Recent Submissions

 • Galerie Čestmíra Sušky a Arjany Shameti 

  Author: Michael Luňáček; Supervisor: Seho Hana; Opponent: Pappová Magda
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
  Práce obsahuje architektonické, stavebně konstrukční, statické, požární řešení stavby, a také techniku prostředí staveb a realizační plán stavby. Dále práce obsahuje, řešení vybrané části interiéru a technickou zprávu. ...
 • Dům pro Čestmíra Sušku a Arjanu Shameti 

  Author: Tereza Nováková; Supervisor: Seho Hana; Opponent: Skalická Petra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
  Rodinný dům pro sochaře Čestmíra Sušku a umělkyni Arjanu Shameti, který byl navržen na základě jejich vlastních představ a požadavků. Umístění domu na okraji Prahy vytváří skvělé bydlení v rámci velkoměsta s dotekem přírody. ...
 • Galerie Čestmíra Sušky a Arjany Shameti 

  Author: Patrik Mareš; Supervisor: Seho Hana; Opponent: Papp Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
  Stavba tvoří svým návrhem uměleckou pomlku v zástavbě Karlína. Prostory galerie jsou otevřeny do velkorysé zahrady, tvořící zelené plátno pro umění. Objekt je navržen jako centrum umění - ubytování hostujících umělců, ...
 • Galerie Čestmíra Sušky a Arjany Shameti 

  Author: Markéta Chocová; Supervisor: Seho Hana; Opponent: Papp Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
  Galerie s kavárnou je volnočasová stavba nacházející se v centru Prahy na malé Straně u Vltavy. Stavba má dvě nadzemní podlaží a svým architektonickým návrhem příznivě reprezentuje centrum Prahy a oblast se tak stává znovu ...
 • Komunitní centrum, Malá Strana 

  Author: Margarita Kostyuchenko; Supervisor: Kordovský Petr; Opponent: Hofman Robert
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
  Stavba je navrhnuta na nezastavěné parcele, která se nachází mezi ulicí U Lužického semináře a ulici Cihelná. Ulice Cihelná je nejrušnější ulice kvůli turistické cestě, která vede od Karlového mostu přes muzeum Kafky do ...
 • Sportovní středisko, Přepychy 

  Author: Tetyana Boychenko; Supervisor: Mádr Josef; Opponent: Vejvoda Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
  Bakalářská práce se zabývá budovou sportovního centra v malé obci Přepychy v Královehradeckém kraji. Cílem bylo vytvořit místo, které by motivovalo mladé občany ke sportování, místo k setkávání a odpočinku. V okolí budovy ...
 • BEČOV 

  Author: Lucie Kolenová; Supervisor: Mádr Josef; Opponent: Cajthamlová Markéta
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Renovace vybrané části panelového sídliště v severočeské obci Bečov, adaptace na současné požadavky a návaznost na okolí. Práce je zpracována ve čtyřech různých měřítkách - od měřítka celku, přes samostatný dům, jednotlivé ...
 • MĚSTSKÝ DŮM V LIBERCI 

  Author: Monika Jůzová; Supervisor: Seho Hana; Opponent: Opočenský Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Projekt se zabývá návrhem bloku na Papírovém náměstí v jádru nového urbanistického projektu v dolním centru Liberce. Seskupení domů představuje ideu nové městské struktury a atmosféry.
 • BYTOVÝ DŮM HADOVKA PO 50 LETECH 

  Author: Adam Škarka; Supervisor: Mádr Josef; Opponent: Cajthamlová Markéta
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Projekt renovace bytového domu na Hadovce s dostavbou hromadných garáží a nového obytného podlaží.
 • ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRANDÝS NAD LABEM - STARÁ BOLESLAV 

  Author: Daniel Homola; Supervisor: Mádr Josef; Opponent: Pihrt Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Diplomní projekt se zabývá stavbou základní školy na volné parcele vedle autobusového nádraží ve Staré Boleslavi. Cílem projektu je doplnění struktury lokality a využití potenciálu místa.
 • NOVÁ MĚSTSKÁ ČTVRŤ PRO NÁCHOD 

  Author: Zuzana Urbánková; Supervisor: Seho Hana; Opponent: Kordovská Pavla
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Má práce se zabývá návrhem přeměny bývalých textilních závodů Izáka Mautnera (dnes známé pod názvem Tepna) na obytnou lokalitu s městským charakterem. Podrobněji se věnuji návrhu společenského centra, které je součástí ...
 • MĚSTSKÝ DŮM V DOMAŽLICÍCH 

  Author: Matouš Štrba; Supervisor: Seho Hana; Opponent: Škarda Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Práce se zabývá novým urbanisticko-architektonickým řešením situace nevhodně umístěného supermarketu Kaufland v centru Domažlic, které by lépe využilo potenciál této lokality ve prospěch města. Analytická část zkoumá danou ...
 • SCIENCE CENTRUM, VÝSTAVIŠTĚ HOLEŠOVICE 

  Author: Martina Váňová; Supervisor: Zavřel Zdeněk; Opponent: Aulík Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Science centrum bylo umístěno v areálu pražského Výstaviště, ve kterém by v blízké době mělo dojít k úpravám a tím i k jeho znovuoživení. Tomu by měl napomoci nový obsah, který tato instituce do areálu přináší. Budova ...
 • NOVÁ BUDOVA RADNICE PRAHY 11, JIŽNÍ MĚSTO-HÁJE 

  Author: Ondřej Novák; Supervisor: Kordovský Petr; Opponent: Horák Leoš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Cílem diplomové práce je návrh nové budovy radnice pro úřad městské části Praha 11. Nachází se na Jižním městě I - Hájích. Umístění projektu vychází z územního plánu a územní studie. Stavba navazuje na budoucí nové centrum ...
 • UNIVERZITNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA 

  Author: Kristýna Hanušová; Supervisor: Hlaváček Dalibor; Opponent: Kupka Radovan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Předmětem diplomové práce je návrh univerzitní mateřské školy spojené s prvním stupněm školy základní v ulici Bílé v Dejvicích. Projekt se zabývá vytvořením vhodného zařízení v rámci kampusu ČVUT v Dejvicích, které by ...
 • Hotel, Strakonice 

  Author: Eva Harlenderová; Supervisor: Kordovský Petr; Opponent: Mika Šimon
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-03-07)
  Projekt zpracovává objekt hotelu, který je situován v centru města Strakonice v proluce mezi dvěma ulicemi. Hlavním konceptem hotelu je vizuální spojení dvou menších objektů, které přispívají k rozložení velké hmoty ...
 • Dům v proluce, Palackého ulice 

  Author: Alžběta Kroupová; Supervisor: Seho Hana; Opponent: Ulrich Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-03-07)
  Jedná se o novostavbu v proluce v ulici Palackého v Praze, budova má 6 nadzemních a 2 podzemní podlaží. Slouží jako komunitní centrum pro seniory a administrativní budova s vedlejšími funkcemi jako je kavárna, přednáškový sál.
 • Hotel garni, Strakonice 

  Author: Eliška Pavelčíková; Supervisor: Kordovský Petr; Opponent: Dřevíkovský Igor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-03-07)
  Smyslem práce je dostavba proluky na křížení ulic Velké Náměstí, U Sv. Markéty a Kochana z Prachové. Cílem bylo smysluplně propojit již stávající zástavbu a zároveň akcentovat roh náměstí.
 • OTEVŘENÉ VĚZENÍ 

  Author: Bendová Veronika; Supervisor: Hlaváček Dalibor; Opponent: Kupka Radovan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Předmětem diplomové práce je návrh otevřené věznice na parcele mezi ulicemi Pernerova, Thámova a Šaldova v Karlíně. Projekt ověřuje koncept otevřené věznice v městském prostředí, které slouží ke snazšímu návratu odsouzených ...
 • ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

  Author: Bredová Anna; Supervisor: Seho Hana; Opponent: Kordovská Pavla
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Diplomní práce řeší projekt Základní školy v obci Květnice. Součástí práce je i návrh urbanismu centra obce (hmotový koncept), která je v současné době zcela bez občanské vybavenosti.

View more