Recent Submissions

 • OTEVŘENÉ VĚZENÍ 

  Author: Bendová Veronika; Supervisor: Hlaváček Dalibor; Opponent: Kupka Radovan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Předmětem diplomové práce je návrh otevřené věznice na parcele mezi ulicemi Pernerova, Thámova a Šaldova v Karlíně. Projekt ověřuje koncept otevřené věznice v městském prostředí, které slouží ke snazšímu návratu odsouzených ...
 • ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

  Author: Bredová Anna; Supervisor: Seho Hana; Opponent: Kordovská Pavla
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Diplomní práce řeší projekt Základní školy v obci Květnice. Součástí práce je i návrh urbanismu centra obce (hmotový koncept), která je v současné době zcela bez občanské vybavenosti.
 • MULTIFUNKČNÍ MĚSTSKÝ DŮM - TŘEBÍČ 

  Author: Březnová Klára; Supervisor: Seho Hana; Opponent: Kordovská Pavla
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Navrhuji multifunkční městský dům na místě bývalého obchodního domu Delvita v centru Třebíče. Současný objekt je ve špatném technickém stavu, využívá se jen částečně. Přitom se nachází ve velmi atraktivní poloze nedaleko ...
 • OTEVŘENÁ VĚZNICE 

  Author: Dománková Anna; Supervisor: Hlaváček Dalibor; Opponent: Stára Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Předmětem diplomové práce je návrh otevřené věznice v lokalitě Praha Karlín v ulici Pernerova. První část diplomové práce je věnována analýze současného stavu vězeňství v České republice, analýze vývoje vězeňské architektury ...
 • ODCHÁZENÍ 

  Author: Červená Tereza; Supervisor: Mádr Josef; Opponent: Rydlo Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Diplomová práce se zabývá procesem odcházení. Zabývá se procesem umírání tak, aby se opět stal nevyčleněnou součástí našeho bytí. Snaží se přispět k novému pohledu na smrt, se kterou mnohdy neumíme žít, na smrt, která nás ...
 • OLOMOUCKÁ TRŽNICE 

  Author: Minarovič Tomáš; Supervisor: Hlaváček Dalibor; Opponent: Kazimour Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Diplomová práce se zabývá neutěšenou, ale významnou lokalitou olomoucké tržnice. V práci je navrženo urbanistické uspořádání, vymezující nové lokální centrum, posilující vztahy mezi sousedními lokalitami a posilující význam ...
 • OTEVŘENÁ VĚZNICE 

  Author: Chvojková Tereza; Supervisor: Hlaváček Dalibor; Opponent: Kupka Radovan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Předmětem diplomové práce je návrh otevřené věznice v Pernerově ulici v Karlíně. Projekt využívá nový přístup českého vězeňství ke snížení recidivy. Návrh vytváří komplex, který slouží jako výstupní oddělení uzavřené ...
 • REKREAČNÍ AREÁL PRO ŘÍČKY V ORLICKÝCH HORÁCH 

  Author: Tylš Štěpán; Supervisor: Seho Hana; Opponent: Opočenský Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Tento diplomní projekt pracuje s pozemkem v Říčkách v Orlických horách. Existující nefunkční budovu horské chaty Perla odstraňuje a vytváří dva nové objekty. První objekt (A), restauraci a aparthotel s podzemním parkováním. ...
 • NA CESTĚ 

  Author: Svobodová Eva; Supervisor: Mádr Josef; Opponent: Ulrich Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Diplomová práce se zabývá architekturou staveb v návaznosti na silnice. Autorka zpracovala tři taková místa různých funkcí a měřítek na silnice z Prahy směrem na Chemnitz. Prvním je vyřešení zanedbaného místa na pomezí ...
 • NA CESTĚ 

  Author: Spálenka Marek; Supervisor: Mádr Josef; Opponent: Ulrich Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Tři projekty různých umístění a měřítek na téma prostorů v okolí veřejných komunikací. 1, Odpočívadlo u dálnice, Březno u loun 2, Motorest s vyhlídkou, Marienberg 3, Parkoviště pod Mědníkem
 • LÁZNĚ BĚLOVES, NÁCHOD 

  Author: Přibylová Kateřina; Supervisor: Hlaváček Dalibor; Opponent: Šilar Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Předmětem diplomové práce je znovuobnovení lázeňství v Bělovsi, místní části města Náchod. Návrh respektuje historickou stopu místa a snaží se zachovat jeho charakter. Architektura nově navrhovaných budov je proto velmi ...
 • PARKOVACÍ DŮM PRO SEVERNÍ HOLEŠOVICE 

  Author: Kaduk Ladislav; Supervisor: Seho Hana; Opponent: Vaculík Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Řešení severní částí holešovického poloostrova - Starých Holešovíc. Projekt řeší celkový urbanismus území, který je v současnosti v neutešeném satvu. Konkrétně je pak řešen parkovací dům, který je umístěný na križovatce ...
 • SMUTEČNÍ SÍŇ A ROZŠÍŘENÍ HŘBITOVA VE SVINOVĚ 

  Author: Ptáčková Barbora; Supervisor: Hlaváček Dalibor; Opponent: Kupka Radovan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Tématem projektu je rozšíření hřbitova a návrh smuteční síně v Ostravě Svinově. Práce vychází ze záměru ostravských městských obvodů Svinova a Poruby rozšířit stávající svinovský hřbitov pro potřeby obou obvodů dohromady. ...
 • MODULOVÝ SYSTÉM OBJEKTŮ S POMOCNOU FUNKCÍ K BYDLENÍ 

  Author: Svitek Jakub; Supervisor: Mádr Josef; Opponent: Skalický Alexandr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Cieľom projektu bolo vyplniť chýbajúcu medzeru na trhu pomocou objektov, ktoré by legislatívne ako celok nepotrebovali stavebné ohlásenie a tvorili by konkurenciu ľudovej tvorivosti, čím by nahrádzali nevkus a obnovovali ...
 • STAVBA V EXTRÉMNÍCH PODMÍNKÁCH 

  Author: Vele Jiří; Supervisor: Kordovský Petr; Opponent: Doule Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Předmětem diplomové práce je navrhnout výzkumnou stanici schopnou odolat extrémnímu prostředí Marsu. V práci je zahrnuta analýza, výběr místa a samotný návrh. Stavba je rozdělena na několik stavebních fází. Zpočátku využívá ...
 • DIALYZAČNÍ STŘEDISKO 

  Author: Volencová Karolina; Supervisor: Kordovský Petr; Opponent: Šabart Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Návrh se zabývá tematikou dialyzačních středisek a přidružených zdravotnických provozů. Cílem projektu je podpořit tzv. prázdninové dialýzy, které umožňují cestování pacientům s poruchou ledvin, ale také jejich doprovodů. ...
 • FUNERÁLNÍ ARCHITEKTURA 

  Author: Novotná Klára; Supervisor: Hlaváček Dalibor; Opponent: Holub Ludvík
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Předmětem diplomové práce je návrh krematoria na rozšířeném lesním hřbitově v Hradci Králové. Projekt je navrhován v kontextu současného vztahu české společnosti k pohřebním obřadům, který se vyznačuje jejich stále výraznější ...
 • FUNERÁLNÍ ARCHITEKTURA 

  Author: Müllerová Eliška; Supervisor: Hlaváček Dalibor; Opponent: Holub Ludvík
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  V diplomové práci je zpracováno téma Krematoria v Jablonci nad Nisou. Téma pohřebnictví navazuje na předchozí předdiplomový projekt. Smrt a rozloučení s mrtvými je v současné společnosti opomíjené téma. Ve své diplomové ...
 • ARCHITECTURAL AND URBAN PROJECT NEW HOLEŠOVICE RIVERFRONT, WOLF- PREFA LOCALITY 

  Author: Lampis Martino; Supervisor: Zavřel Zdeněk; Opponent: Dub Evžen
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Hlavním cílem je přeměnit současnou nepřístupnou oblast na nový životaschopný břeh řeky, kde se občané a návštěvníci mohou těšit na nábřeží ve dne iv noci a ve všech ročních obdobích. Projekt má potenciál stát se součástí ...
 • Bydlení v centru Prahy 

  Author: Žák Viktor; Supervisor: Hlaváček Dalibor; Opponent: Šmelhaus Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
  NÁVRH SEDMIPODLAŽNÍHO BYTOVÉHO DOMU V PRAZE NA NOVÉM MĚSTĚ. DOKONČENÍ ZÁSTAVBY NA ROHU ULIC KLIMENTSKÁ A NOVÉ MLÝNY.

View more