Collections in this community

Recent Submissions

 • Bytový dům u Negrelliho viaduktu 

  Author: Glib Khmelnytskyi; Supervisor: Sedlák Jan; Opponent: Šrom Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-03)
  Základní hmotové řešení uzavírá blok, a vytváří návaznost mezi stávajícími objekty. Novostavba je sama o sobě jakýmsi mostem mezi dvěma světy, mezi světem staré Prahy, a světem Prahy nové, který neustále vybojuje další a ...
 • REVITALIZACE CENTRA OBCE HOVORČOVICE 

  Author: Kristýna Šabatková; Supervisor: Sedlák Jan; Opponent: Gavlas Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
  Práce se zabývá tématem revitalizace centra obce Hovorčovice. Obec se nachází v těsné blízkosti Prahy, což má jak pozitivní, tak i negativní dopady na charakter obce. Jejím největším problémem je nedostatek občanské ...
 • DOSTAVBA MĚSTSKÉHO BLOKU MEZI ULICEMI FRANCOUZSKÁ, KRYMSKÁ A KODAŇSKÁ 

  Author: Alžbeta Hrčková; Supervisor: Sedlák Jan; Opponent: Gavlas Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
  Spracovávanou lokalitou je nedostavaný blok v mestskej časti Prahy 10, vo Vršoviciach. Zadaním je vytvoriť súbor stavieb s prevažne obytnou funkciou. Terén v danom území je výrazne svažitý. V rámci urbanistického riešenia ...
 • NOVÉ KOMUNITNÍ CENTRUM KAMPA 

  Author: Adam Černohouz; Supervisor: Suske Petr; Opponent: Habanec Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
  Návrh nového Komunitního centra včetně jeho vztahu na bezprostřední okolí pozemku či parku. Vybudování nových prostor pro naplňování lepších plánů komunity v rámci soukromé i veřejné správy.
 • STUDENTSKÉ BYDLENÍ 

  Author: Sabina Havránková; Supervisor: Suske Petr; Opponent: Habanec Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
  Cílem práce bylo navrhnout nové studentské koleje v areálu Pragovka v Praze ve Vysočanech. Návrh objektu předcházela rozvaha nad řešením celého areálu, analýzy a studie širšího zázemí a lokality, vedoucí k vytvoření koncepce ...
 • KONVERZE MALINOVSKÉHO KASÁREN V KOŠICÍCH 

  Author: Daniela Lukáčová; Supervisor: Suske Petr; Opponent: Habanec Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
  Tématem diplomové práce je konverze areálu bývalých vojenských kasáren v Košicích na Slovensku. Součástí práce jsou analýzy stávajícího areálu, návrh prostorových změn, komunikačních změn a definování funkčního využití. ...
 • VODNÍ DÍLO FLÁJE 

  Author: Tomáš Pevný; Supervisor: Hájek Petr; Opponent: Janda Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
  Tématem diplomové práce je ideový návrh konverze přehradního tělesa vodního díla Fláje, jediné pilířové vodní hráze v České republice. Cílem práce je ukázat možné řešení využití vnitřních dutin hráze, jež jsou charakteristickým ...
 • POLYFUNKČNÍ BUDOVA, KARLÍN 

  Author: Martin Dvorský; Supervisor: Lábus Ladislav; Opponent: Rothbauerová Vítězslava
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
  Práce se zaměřuje na návrh polyfunkčního městského bloku v nově plánované zástavbě území Rohanského ostrova s ohledem k urbanistické studii s regulačními prvky vydané pro toto území. Výsledným návrhem pro řešené území, ...
 • POLYFUNKČNÍ DŮM, BRATISLAVA, ŠANCOVÁ ULICE 

  Author: Peter Špiesz; Supervisor: Sedlák Jan; Opponent: Gavlas Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
  Slovensko a hlavne Bratislava trpí nedostatkom bývania a táto téma a jej možné riešenia sú diskutované naprieč celou spoločnosťou. V diplomovej práci som chcel overiť možnosti nájomného bývania v stabilizovanom území mesta ...
 • Bům v proluce, Florenc 

  Author: Filip Bernard; Supervisor: Sedlák Jan; Opponent: Gavlas Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
  Dům je navržený aby doplňoval stávající městský blok, má sedm nadzemních a dvě podzemní podlaží. V přízemí se nachází dva hlavní vstupy pro administrativní a obytnou část, kavárna je přístupná skrze vnitřní dvůr.
 • Konverze průmyslového areálu Pragovka - studentské bydlení 

  Author: Agáta Bortlová; Supervisor: Suske Petr; Opponent: Tomeš Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
  Konverze průmyslového areálu Pragovka- Vysočany Studentský bytový dům se skeletovou konstrukcí. Kombinuje průmyslový ráz okolí s přírodou.
 • Bytový dům, Žižkov 

  Author: Vladyslav Nazarchuk; Supervisor: Sedlák Jan; Opponent: Dohnal Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
  Návrhováním objektem je Býtový dům na Žižkově, který bude součastí řadové zastavby Olšanské třidy. V 1 NP budou restaurace a bar ktere jsou propojene s veřejným prostorem. V 2 NP budou taky úmistěné kancelářské prostory.
 • Bytový dům, Žižkov 

  Author: Vitalii Nazarchuk; Supervisor: Sedlák Jan; Opponent: Dohnal Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
  Návrhuju Býtový dům na Žižkově, který bude součastí řadové zastavby Olšanské třidy. V parteru budou restaurace, propojene s veřejným prostorem.
 • Umělecká rezidence, Mladá Boleslav 

  Author: Jan Marek; Supervisor: Hájek Petr; Opponent: Stoss Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
  Bakalářská práce zpracovává navrhovanou budovu v Mladé Boleslavi z hlediska architektonického, stavebního a konstrukčního a zkoumá uplatnění malých výškových staveb a staveb podzemních.
 • Dům na hlavní třídě, Žižkov 

  Author: Kateřina Neumanová; Supervisor: Sedlák Jan; Opponent: Gavlas Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
  Cílem této práce bylo navrhnout polyfunkční dům na hlavní třídě Olšanská. U objektu převažuje bytová funkce, která je doplněna o komerční prostory cukrárny, restaurace, kanceláří a květinářství. Dominantním prvkem domu je ...
 • Bytový dům, Pankrác 

  Author: Michaela Petrová; Supervisor: Krátký Vladimír; Opponent: Pappová Magda
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
  Návrh bytového domu v Praze na Pankráci. Stavba je osmipodlažní, dvě podzemní podlaží s garážemi. V parteru se nachází kavárna a byty, v následujících podlažích jsou bytové jednotky.
 • Dům na hlavní třídě 

  Author: Ly Plášilová; Supervisor: Sedlák Jan; Opponent: Šrom Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
  Řešeným objektem je polyfunkční dům, který se nachází na hlavní třídě Olšanská, na Praze 3 - Žižkov. Důležité je zde propojení rezidenční a komerční funkce. V prvních dvou podlažích se nachází komerční prostory. V podzemních ...
 • Dům na hlavní třídě, Žižkov 

  Author: Laura Luisa Palevičová; Supervisor: Sedlák Jan; Opponent: Gavlas Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
  Návrh řeší polyfunkční dům v pražské čtvrti Žižkov. Záměrem projektu bylo znovuvytvoření hlavní třídy na dnes velmi rušné Olšanské třídě. Stavba má 10 nadzemních a 3 podzemní podlaží. Objekt je rozdělen na části aktivního ...
 • Celnice 

  Author: Chrystyna Brovdij; Supervisor: Hájek Petr; Opponent: Stoss Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
  Uměle vytvořený ostrov Adriaport se nachází v Jaderském moři 10 kilometrů od Slovinska. Devadesát procent jeho plochy zabírá nákladní přístav, nádraží a k nim přilehlé překladiště kontejnerů. V tomto prostoru navrhuji ...
 • NOVÉ KOMUNITNÍ CENTRUM KAMPA 

  Author: Adam Černohouz; Supervisor: Suske Petr; Opponent: Habanec Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
  Návrh nového Komunitního centra včetně jeho vztahu na bezprostřední okolí pozemku či parku. Vybudování nových prostor pro naplňování lepších plánů komunity v rámci soukromé i veřejné správy.

View more