Recently added

Now showing items 21-40 of 608

  • Posttraumatická intervenční péče u zasahujících složek Integrovaného záchranného systému v Moravskoslezském kraji 

   Author: Navrátilová Žaneta; Supervisor: Ralbovská Dana Rebeka; Opponent: Čírtková Ludmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou využití posttraumatické intervenční péče u členů zasahujících složek Integrovaného záchranného systému se zaměřenímna Moravskoslezský kraj. V teoretické části jsou charakterizovány ...
  • Vliv zátěžových a stresových situací na členy základních složek integrovaného záchranného systému 

   Author: Pištěk Petr; Supervisor: Biedermannová Eva; Opponent: Navrátil Leoš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou stresových a zátěžových situací základních složek integrovaného záchranného systému, tedy se jedná o hasičský záchranný sbor, zdravotnickou záchrannou službu a policii České ...
  • Výuka první pomoci při život ohrožujících stavech u žáků druhého stupně základních škol 

   Author: Prouza Radek; Supervisor: Vajsarová Diana; Opponent: Vidunová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Bakalářská práce se zabývá výukou první pomoci žáků druhého stupně základních škol zaměřenou na život ohrožující stavy. Cílem bakalářské práce je zhodnotit kvalitu výuky první pomoci na podkladě zmapování schopností žáků ...
  • Vliv taneční terapie na pacienty s Parkinsonovou nemocí 

   Author: Pokorný Jan; Supervisor: Hájková Simona; Opponent: Hrdý Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Cíl práce: Hlavním cílem této práce je hodnocení vlivu taneční terapie nasymptomatologii pacientů s Parkinsonovou nemocí. Hodnotí ovlivnění motorických i nemotorických projevů po absolvování dvouměsíční intenzivní terapie. ...
  • První pomoc a ošetřování po pádu z výšky 

   Author: Levický Ondřej; Supervisor: Bříza Jan; Opponent: Zeman Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-17)
   Bakalářská práce se zabývá první pomocí a ošetřováním poraněných po pádu z výšky a připraveností vybraných složek IZS na ošetření a transport těchto pacientů. V teoretické části práce je popsán pád z výšky a fyzikální děje, ...
  • Kompenzační cvičení u horolezců aktivací hlubokého stabilizačního systému páteře 

   Author: Karšayová Kateřina; Supervisor: Hájková Simona; Opponent: Moses Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-12)
   Bakalářská práce se zabývá významem aktivace hlubokého stabilizačního systému páteře za účelem úpravy svalových dysbalancí a vadného držení těla u skupiny horolezců. Teoretická část pojednává o hlubokém stabilizačním systému ...
  • Histologie slinivky břišní, Langerhansových ostrůvků a problematika diabetes mellitus 

   Author: Paiskr Jiří; Supervisor: Becke Richard; Opponent: Dylevský Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
   Bakalářská práce s názvem "Histologie slinivky břišní, Langerhansových ostrůvků a problematika diabetes mellitus" se zabývá průkazem endokrinní části pankreatu, která je tvořena různými typy buněk uspořádaných do tzv. ...
  • Návrh Plánu krizové připravenosti - ZŠ a MŠ Jesenice, okr. Rakovník 

   Author: Valentová Milada; Supervisor: Rais Vítězslav; Opponent: Hes Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Práce se týká plánu krizové připravenosti, který je součástí krizového plánování a slouží k přípravě právnických a podnikajících fyzických osob na krizové situace. Ty zpracovávají plán krizové připravenosti v případě, kdy ...
  • Vývoj metod zpracování obrazu v radiodiagnostice 

   Author: Lotterová Zuzana; Supervisor: Podzimek František; Opponent: Nedbal Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Tato bakalářská práce se zabývá vývojem metod zpracování obrazů pořízených na radiodiagnostických pracovištích.
  • Terapie karcinomu mammy 

   Author: Hávová Klára; Supervisor: Šebelová Zuzana; Opponent: Dušková Radka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Bakalářská práce s názvem "Terapie karcinomu mammy" se zabývá problematikou onemocnění rakoviny prsu. Je zaměřena zejména na diagnostiku, prevenci a léčbu karcinomu mammy. Jsou zde také zmíněny rizikové faktory, které mohou ...
  • Příprava a provedení policejního zásahu při útoku aktivního střelce za asistence složek Integrovaného záchranného systému 

   Author: Mach Petr; Supervisor: Janouchová Olga; Opponent: Zámek David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-12)
   Bakalářská práce je věnována problematice útoku nebezpečného pachatele, nazývaného v České republice aktivní nebo také šílený střelec. Budeme se zabývat přípravou a provedením policejního zásahu při útoku aktivního střelce ...
  • Kompenzace horní končetiny u profesionálních hráček basketbalu 

   Author: Matulková Tereza; Supervisor: Kučerová Ilona; Opponent: Hájková Simona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Bakalářská práce se zabývá kompenzačním cvičením horní končetiny u profesionálních hráček basketbalu. Základním cílem je komparace odchylek ze vstupního a výstupního vyšetření s následným vyhodnocením dosažených změn při ...
  • Vývoj a porovnání urgentních příjmů v České republice 

   Author: Feix Jiří; Supervisor: Poláková Renata; Opponent: Böhm Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Tématem bakalářské práce je vývoj a porovnání urgentních příjmů v České republice. Práce začíná úvodem do současného stavu, kdy se zabýváme aktuální situací v oblasti urgentních příjmů v České republice - zejména předpokládanou ...
  • Návrh aktualizace požárního evakuačního plánu a návrh evakuačního plánu Speciální infekční nemocnice Centra biologické ochrany Těchonín 

   Author: Píštěková Kristýna; Supervisor: Charvátová Marie; Opponent: Šimek Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Předmětem bakalářské práce bylo posoudit efektivnost současného požárníhoevakuačního plánu Speciální infekční nemocnice Centra biologické ochrany Těchonín. V teoretické části se bakalářská práce zabývala problematikou ...
  • Drogy a protidrogová prevence na středních školách v Praze 5 

   Author: Sýkorová Petra; Supervisor: Matlach Radek; Opponent: Adámek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
   Obsahem bakalářské práce je náhled na drogovou problematiku a primární prevenci na středních školách na Praze 5. V teoretické části této práce jsou definovány pojmy týkající se řešené problematiky a podrobněji rozepsány ...
  • Komplexní péče o dítě s kvadruparetickou formou dětské mozkové obrny se zaměřením na fyzioterapii 

   Author: Semrádová Alexandra; Supervisor: Dojcsánová Hana; Opponent: Dylevský Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-21)
   Obecná část se zaměřuje na teoretické poznatky o klasifikaci forem DMO, etiologii, patofyziologii, prevenci vzniku, diagnostice a přidružených chorobách. Dále jsou vteoretické části rozebrány léčebné postupy ortopedické, ...
  • Léčebně-rehabilitační plán a postup po operaci syndromu karpálního tunelu 

   Author: Slabá Petra; Supervisor: Novotná Irena; Opponent: Kymplová Jaroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-21)
   Předmětem této bakalářské práce je zpracování problematiky fyzioterapie po operaci syndromu karpálního tunelu. Cílem je shromáždění teoretických poznatků, které setýkají dané diagnózy. Obecná část je věnována poznatkům ...
  • Rehabilitace u dětského pacienta se svalovou myopatií 

   Author: Plačková Aneta; Supervisor: Hašková Andrea; Opponent: Kimličková Monika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-16)
   Tato bakalářská práce se zabývá rehabilitací u dětského pacienta se svalovou myopatií. Hlavním cílem této práce je zpracování kazuistiky dětského pacienta s diagnózou vrozené svalové myopatie, prokázat mé schopnosti v ...
  • Vliv videoher na agresivitu člověka 

   Author: Puffrová Tereza; Supervisor: Ralbovská Dana Rebeka; Opponent: Čírtková Ludmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-21)
   Obsahem bakalářské práce je problematika hraní násilných videoher a jejich možnéhovlivuna agresivitu u člověka. Práce je zaměřena na zkoumání videoher snevhodnými aspekty, jakými je násilí, vulgarismy a sexuální obsaha ...
  • Šokové stavy v přednemocniční neodkladné péči 

   Author: Březinová Veronika; Supervisor: Vidunová Jana; Opponent: Knor Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-08-20)
   Předmětem mé bakalářské práce je zpracování problematiky šokových stavů vpřednemocniční neodkladnépéči. V teoretické části jsou popsánypatofyziologické změny, rozdělení šokových stavů, příznaky a léčba. Budu se také zabývat ...