Now showing items 1-20 of 3736

  • AZYLOVÝ DŮM PRO MATKY S DĚTMI 

   Author: Anastasiia Bondarenko; Supervisor: Juha Michal; Opponent: Líman Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-10-01)
   Diplomová práce je zaměřena na návrh komplexu budov, z nichž hlavní je azylový dům pro matky s dětmi. Součástí souboru staveb je dočasné ubytování pro ženy s dětmi, sociální služba, mateřská školka, dětský bazén a zdravotnické ...
  • SOKOL VYŠEHRAD 

   Author: Tomáš Korch; Supervisor: Redčenkov Boris; Opponent: Magasaniková Kristina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Tématem diplomové práce je rekonstrukce Budovy Sokola Vyšehrad, nacházející se v Praze na Rašínově nábřeží pod Vyšehradem. Projekt se zabývá navrácením sokolovně její původní sportovní a zároveň kulturně sociální funkci v ...
  • Aula Magna 

   Author: Matěj Příman; Supervisor: Císler Ondřej; Opponent: Hofmeister Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
   Zadání Aula Magna navrací Staroměstskému náměstí národní hodnotu a důstojnost. Na západní stranu náměstí doplňuje zapomenutý cíp po Staroměstské radnici reprezentativní budovou s velkokapacitním sálem pro Univerzitu Karlovu. ...
  • Aparmány u parku 

   Author: Grigorii Matiunin; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Petrášek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
   Podporou pro architektonické řešení se stává téma modelové architektury. Hlavním cílem projektu bylo vytvořit komfortní a kvalitní bydlení v blízké dostupnosti od centra Mostu. Projekt je interpretaci nově postavených ...
  • Bydlení Nový Střížkov 

   Author: Vojtěch Nejeschleba; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Jeřábek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
   Zahradní město – město v zahradách. Hledání nové formy těchto dvou zásadních archetypů. Mým cílem bylo pochopit, co je to zahrada ve městě, o které tvrdím, že je pro život mnohých důležitá, a že má být jasně vymezená a ...
  • Bytový dům, Vlašim 

   Author: Petr Matyáš; Supervisor: Seho Hana; Opponent: Mareš David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
   Řešeným objektem je bytový dům v blízkosti centra města Vlašim. Stavba se nachází na pozemku školní zahrady vedle bývalého hřbitova. Je součástí nové liniové zástavby podél ulice Prokopova, která navazuje na nově vzniklý ...
  • Bytový dům Palmovka 

   Author: Barbora Nunvářová; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Sonlajtner Juraj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem bytového domu, který je řešen v rámci nově plánované územní studie na Palmovce v Praze 8. Objekt je součástí souboru staveb, které mají společné garáže a vnitroblok. Navržený bytový dům ...
  • Hotel Podhradí 

   Author: Alžběta Matuštíková; Supervisor: Krátký Vladimír; Opponent: Belica Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
   Řešeným objektem je hotel nacházející se v Kokořínském Dole na místě dřívějšího rekreačního areálu. Hotel disponuje dvěma budovami. Hlavní budovou s technickým zázemím a obytnou budovou pro hosty. V bakalářské práci je ...
  • Bytový dům, Veleslavín 

   Author: Jiří Novák; Supervisor: Girsa Václav; Opponent: Kantová Olga
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
   Práce se zaobírá bytovým domem s aktivním parterem na nárožní parcele ulic Adamova a Pod dvorem.
  • Dům krátkých vzdáleností 

   Author: Timotej Hlaváček; Supervisor: Valouch Štěpán; Opponent: Novotný Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
   Praha nechává zpracovat dokumentaci k UR na dokončení městského okruhu týmem dopravních inženýrů, architektů a krajinářů. Jedná se o změnu paradigmatu, kdy cílem není pouze dopravní řešení, ale propojení dopravní stavby, ...
  • Domov seniorů v Humpolci 

   Author: Iryna Usenko; Supervisor: Krátký Vladimír; Opponent: Pfeifer Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
   Domov seniorů se nachází v bývalém průmyslovém areálu Humpolec, který je obklopen hustými lesy a vedle se nachází jezer , to všechno vytvoří příznivou atmosféru pro starší lidi . Obnova areálu zahrnovala rekonstrukci hlavní ...
  • Bydlení Nový Střížkov 

   Author: Ondřej Fiedler; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Beran Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
   Kolážuji obrazy periferie, kolážuji plastová okna s tyrkysovými parapety, kolážuji Vinohradské byty s řadovkou, kolážuji devadesátkové arkýře s archetypem baráku, kolážuji popraskaný asfalt se zámkovou dlažbou, kolážuji ...
  • Základní umělecká škola Mělník 

   Author: Lucie Tiralová; Supervisor: Seho Hana; Opponent: Papp Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
   Předmětem bakalářské práce je návrh základní umělecké školy v Mělníku. Snahou projektu bylo vytvořit příjemné a bezpečné prostředí pro žáky, ale zároveň také vytvořit komfortní podmínky pro zaměstnance a pedagogy při jejich ...
  • Rohanský ostrov - Školka Rohan 

   Author: Kateřina Ducháčková; Supervisor: Kolařík Radek; Opponent: Mojžíš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
   Navrhovaná mateřská škola se nachází na Rohanském ostrově v Praze. Jedná se o jednopodlažní školku, která poskytuje zázemí až 144 dětem ve věku od tří do šesti let. Hmota školky redukuje svou velikost svým členěním, které ...
  • Domov seniorů v Humpolci 

   Author: Olga Tultseva; Supervisor: Krátký Vladimír; Opponent: Pfeifer Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
   V areálu Podhrad, ve městě Humpolec, vedle malého rybníku je navržen dům seniorů. Půdorys budovy má tvar L. Je to jednoduchá hmota s vyříznutými čtveřicemi ze západní a východní strany. Budova poskytuje bydlení pro 29 ...
  • Konverze tovární budovy na hostel 

   Author: Kateřina Suchardová; Supervisor: Krátký Vladimír; Opponent: Vít Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
   Hlavní podstatou konverze bývalé tovární budovy v Humpolci je snaha o zachování ducha místa. Hostel propojuje dva kontrastní světy. Na jedné straně odkazuje k bývalému surovému průmyslovému využití a na straně druhé je ...
  • Mateřská škola, U Kaštanu 

   Author: Veronika Mastná; Supervisor: Hradečný Tomáš; Opponent: Požárová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
   Mateřská škola se nachází na svažitém terénu mezi ulicemi U Kaštanu a 8. listopadu na pražském Břevnově. Objekt svým tvarem a hmotou navazuje na tvar pozemku a respektuje stávající zástavbu. Zachovává průhled od Bělohorské ...
  • Palmovka - Pentagon 

   Author: Tereza Vítková; Supervisor: Kolařík Radek; Opponent: Vavřík Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
   Pro svůj návrh do ateliéru jsem si vybrala bytový dům v katastrálním území Praha – Libeň. Konkrétně se jedná o tzv. Pentagon. Je to klidné místo, kde bude v budoucnu stát nová čtvrť. Moje vybraná parcela je součástí jednoho ...
  • Polyfunkční dům v Aspern Seestadt, Rakousko 

   Author: Roman Totušek; Supervisor: Cikán Miroslav; Opponent: Weinzettlová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
   Žít společně. Chci znát své sousedy. Dům koncentrující pohledy, komunikaci, komunitu. Veřejný, přesto soukromý. Hlavní myšlenky domu, uplatňující se ve studentské knihovně v parteru, i bytové části. Dům půdorysného tvaru ...
  • Bytový dům Školská 

   Author: Michal Turek; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Mostafa Tousson
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
   Nový bytový komplex na místě současného veřejného parkoviště v křížení ulic Školská a Příkrá, doplňuje chybějící část městského bloku a současně přináší impulz k budoucí revitalizaci ulice Školská. Návrh objektů počítá s ...