• Alergická reakce v přednemocniční neodkladné péči 

   Autor: Richter Tomáš; Vedoucí práce: Majstr Jiří; Oponent práce: Vidunová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Hlavním cílem bakalářské práce je srovnání postupů při léčbě alergické reakce a anafylaktického šoku v přednemocniční neodkladné péči posádkami zdravotnické záchranné služby s postupy doporučovanými odbornou literaturou, ...
  • Analýza povodní 2013 z hlediska územního odboru Hasičského záchranného sboru Kolín 

   Autor: Zemanová Dagmar; Vedoucí práce: Hes Václav; Oponent práce: Halaška Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-20)
   Obsahem bakalářské práce jsou povodně, které by mohly nadále představovat pro Českou republiku největší hrozbu zpřírodních katastrof. Bakalářská práce je zaměřenana analýzu povodní zhlediska územního odboru Hasičského ...
  • Analýza zásahu při likvidaci požáru velkého rozsahu 

   Autor: Pekárek Ondřej; Vedoucí práce: Mildorf René; Oponent práce: Karda Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-21)
   Cílem této bakalářské práce je analyzovat likvidaci požáru velkého rozsahu v budově, která není nebezpečným provozem, a to zejména s ohledem na složitost zásahu jako takového a složitost velení při tomto typu zásahu. Zejména ...
  • Aplikace fyzioterapeutických přístupů při léčbě výhřezů meziobratlových plotének u kajakářů 

   Autor: Kohoutová Karolína; Vedoucí práce: Hájková Simona; Oponent práce: Kubíček Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-21)
   Tématembakalářské práce je aplikace fyzioterapeutických přístupů při léčbě výhřezů meziobratlových plotének u kajakářů. Tato práce jezpracována formou tří kazuistik sportovců sdiagnózou hernie disku voblasti bederní páteře ...
  • Centrální nervová soustava a neurohistologické barvící metody 

   Autor: Maurerová Veronika; Vedoucí práce: Becke Richard; Oponent práce: Obitková Daniela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
   Bakalářská práce ?Centrální nervová soustava a neurohistologické barvící metody? se věnuje popisu jednotlivých částí centrální nervové soustavy, jako je koncový mozek, mozeček a hřbetní mícha. V teoretické části lze také ...
  • Centrální pontinní myelinolýza a možnosti rehabilitace 

   Autor: Stach Jan; Vedoucí práce: Holíková Monika; Oponent práce: Kimličková Monika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-18)
   Tato bakalářská práce pojednává o možnostech aúskalích rehabilitace u pacientů postižených centrální pontinní myelinolýzou. Práce je rozdělena na tři hlavní části. Obecná část shrnuje poznatky o vzniku a rozvoji tohoto ...
  • Chronická atraumatická instabilita sternoklavikulárního kloubu 

   Autor: Bočková Anežka; Vedoucí práce: Machač Stanislav; Oponent práce: Hájková Simona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-05-21)
   S bilaterální spontánní atraumatickou anteriorní subluxací sternoklavikulárního kloubu se můžeme setkat jen velmi vzácně. Tato bakalářská práce tuto diagnózu zpracovává v širším pojmu jako chronickou instabilitu ...
  • CrAssphage v odpadních vodách a lidské stolici 

   Autor: Mazánková Karla; Vedoucí práce: Cinek Ondřej; Oponent práce: Efremova Yulia
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Hlavním cílem této práce je provedení detekce a fylogenetické analýzy poměrně nedávno objeveného bakteriofága CrAssphage ze vzorků stolic dětí pocházejících z evropských, asijských a afrických zemí. Přítomnost crassfágu v ...
  • Cvičební jednotka vhodná k regeneraci pohybového systému jezdců na windsurfingu 

   Autor: Mikyšková Kateřina; Vedoucí práce: Dylevský Ivan; Oponent práce: Hamouzová Dita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Cvičení IZS jako důležitá součást prevence mimořádných událostí 

   Autor: Kachlířová Štěpánka; Vedoucí práce: Rybáček Viktor; Oponent práce: Šafr Gustav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Úvodní část bakalářské práce se věnuje legislativě krizové připravenosti a vymezuje základní pojmy jako je integrovaný záchranný systém či mimořádná událost a souvislost mezi nimi. Zabývá se činností posádek zdravotnické ...
  • Cyklista - biomechanické a kineziologické aspekty pohybu 

   Autor: Polcarová Veronika; Vedoucí práce: Hájková Simona; Oponent práce: Reckziegelová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Bakalářská práce se zabývá významem kompenzačního cvičení a správného nastavení jízdního kola za účelem ovlivnění svalových dysbalancí u cyklistů. Práce je rozdělena na část obecnou, metodologii a část speciální. Obecná ...