Poslední příspěvky

 • Adaptivní parkovací dům 

  Autor: Snopková Silvia; Vedoucí práce: Kraus David; Oponent práce: Řezáč Jan Alex
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-16)
  Adaptivní parkovací dům je dům chameleón, dům schopný měnit svou funkci během času. Parkovací dům pomáhá řešit současnou problematiku nedostatku parkovacích míst v Praze. Vytváří nová parkovací místa v centru města, vedle ...
 • Základní škola, Hanspaulka 

  Autor: Eöllősová Eva; Vedoucí práce: Krátký Vladimír; Oponent práce: Vít Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-16)
  Základní škola na Hanspaulce je navržena pro 300 žáků. Součástí budovy jsou také školní jídelna, knihovna, tělocvična a venkovní sportovní hřiště, které budou sloužit jak žákům, tak obyvatelům čtvrti.
 • Základní škola, Hanspaulka 

  Autor: Šťastná Karolína; Vedoucí práce: Krátký Vladimír; Oponent práce: Vít Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-16)
  Řešený objekt je základní škola na Hanspaulce, Praha 6. Budova má dvě nadzemní patra a část budovy je podsklepená. Výška budovy byla navržena s ohledem na okolní zástavbu.
 • Dostavba bloku, Karlín 

  Autor: Miňovský Jan; Vedoucí práce: Lábus Ladislav; Oponent práce: Feistner Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
  Polyfunkční bytový dům v Karlíně, Praha Dostavba proluky s obchodním parterem, administrativními prostory v druhém patře a s byty ve třetím až sedmém podlaží.
 • Bytový dům, Praha 5 - Košíře 

  Autor: Kuncl Martin; Vedoucí práce: Sedlák Jan; Oponent práce: Gavlas Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-02)
  Dotvoření obytného bloku "Špalíček" mezi ulicemi Vrchlického a Hlaváčkova. 5NP 1PP
 • Mateřská škola 

  Autor: Tošnerová Sarah; Vedoucí práce: Krátký Vladimír; Oponent práce: Papp Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-16)
  Řešený objekt je budova mateřské školy ve funkcionalistické zástavbě pražské Hanspaulky.
 • Rodinný dům, Hanspaulka 

  Autor: Hablová Michaela; Vedoucí práce: Krátký Vladimír; Oponent práce: Papp Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-04)
  Jedná se o rodinný dům rozšířený o architektonickou kancelář. Jelikož se pozemek nachází v lukrativní čtvrti, dávala jsem přednost kvalitním materiálům a pohodlí před cenovou dostupností. Inspirací pro výtvarné řešení ...
 • Dostavba bloku, Kartlín 

  Autor: Kulachek Daria; Vedoucí práce: Lábus Ladislav; Oponent práce: Feistner Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-06)
  Projekt navrhuje řešení dostavby bloku na křížení ulic Thámova a Pernerova v Karlíně v Praze. Dokumentace popisuje polyfunkční dům v Thámove ulici.
 • Bytová stavba, Praha 5 - Košíře 

  Autor: Navrátilová Martina; Vedoucí práce: Sedlák Jan; Oponent práce: Šrom Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-16)
  Zadáním projektu je dostavba bloku na bývalé periferii jednotlivými objekty. Výstupem je dotvoření obytného souboru navrhovanou bytovou stavbou. Na pozemku v proluce široké 9,5 až 11,5 metrů navrhuji dům tvořený dvěma ...
 • Mateřská škola, Hanspaulka 

  Autor: Seferyan Margarita; Vedoucí práce: Krátký Vladimír; Oponent práce: Papp Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-13)
  Hlavním cílem projektu bylo vytvořit z veřejného prostoru bezpečné prostředí pro děti. Takové místo, které by lákalo nejen menší, ale i dospělé. Hlavní fasáda je bariérou, ale zaroveň spojující můstek s vnitřním prostorem. ...
 • (Nejen) Bydlení v Úvalech 

  Autor: Gažiová Lucia; Vedoucí práce: Kraus David; Oponent práce: Davidová Marie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-16)
  Bytové domy so spojeným prízemím v areále bývalého cukrovaru v meste Úvaly.
 • Polyfunkční bytový dům, Vyšehrad 

  Autor: Křápková Barbora; Vedoucí práce: Sedlák Jan; Oponent práce: Gavlas Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-23)
  Zástavba proluky pod NKP ?Vyšehrad? v Přemyslově ulici dvěma domy s průchodem do parku s tím, že se podrobně řeší levý dům z průčelní strany (viz situace). Dům má jedno podzemní podlaží s garážemi, v 1.NP je především ...
 • (Nejen) Bydlení v Úvalech 

  Autor: Baše Daniel; Vedoucí práce: Kraus David; Oponent práce: Oberstein Ivo
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-17)
  Solitérní liniový bytový dům je situován do areálu brownfieldu, bývalého cukrovaru v Úvalech. Dům je pavlačový, s otevřenými schodišti a dvěma výtahy. Je navržen z prefabrikovaných železobetonových panelů. Kromě bytů se v ...
 • Dostavba bloku, Karlín 

  Autor: Novotná Kateřina; Vedoucí práce: Lábus Ladislav; Oponent práce: Brzobohatý Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-26)
  Bakalářská práce se zabývá dostavbou bloku v Karlíně, v podobě nového polyfunkčního domu. Dům má vedle převažující bytové funkce i funkci komerční a administrativní.
 • Bytový dům, Praha 5 - Košíře 

  Autor: Langmajerová Barbora; Vedoucí práce: Sedlák Jan; Oponent práce: Šrom Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-15)
  Novostavba bytového domu s prodejnou se nachází v proluce mezi ulicemi - Vrchlického, Hlaváčkova v Košířích (Praha 5). Navržený objekt navazuje na stávající zástavbu a ve vnitrobloku vytváří menší soukromý prostor - dvorek. ...
 • Škola architektury 

  Autor: Křížová Anna; Vedoucí práce: Kraus David; Oponent práce: Loukotová Regina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-21)
  Podkladem pro projekt je studie, zpracovávaná na novou budovu architektury v dejvickém kampusu vysokých škol v zimním semestru 2015/2016. Cílem je její zpodrobnění a rozvedení této studie.
 • Mateřská škola, Hanspaulka 

  Autor: Kutašová Barbara; Vedoucí práce: Krátký Vladimír; Oponent práce: Pappová Magda
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-15)
  Navrhovaná budova sa nachádza v Prahe 6 na Hanspaulke. Budova má 2 nadzemné podlažia z toho jedno je čiastočne zapustené do terénu. V budove sa nachádzajú 4 herne každá pre 21 detí a jedná spoločná herňa. Celkovo je budova ...
 • Bytová stavba, Košíře 

  Autor: Nadějová Barbora; Vedoucí práce: Sedlák Jan; Oponent práce: Gavlas Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-06)
  Zadáním projektu je dostavba bloku na bývalé periferii jednotlivými objekty. Blok je vymezen dvěma ulicemi - Vrchlického a Hlaváčkova, v Košířích, Praha 5. Řešeným objektem je jeden bytový dům situovaný na západním okraji ...
 • Kancelářská budova, Vítězné náměstí, Dejvice 

  Autor: Musil Tomáš; Vedoucí práce: Krátký Vladimír; Oponent práce: Pappová Magda
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-16)
  Předmětem mé bakalářské práce je kancelářská budova na Vítězném náměstí v Praze. Budova respektuje Engelův plán a přebírá prvky z okolních budov. Sleduje stejné vertikální dělení uliční fasády římsami. Budova je uprostřed ...
 • Dostavba bloku, Karlín 

  Autor: Jurová Zuzana; Vedoucí práce: Lábus Ladislav; Oponent práce: Feistner Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
  Bakalárska práca rieši dostavbu bloku v Karlíne.

Zobrazit další