Collections in this community

Recent Submissions

 • Hotel Podhradí 

  Author: Alžběta Matuštíková; Supervisor: Krátký Vladimír; Opponent: Belica Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
  Řešeným objektem je hotel nacházející se v Kokořínském Dole na místě dřívějšího rekreačního areálu. Hotel disponuje dvěma budovami. Hlavní budovou s technickým zázemím a obytnou budovou pro hosty. V bakalářské práci je ...
 • Domov seniorů v Humpolci 

  Author: Iryna Usenko; Supervisor: Krátký Vladimír; Opponent: Pfeifer Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
  Domov seniorů se nachází v bývalém průmyslovém areálu Humpolec, který je obklopen hustými lesy a vedle se nachází jezer , to všechno vytvoří příznivou atmosféru pro starší lidi . Obnova areálu zahrnovala rekonstrukci hlavní ...
 • Domov seniorů v Humpolci 

  Author: Olga Tultseva; Supervisor: Krátký Vladimír; Opponent: Pfeifer Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
  V areálu Podhrad, ve městě Humpolec, vedle malého rybníku je navržen dům seniorů. Půdorys budovy má tvar L. Je to jednoduchá hmota s vyříznutými čtveřicemi ze západní a východní strany. Budova poskytuje bydlení pro 29 ...
 • Konverze tovární budovy na hostel 

  Author: Kateřina Suchardová; Supervisor: Krátký Vladimír; Opponent: Vít Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
  Hlavní podstatou konverze bývalé tovární budovy v Humpolci je snaha o zachování ducha místa. Hostel propojuje dva kontrastní světy. Na jedné straně odkazuje k bývalému surovému průmyslovému využití a na straně druhé je ...
 • Bydlení Přeštice 

  Author: Matouš Pluhař; Supervisor: Fránek Zdeněk; Opponent: Kropp Peter
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
  Stavba se nachází v obci Přeštice v blízkosti monumentálního barokního kostela. Funkcí stavby je bytový dům. Její architektura je ovlivněna barokem. Architektura je ovšem vypuštěna pouze, kde si jí mohu dovolit. Řemeslo ...
 • Pragovka - tvorba nového prostoru - Galerie a společenské prostory 

  Author: Monika Pečená; Supervisor: Suske Petr; Opponent: Jakeš Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
  Z areálu Pragovky na vás dýchá průmyslová atmosféra po celou dobu její návštěvy. Ať už z betonových hal, ocelových konstrukcí či různě rozmístěných plechových stěn, kontejnerú nebo různých barelů. Tohoto průmyslového ducha ...
 • Studentské bydlení 

  Author: Barbora Popaďáková; Supervisor: Suske Petr; Opponent: Jakeš Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
  So stále sa zvyšujúcim sa životným štandartom rastú aj nároky na študentské bývanie. Mojím cieľom je študentom poskytnúť vyšší komfort bývania než sú typické pražské koleje, ale nestratiť aktivný spoločenský život. Vznikajú ...
 • Domov seniorů v Humpolci 

  Author: Daria Borysenko; Supervisor: Krátký Vladimír; Opponent: Belica Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
  Pozemek se nachází ve městě Humpolec v okrese Pelhřimov v kraji Vysočina, 23 km severozápadně od Jihlavy. Je situován v západní části navrženého bytového bloku mezi ulicemi Plynární a Vrbenského. Řešená parcela se nachází ...
 • Bydlení Přeštice 

  Author: Ondřej Pecháček; Supervisor: Fránek Zdeněk; Opponent: Kropp Peter
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
  Návrh lineárního bytového domu doplňuje ulici a svým tvarem ji oživuje. Tvoří dvě různé prostředí, formální směrem k silnici a klidný poetický park s výhledem na barokní kostel. Obě strany jsou propojeny čtyřmi průchody ...
 • Bytový dům Preslova 

  Author: Tereza Pružincová; Supervisor: Chalupa Marek; Opponent: Holubec Antonín
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
  Smíchov. Mestská časť v blízkosti historického centra Prahy, mestská časť nielen s rušnými križovatkami, preplnenými nákupnými centrami, ale aj miesto s parkami, umeleckými dielami, romantickými zákutiami. Mestská časť so ...
 • Polyfunkční dům, U Lužického semináře, Praha - Malá Strana 

  Author: Ekaterina Půhonová; Supervisor: Sedlák Jan; Opponent: Gavlas Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
  Hlavním cílem projektu je nabídnout kvalitní plnohodnotné bydleni s bohatou občanskou vybavenosti v centru Prahy. Objekt je situován na Male Straně na pozemku ve tvaru trojúhelníku, který je sevřen ze všech stran komunikaci ...
 • Pragovka - tvorba nového prostoru - komunitní skleník 

  Author: Václav Železník; Supervisor: Suske Petr; Opponent: Jakeš Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
  Industriální duch v pražských Vysočanech pobývá od dob 1. světové války. Během 20. století zdejší výroba dosáhla vrcholu, ale nyní zdejší areály chátrají a spousta hal zeje prázdnotou. Město pokládá otázky, jak s nimi ...
 • Dostavba bloku V Botanice 

  Author: Dastan Mamatov; Supervisor: Lábus Ladislav; Opponent: Koumar Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
  Navrhovaná stavba se nachází mezi ulicemi V Botanice, Presslova a Štefánkova v Praze na Smíchově. Cílem bylo doplnění blokové zástavby a navržení nových pracovních a ubytovacích možností pro obyvatele. Urbanistické řešení ...
 • Obytný soubor "Za mosty", Praha 3 Hrdlořezy 

  Author: Pavel Svoboda; Supervisor: Lábus Ladislav; Opponent: Koumar Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
  V bakalářské práci je řešen návrh urbanistické studie lokality v části hlavního města Prahy - Hrdlořezy a dále podrobné zpracování jednoho bytového domu z vypracované studie.
 • Bytový dům - Argentinská 

  Author: Daria Slobodina; Supervisor: Sedlák Jan; Opponent: Dohnal Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
  Cílem zadání bylo zahustit mezeru na rohu od ulic Argentinská a Dělnická a nabídnout kvalitní bydlení. V prostředí vzniká současná architektura, která respektuje své okolí a provokuje na jeho další rozvoj. Výsledkem návrhu ...
 • Hořovice v 22. století - Hořovické trubičky 

  Author: Tomáš Chrástecký; Supervisor: Hájek Petr; Opponent: Olejňák Patrik
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
  Akupunktura města. Síť lanové dráhy propojující důležitá místa zaručuje prokrvení oblasti dnes obtěžkané svou morfologickou povahou. Výsledkem zásahu je snazší pěší prostupnost městem, tedy i úleva jeho středu od automobilové ...
 • Bělehradská, Bytový dům 

  Author: Josefína Jandáková; Supervisor: Lábus Ladislav; Opponent: Rothbauerová Vítězslava
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
  Projekt se zabývá návrhem bytového domu s parterem, který se nachází v Praze na Vinohradech. Parcela je usazena ve svažitém terénu jak v příčném, tak v podélném směru. BP zpracovává 1 sekci domu společně s podzemními garážemi.
 • Bytový dům, Bělehradská ulice 

  Author: Karel Kajnar; Supervisor: Lábus Ladislav; Opponent: Rothbauerová Vítězslava
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
  Bytový dům v ulici Bělehradská, Praha 2, Vinohrady. Jedná se o dostavbu proluky mezi stávajícími objekty převážně s bytovou funkcí. Objekt se snaží navázat na proměnlivé výškové úrovně terénu a sousední zástavby. Bytové ...
 • Hippoterapeutické středisko Hořovice 

  Author: Ya Jun Hanová; Supervisor: Hájek Petr; Opponent: Olejňák Patrik
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
  Zázemí jezdecké stáje navržené přednostně pro účely hippoterapie ale i rekreačního ježdění v Hořovicích. Hlavním konceptem je zachování průhledu na horizont a počtu volnosti při jízdě na koni.
 • Revitalizace hořovické knihovny 

  Author: Radim Baláž; Supervisor: Hájek Petr; Opponent: Olejňák Patrik
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
  Proměnou hospodářské budovy Starého zámku se současnými funkcemi knihovny, městských kanceláří a policie a jejich redukcí na jednu hlavní funkci vznikají velkorysé prostory pro knihovnu. Rozšiřuji ji o multifunkční sál s ...

View more