Pronikání vody do interiéru spodní stavby v důsledku trhlin v ...
  • Segmentové ostění tunelů ražených mechanizovanými štíty 

   Author: Jan Faltýnek; Supervisor: Pruška Jan; Opponent: Barták Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
   Současným trendem výstavby v podzemí je tunelování pomocí plnoprofilových tunelovacích strojů. Mechanizované tunelování umožňuje stavbu liniových podzemních staveb v případě velmi nízkého nadloží, v nestabilních horninách ...