Novinky

Department of Architectural Conservation

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • ÚŠTĚK - NÁVRH REHABILITACE ÚZEMÍ V CENTRU PAMÁTKOVÉ REZERVACE 

  Autor: Hejzlar Tomáš; Vedoucí práce: Girsa Václav; Oponent práce: Kuča Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-11)
  Přímo v centru památkové rezervace města Úštěk se nachází problematická lokalita zvaná Panský Dvůr v proluce na jižní straně náměstí. Stojí zde objekt kulturního domu, jenž svou architekturou porušuje celý obraz města. ...
 • REVITALIZACE HOSPODÁŘSKÉHO DVORA VE VYSOKÉ U MĚLNÍKA 

  Autor: Šelerová Julie; Vedoucí práce: Girsa Václav; Oponent práce: Kuča Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-11)
  Cílem práce je areál hospodářského dvora revitalizovat tak, aby byl jeho provoz udržitelný a relativně ekonomicky samostatný a zároveň přitom nebyla poškozena jeho historická hodnota a architektonická jedinečnost. Práce ...
 • DUBENEC-revitalizave zámeckého areálu na Příbramsku pro centrum duchovní obnovy 

  Autor: Kolovský Martin; Vedoucí práce: Girsa Václav; Oponent práce: Kantová Olga
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-16)
  Návrh řeší revitalizaci zámeckého areálu v Dubenci u Příbrami pro Centrum duchovní obnovy. Součástí centra je i velká knihovna, konferenční centrum, restaurace či kaple. Návrh se areálu snaží vrátit podobu z počátku 20. století.
 • REVITALIZACE AREÁLU PAPÍRNY V PLZNI 

  Autor: Kamarás Jozef; Vedoucí práce: Girsa Václav; Oponent práce: Kuča Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-08)
  Diplomová práce se zabývá revitalizací areálu bývalé plzeňské papírny, kterou obtéká řeka Radbuza. Území je charakteristické svým industriálním rázem. Projekt řeší urbanistické směřování tototo území a stavební program ...
 • DIXOVA BRUSÍRNA DŘEVA V HORNÍM MARŠOVĚ 

  Autor: Bittner Linda; Vedoucí práce: Girsa Václav; Oponent práce: Kuča Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-08)
  Předmětem práce je návrh nového využití areálů bývalé brusírny dřeva s papírnou v Temném Dole, s důrazem na obnovu historicky cenného objektu továrny. Součástí práce je návrh novostavby, revitalizace přilehlých pozemků a ...
 • REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU STATENICE 

  Autor: Pokorný Adam; Vedoucí práce: Girsa Václav; Oponent práce: Kuča Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-07)
  Předmětem diplomové práce je revitalizace zámeckého areálu Statenice. Částečně památkově chráněný areál zámku a hospodářského dvora zahrnující objekty barokní, klasicistní i prvorepublikové se v současné době nachází ve ...
 • REVITALIZACE BÝVALÉ TOVÁRNY NA SUKNA 

  Autor: Lalinský Dominik; Vedoucí práce: Girsa Václav; Oponent práce: Kuča Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-02)
  Cílem diplomové práce je nalezení vhodného funkčního využití areálu bývalé továrny, jeho oživení a zpřístupnění veřejnosti. Práce se zaměřuje na propojení areálu s centrem města a zámeckým nádvořím a na řešení dopravní ...
 • REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU STATENICE 

  Autor: Vaňková Helena; Vedoucí práce: Girsa Václav; Oponent práce: Kuča Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-07)
  Obec Statenice se podobně jako mnoho dalších sídel v zázemí velkých měst potýká s problémy absence občanské komunity a nedostatek veřejné vybavenosti. Přitom zámecký areál, který byl dříve centrem a těžištěm obce, je ...
 • KONVERZE INDUSTRIÁLNÍ PAMÁTKY - VODNÍ DÍLO FLÁJE 

  Autor: Klusáková Barbora; Vedoucí práce: Girsa Václav; Oponent práce: Kuča Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-06)
  Zadáním diplomové práce bylo vytvořit koncept celkové úpravy vodního díla Fláje a oživit monumentální vnitřní prostory této významné technické památky. Hlavním předmětem návrhu je duchovní centrum, které slouží jako školící ...
 • REVITALIZACE AREÁLU BÝVALÉHO PIVOVARU HRUBÁ SKÁLA 

  Autor: Chodúrová Marie; Vedoucí práce: Hrůša Petr; Oponent práce: Přikryl David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-05)
  Předmětem diplomové práce je oživení areálu bývalého pivovaru v Hrubé Skále. Návrh se snaží citlivým způsobem oživit, doplnit a částečně rekonstruovat celý komplex bývalých objektů hvozdu, sladovny a pivovaru s přilehlým ...
 • OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA 

  Autor: Trnková Alice; Vedoucí práce: Girsa Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
 • REHABILITACE AREÁLU ŠLECHTICKÉHO SÍDLA V ČEČOVICÍCH V KONTEXTU VENKOVSKÉHO OSÍDLENÍ 

  Autor: Zoubková Magdaléna; Vedoucí práce: Girsa Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
 • Dům umění, Bratislava 

  Autor: Feigl Vojtěch; Vedoucí práce: Girsa Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
 • NOVÁ ŠANCE PRO TVRZ A HOSPODÁŘSKÝ DVŮR VELKÉ HORKY U STRENIC 

  Autor: Rákosníková Alena; Vedoucí práce: Girsa Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
 • REVITALIZACE SEVERNÍ STRANY MASARYKOVA NÁMĚSTÍ VE ZNOJMĚ 

  Autor: Dumková Tamara; Vedoucí práce: Girsa Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
 • REVITALIZACE PRŮMYSLOVÉHO AREÁLU NÁDRAŽNÍ 23, ROZTOKY 

  Autor: Danešová Pavla; Vedoucí práce: Girsa Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
 • REHABILITACE AREÁLU ZÁMKU MORAVANY 

  Autor: Čtverák Martin; Vedoucí práce: Girsa Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
 • REVITALIZACE AREÁLU ZÁMKU KOLEČ 

  Autor: Křížová Marie; Vedoucí práce: Girsa Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
 • Rustonka-rekonstrukce a dostavba 

  Autor: Schmidová Barbora; Vedoucí práce: Girsa Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
 • Centrum architektury a designu, Rustonka 

  Autor: Jestřábová Lucie; Vedoucí práce: Girsa Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)

Zobrazit další