Recently added

Now showing items 41-60 of 608

  • Fyzioterapeutické přístupy u whiplash injury 

   Author: Šantinová Barbora; Supervisor: Hájková Simona; Opponent: Novotná Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Cíl práce: Cílem této bakalářské práce je shrnutí teoretických poznatků o diagnóze whiplash injury a zpracování kazuistikyfyzioterapeutické péče u pacienta stouto diagnózou. Metoda:Vobecné části je popsáno, co je to vůbec ...
  • Ztrátová poranění končetin- prvotní ošetření 

   Author: Vorlíček Michal; Supervisor: Vidunová Jana; Opponent: Jakoubek Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-07-25)
   Bakalářská práce se věnuje problematice ztrátových poranění končetin vrámci přednemocniční neodkladné péče. Teoretická část popisuje, mechanismy a typy úrazů, které vedou ke ztrátovým poraněním končetin, dále pak analyzuje ...
  • Stanovení alelických variant fenotypových antigenů na lidských erytrocytech krevně skupinových systémů metodou PCR 

   Author: Pilařová Lenka; Supervisor: Landová Ludmila; Opponent: Blaha Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Tématem bakalářské práce je stanovení alelických variant fenotypových antigenů na lidských erytrocytech krevně skupinových znaků u dárců krve metodou bioarray (kit BioArray TM HEA BeadChip TM Immucor Norcross, GA). V ...
  • Frekvence výskytu alergií u pacientů vyšetřených laboratorní metodou AlaTOP 

   Author: Pilát Martin; Supervisor: Široká Romana; Opponent: Fialová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Teoretická část této bakalářské práce se věnuje základním informacím o alergiích. Zahrnuje rozdělení nejčastějších skupinových alergenů, příčiny vzniku přecitlivělosti, používané metody určené k diagnostice alergií a ...
  • Vliv hemodialýzy na množství protilátek proti viru hepatitidy B v séru pacientů s poruchou ledvin 

   Author: Sedlářová Hana; Supervisor: Široká Romana; Opponent: Hrdý Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Bakalářská práce s názvem ,,Vliv hemodialýzy na množství protilátek proti viru hepatitidy B v séru pacientů s poruchou ledvin" je složena z teoretické a praktické části. V teoretické části je objasněna základní stavba a ...
  • Terapie benigních onemocnění štítné žlázy otevřenými zářiči 

   Author: Merglová Kristýna; Supervisor: Táborská Kateřina; Opponent: Rosina Jozef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Terapie benigních onemocnění štítné žlázy je jednou z metod nukleární medicíny. I když jsou tyto metody oproti metodám diagnostickým v menšině, mají u některých pacientů významný přínos. Práce je rozdělena do dvou hlavních ...
  • Vliv vitamínu D na průběh gravidity a kostní metabolismus u žen ve fertilním věku 

   Author: Sedlářová Jana; Supervisor: Široká Romana; Opponent: Racek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Bakalářská práce se zabývá vlivem vitamínu D na průběh gravidity a kostní metabolismus u žen ve fertilním věku. Teoretická část je zaměřena na vitamín D, jeho formy, metabolismus a deficity. Je popisován ideální marker ...
  • Diagnostika aneurysmatu mozkových tepen v radiologii pomocí CT a MRI, porovnání obou metod 

   Author: Mišovicová Markéta; Supervisor: Klika Daniel; Opponent: Rosina Jozef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-18)
   Bakalářská práce se zabývá diagnostikou aneurysmat mozkových tepen pomocí CT a MRI. Obě tyto metody jsou porovnávány. Pro porovnání byla stanovena 3 kritéria: pokud lze tyto dvě metody využít k diagnostice AN mozkových ...
  • Volba léčby subdurálního hematomu v závislosti na CT diagnostice 

   Author: Kondratievová Jana; Supervisor: Jelínek Petr; Opponent: Májovský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Bakalářská práce se zabývá diagnostikou subdurálního hematomu, který je častou komplikací při úrazech hlavy a jedná se o přítomnost krve v subdurálním prostoru. K diagnostice SDH je používáno CT vyšetření, které se v zásadě ...
  • Možnosti veterinární diagnostiky v laboratorní praxi 

   Author: Sejkorová Karolína; Supervisor: Švalec Ján; Opponent: Poučková Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Tato bakalářská práce se věnuje možnostem veterinární diagnostiky v laboratorní praxi, především rozpoznání plodné fáze hospodářsky významných samic vybraných druhů savců. Cílem teoretické části práce je uvedení možností ...
  • Vyhodnocení účinků hypertermie v kombinaci s radioterapií u onkologických pacientů 

   Author: Balounová Zlata; Supervisor: Efremova Yulia; Opponent: Badraoui Čuprová Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   V této bakalářské práci se zabývám dvěma léčebnými modalitami hypertermií, radioterapií a jejich kombinací. Teoretickou část zaměřuji na radioterapii a její rozdělení, staging onkologického onemocnění a TNM klasifikaci ...
  • Akutní koronární syndrom v přednemocniční neodkladné péči 

   Author: Růžičková Karolína; Supervisor: Šín Robin; Opponent: Weilguny Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-05-23)
   AbstraktBakalářská práce se zabývá akutním koronárním syndromem vpřednemocniční neodkladné péči. Věnuje se zejména včasné diagnostice a terapii podle nejnovějších doporučených postupů. Teoretická část je zaměřena na anatomii ...
  • Efekt funkční elektrostimulace pro ovlivnění chůze u pacientů s roztroušenou sklerózou 

   Author: Nová Klára; Supervisor: Novotná Klára; Opponent: Moses Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Tato bakalářská práce se zabývá poruchami chůze u pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní. Cílem práce je zjistit, zdali funkční elektrostimulace ovlivňuje poruchy chůze při této diagnóze a jaký má efekt při terapii. ...
  • Fyzioterapie po traumatickém poranění páteře a míchy u pacienta s kvadruparézou 

   Author: Vočková Kateřina; Supervisor: Hašková Andrea; Opponent: Kopernická Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-05-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá traumatickým poraněním páteře a míchy. Obecnáčást se zaměřuje na teoretické poznatky o anatomii, fyziologii, patofyziologii a traumatologii páteře amíchy. Dále tato část obsahuje též informace, ...
  • Diferenciální diagnostika akutně vzniklé dušnosti 

   Author: Mráček Lukáš; Supervisor: Šín Robin; Opponent: Weilguny Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-07-23)
   Bakalářská práce je zaměřena na problematiku vzniku akutní dušnosti v dospělém adětském věku, správně vedenou diferenciální diagnostiku náhlé dušnosti a doporučené postupy léčby vpřednemocniční fázi. Práce s názvem ...
  • Porovnání programů mamografického screeningu v České republice a ve Spojených státech amerických 

   Author: Pilnáčková Markéta; Supervisor: Honová Žaneta; Opponent: Havlíček Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Bakalářská práce se zabývá porovnáváním screeningových mamografických programů v České republice a ve Spojených státech amerických. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je ...
  • Aplikace metody SM systém při terapii výhřezu meziobratlové ploténky v bederní oblasti páteře 

   Author: Šedivcová Milada Luisa; Supervisor: Novotná Irena; Opponent: Hrdý Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Tématem bakalářské práce je aplikace metody SM systém při terapii výhřezu meziobratlové ploténky v bederní oblasti páteře. Tato práce je zpracována formou kazuistiky u jedné pacientky s herniací disků v bederní oblasti ...
  • Poruchy rovnováhy a prevence pádů u pacientů s osteoporózou 

   Author: Trávníčková Gabriela; Supervisor: Janatová Markéta; Opponent: Hájková Simona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Tato bakalářská práce se zabývá poruchami rovnováhy a prevencí pádů u pacientů s osteoporózou. Cílem práce je navrhnout metodiku cvičení se zaměřením na prevenci pádů s ovlivněním poruch rovnováhy a ověření, zda je vhodné ...
  • Prevence kriminality na území města Kladna 

   Author: Poleno Vojtěch; Supervisor: Rejha Jan; Opponent: Čupr Břetislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-21)
   Předmětem bakalářské práce je udělat nástin metod a členění prevence kriminality v České republice a popsat plán prevence kriminality na území města Kladna včetně konkrétních preventivní programů. V teoretické části jsou ...
  • Krizová připravenost Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina 

   Author: Prchal Petr; Supervisor: Fišer Václav; Opponent: Jelínek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   V současné době je naše společnost neustále vystavena celé řadě nebezpečí. Rizika a hrozby se dotýkají prakticky všech jedinců, neboť mohou zasáhnout kdykoli, kdekoli a cokoli. Pro případy vzniku mimořádných událostí nebo ...