Now showing items 1-20 of 1007

   Subject
   a warden, an extraordinary event, the Prison Service, psychological care [1]
   Ablace mammy,lymfedém,mízní systém,karcinom prsu [1]
   Abuse ? addictive substances - addiction- drugs ? health consequences - toxicology [1]
   Abúzus - drogy - návykové látky - toxikologie ? závislost - zdravotní následky [1]
   AC joint,shoulder girdle,physiotherapy,exercise [1]
   AC skloubení,pletenec ramenní,fyzioterapie,cvičení [1]
   Active shooter, extraordinary event, unit sof Integrated Rescue system [1]
   active shooter,mad shooter,school shooting,Police,Integrated Rescue System,training,suicide,violent behaviour,juvenile aggressiveness [1]
   Acute coronary syndrome,acute myocardial infarction,unstable angina pectoris,sudden cardiac death,pre-hospital emergency care [1]
   Acute haemorrhage,gastrointestinal tract [1]
   ADR agreement, accident, dangerous chemical substance, modeling [1]
   Advanced Trauma Life Support (ATLS),ABCDE algorithm,polytrauma primary patient assessment,pre-hospital emergency care [1]
   Advanced Trauma Life Support (ATLS),algoritmus ABCDE,polytraumaprimární vyšetření pacienta,přednemocniční neodkladná péče [1]
   Ageneze plíce,respirační fyzioterapie,Homebalance,asymetrické držení těla [1]
   aggression,videogames,computer games,violence,school shootings [1]
   agresivita,videohry,počítačové hry,násilí,střelba ve školách [1]
   Akceschopnost, ADR, benzín, krizová situace, mimořádná událost, nafta, nebezpečné látky, [1]
   Aktivní střelec, mimořádná událost, složky integrovaného záchranného systému [1]
   aktivní střelec,šílený střelec,školní střelba,Policie,Integrovaný záchranný systém,výcvik,sebevražda,násilné chování,agresivita mladistvých [1]
   Akutní koronární syndrom,akutní infarkt myokardu,nestabilní angina pectoris,náhlá srdeční smrt,přednemocniční neodkladná péče [1]