Collections in this community

Recent Submissions

 • Dva domy na farním dvoře 

  Author: Martin Vozák; Supervisor: Efler Tomáš; Opponent: Kantová Olga
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
  Řešenými objekty je bytový dům sloužící k trvalému bydlení sociálně slabších skupin obyvatel a apartmány sloužící ke krátkodobému ubytování. Objekty jsou součástí farního areálu v Mnichově Hradišti. Objekty mají vcelku ...
 • Loukov - Dvúr Loukov 

  Author: Tereza Dudová; Supervisor: Efler Tomáš; Opponent: Kantová Olga
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
  V centru památkové zóny obce Loukov se nachází objekt zvaný „nástrojárna“, původně kulturní dům postavený v 80. letech na místě zbourané selské usedlosti, který mezi okolní roubenky příliš nezapadá. Nový návrh se snaží ...
 • Mnichovo Hradiště v Pojizeří - Dvůr za zdí 

  Author: Alena Vomlelová; Supervisor: Efler Tomáš; Opponent: Kantová Olga
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
  Trojice nově navržených domů leží v samém centru Mnichova Hradiště a je pojímána tak, aby svou hmotou vhodně doplnila zdejší prázdné parcely a pomohla tak lépe definovat danou uliční čáru. Jedná se o domy na dvou samostatných ...
 • Noe - poutnické ubytování 

  Author: Igor Kapusta; Supervisor: Efler Tomáš; Opponent: Kantová Olga
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
  Mnichovo Hradiště je město ve středočeském kraji, které leží na tzv. Žitavské trase, což je jedna ze Svatojakubských poutnických cest. Nová budova vznikla na pozemku současné fary. Jedná se o novostavbu poutnického ubytování, ...
 • Ubytování Mnichovo Hradiště 

  Author: Martin Kovařík; Supervisor: Girsa Václav; Opponent: Kantová Olga
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
  Navrhovaný objekt, na severní straně Masarykova náměstí v historickém centru Mnichova Hradiště, nahrazuje stávající jednopodlažní budovu, která výškově, tvarově ani proporčně neodpovídá charakteru okolní zástavby. Navrhovaná ...
 • Polyfunkční areál "III" 

  Author: Pavlína Baraníková; Supervisor: Girsa Václav; Opponent: Kantová Olga
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
  Pozemek navrhované stavby se nachází na náměstí v Mnichově Hradišti. Parcela je v aktuální době zastavěna podlažním objektem bez využití. Mojí vizí je nenápadně rozšířit náměstí a současně vybudovat intimnější část v centru ...
 • Atriový dům na náměstí 

  Author: Jan Kuhn; Supervisor: Girsa Václav; Opponent: Kantová Olga
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
  Pozemek se nachází na Masarykově náměstí v Mnichově Hradišti a zakončuje severní řadu domů. V třípodlažní budově na náměstí, který má snahu kontextuálně zapadnout do okolí, se nachází dva obchody a 4 byty. V budově do ...
 • REVITALIZACE HOSPODÁŘSKÝCH OBJEKTŮ ZBOŘENÝ KOSTELEC 

  Author: Dominika Krejčíková; Supervisor: Girsa Václav; Opponent: Kuča Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
  Diplomová práce se zabývá revitalizací hospodářského areálu a citlivou novou výstavbou, která by lépe doplňovala stávající budovy místo současné novostavby, která se na pozemku nachází. Při návrhu se dbalo na to, aby ...
 • Cultural Hub Žatec 

  Author: Ceren Gul Gulaydin; Supervisor: Efler Tomáš; Opponent: Kocourek Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
  Objekt zpracování chmele v Žatci je průmyslový objekt na Nerudově náměstí a je dnes ve velmi zanedbaném stavu. Komplex se skládá z kombinace tří různých budov a tyto tři části mají přímé spojení s dvorem. Budova tak může ...
 • DOSTAVBA PROLUKY V CENTRU BEROUNA 

  Author: Tereza Chocholová; Supervisor: Girsa Václav; Opponent: Kuča Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
  Diplomová práce se zabývá dostavbou proluky v centru Berouna. Práce si klade za cíl prozkoumat možnosti zastavění a využití v návaznosti na různorodé stávající objekty a s ohledem na historickou hodnotu prostředí. Návrh ...
 • PANSKÝ DVŮR KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY 

  Author: Lucie Fousová; Supervisor: Girsa Václav; Opponent: Kuča Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
  Bývalý panský dvůr v ulici Českobrodská v Kostelci nad Černými lesy s dochovanou správní budovou a barokní stájí v torzálním stavu. Diplomová práce se zabývá citlivou obnovou s přihlédnutím ke zpracovanému stavebně ...
 • ZÁMEK ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM 

  Author: Denisa Dejdarová; Supervisor: Girsa Václav; Opponent: Kuča Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
  Zámek v Rožmitálu je historický vodní hrad se složitým stavebním a vlastnickým vývojem. Stavba v této době chátrá, proto se tato práce zabývá jeho obnovou a návrhem nového využití. Nové konstrukce jsou navržené s respektem ...
 • OBNOVA CHMELAŘSKÉHO AREÁLU NA NERUDOVĚ NÁMĚSTÍ V ŽATCI 

  Author: Anna Hejduková; Supervisor: Efler Tomáš; Opponent: Kocourek Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
  Bývalý chmelařský areál Edmunda Sterna v Žatci se dochoval spíše v torzálním stavu. Jeho neopominutelnou součástí je oktogonální komín a zachovalá technologie siřírny chmele. Diplomová práce se zabývá jeho šetrnou obnovou ...
 • REVITALIZACE HOSPODÁŘSKÉHO DVORA V RATIBOŘICÍCH 

  Author: Eliška Houdová; Supervisor: Girsa Václav; Opponent: Kuča Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
  Návrh prověřuje možnosti využití zanedbaného čtyřstranného hospodářského dvora, který díky svému umístění má potenciál pozdvihnout turistickou návštěvnost již tak bohaté lokality. Do nevyužívaných objektů jsou tak nově ...
 • REGENERACE OBCE STEHNÍK 

  Author: Lýdia Kubeková; Supervisor: Efler Tomáš; Opponent: Kocourek Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
  Regenerácia obce Stekník ako príprava na zvýšenú návštevnosť po úspešnom zápise do dedičstva UNESCO.
 • KONVERZE HISTORICKÉHO PRŮMYSLOVÉHO AREÁLU BÝVALÉ ELEKTRÁRNY "HISETA" V SARAJEVU 

  Author: Medina Hadžić; Supervisor: Efler Tomáš; Opponent: Tichý David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
  Areál bývalé elektrárny se nachází v samém centru města Sarajevo, Bosna a Hercegovina. Areál je v ruinách už 30 let, od 2. května 1992 od okupaci Sarajeva. Areál je od roku 2015 klasifikován jako národní památka a od 2. ...
 • REVITALIZACE AREÁLU BÝVALÉ SUŠÁRNY CHMELE V TRNOVANECH 

  Author: Tereza Stejskalová; Supervisor: Girsa Václav; Opponent: Kuča Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-02)
  Cílem práce je obnova historického areálu sušárny chmele v Trnovanech a vložení nové funkce, která by pomohla ke zvýšení atraktivity místa a ke zlepšení cestovního ruchu. Zároveň se snaží zachovat historické a architektonické ...
 • Bytový dům, Veleslavín 

  Author: Alžběta Žemličková; Supervisor: Girsa Václav; Opponent: Kantová Olga
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-03-09)
  Veleslavín s nízkou občanskou vybaveností. Prázdná nárožní parcela mezi starší a novou zástavbou. Ulice Adamova a Pod dvorem blízko rušné dopravní křižovatky. Návrh bytového domu, bistra, květinářství. Deset bytových ...
 • OBNOVA AREÁLU ZÁMKU BOREČ U LOVOSIC 

  Author: Kateřina Musílková; Supervisor: Girsa Václav; Opponent: Kuča Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-02)
  Zámek Boreč u Lovosic je zpustlým objektem na pokraji havarijního stavu. Skrývá však potenciál plnohodnotného zapojení do malebného prostředí Českého Středohoří. Diplomová práce se zabývá citlivou obnovou objektu zámku a ...
 • Polyfunkční areál Mír 

  Author: Lukáš Pokorný; Supervisor: Girsa Václav; Opponent: Kantová Olga
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-03-09)
  Polyfunkční areál Mír se nachází v Bakově nad Jizerou. Nárožní parcelu Mírového náměstí obklopuje stejnojmenná ulice a ulice Zbába. Hmotové uspořádání vychází z analýz původní zástavby a vytváří tak poloveřejný prostor ...

View more