Poslední příspěvky

 • Bytová stavba, Praha 5 - Košíře 

  Autor: Kozák Jakub; Vedoucí práce: Sedlák Jan; Oponent práce: Šrom Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-08)
  Obsahem bakalářské práce je stavba bytového domu v zanedbané blokové zástavbě v lokalitě Košíře, Praha. Dům se nachází na východním nároží blokové zástavby mezi Hlaváčkovou a Vrchlického ulicí.
 • MĚSTSKÁ KNIHOVNA V KUTNÉ HOŘE 

  Autor: Kladiva Vladimír; Vedoucí práce: Lábus Ladislav; Oponent práce: Feistner Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-01)
  Projekt navrhuje novou budovou Městské knihovny v Kutné Hoře, která bude plnit nejen funkci zdroje informací, ale bude i místem setkávání a propojování. Projekt řeší problematickou lokalitu na okraji historického jádra ...
 • BYDLENÍ ÚVALY 

  Autor: Kořený Vilém; Vedoucí práce: Kraus David; Oponent práce: Straka Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-01)
  V malé obci nedaleko od Prahy navrhuji řadové domy. Hledám adekvátní formu a snažím se z obyčejného udělat architekturu. Zkoumám sociálnívazby a nároky lidí, kteří by zde chtěli žít.
 • PAVILON PRO SLOVANSKOU EPOPEJ 

  Autor: Kočař Tomáš; Vedoucí práce: Hájek Petr; Oponent práce: Stoss Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-01)
  Předmětem projektu je navrhnout pavilon pro Slovanskou epopej v bastionu Vyšehrad. Cílem je důstojné vystavení díla a hledání soudobého výrazu architektury pro toto dílo. Pavilon pro Slovanskou epopej je situován na Vyšehrad, ...
 • STUDENTSKÝ DŮM SLOVAN 

  Autor: Petřík Martin; Vedoucí práce: Kraus David; Oponent práce: Skalický Alexandr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-01)
  Parkovací dům na komplikované parcele, v samém centru Prahy, nechť je impulsem. Řešené území je vymezeno z obou stran Severojižní magistrálou a mohli bychom jej nazvat "Muzejní oáza" či "Muzejní ostrov". Místo celoměstského ...
 • PRAHA 6, REVITALIZACE STRAHOVSKÉHO KOMPLEXU 

  Autor: Rákosník Jiří; Vedoucí práce: Sedlák Jan; Oponent práce: Gavlas Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-01)
  Předmětem diplomního projektu je revitalizace komplexu Masarykova stadionu a jeho okolí. Cílem je pojetí řešeného území jako celku a vytvoření fungující součásti organismu města reagující na původní strukturu. Vytvoření ...
 • MĚSTSKÉ LÁZNĚ 

  Autor: Menichová Veronika; Vedoucí práce: Hájek Petr; Oponent práce: Franta Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-01)
  Cílem návrhu je navázat na lázeňskou tradici, ovšem v soudobém architektonickém výrazu a vytvoření jednoduchého prostoru pro relaxaci s využitím potenciálu parku, který nabízí oddych přímo v centru města.
 • PRAHA 7, REGENERACE MĚSTSKÉHO BLOKU "PAPÍRENSKÁ" 

  Autor: Falladová Karolína; Vedoucí práce: Sedlák Jan; Oponent práce: Gavlas Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-01)
  Diplomový projekt se zabývá dostavbou a rozvojem městského bloku v pražských Holešovicích, na pomezí nádraží Holešovice a nádraží Bubny. Ústředními objekty jsou historické budovy bývalé papírny v rámci původní městské ...
 • SAKRÁLNÍ PROSTOR 

  Autor: Styk Miroslav; Vedoucí práce: Kraus David; Oponent práce: Závodný Lubomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-01)
  V každom veku sa cirkev nachádza v novej situácií, má svoje osobité, časové sebaporozumenie, svoju osobitú tvár. Práve toto sebaporozumenie by mala zohľadňovať osobitá výrazová forma. Našou otázkou však nemá byť len vonkajšia ...
 • REHABILITACE PRAHA 10 - SLATINY 

  Autor: Petr Dominik; Vedoucí práce: Sedlák Jan; Oponent práce: Dohnal Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-01)
  Tématem této diplomové práce jsou lokality Bohdalec / Na Slatinách / Trnkov s pohnutou sociální i vývojovou minulostí a s konkrétními handicapy. Cílem pak je dotvoření, regenerace a rehabilitace současné urbánní struktury ...
 • PLESNÁ, BYTOVÉ DOMY V ULICI 5.KVĚTNA 

  Autor: Zapletalová Lucie; Vedoucí práce: Sedlák Jan; Oponent práce: Dohnal Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-01)
  Obsahem této práce je návrh bytových domů na dnes nezastavěném pozemku v ulici 5. května s cílem dotvoření narušené uliční fronty, včetně dotvoření přilehlých veřejných prostor, resp. potřebných úprav dopravní infrastruktury.
 • Základní škola, Hanspaulka 

  Autor: Špilarová Kateřina; Vedoucí práce: Krátký Vladimír; Oponent práce: Vít Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-08)
  Základní škola Hanspaulka je do terénu částečně zapuštěný dvoupodlažní objekt s terasami. Tvar budovy je zalomený a využívá pozitivně sluneční svit a umožňuje neobyčejný výhled ze všech tříd. Pozemek před budovou, směrem ...
 • DOSTAVBA HOLEŠOVICKÉHO NÁBŘEŽÍ (PRAHA) 

  Autor: Vaško Jan; Vedoucí práce: Sedlák Jan; Oponent práce: Gavlas Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
  Projekt se zabývá revitalizací částí holešovického nábřeží vymezené ulicemi Komunardů, Na Maninách a Jateční. Cílem je zhodnocení dnes již chátrajícího území. Návrh upravuje nábřeží tak, aby byla zajištěna prostupnost k ...
 • PRAHA 10, KRYMSKÁ, DOSTAVBA DOMOVNÍHO BLOKU 

  Autor: Čepeláková Simona; Vedoucí práce: Sedlák Jan; Oponent práce: Gavlas Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-01)
  Projekt řeší doplnění urbanistické struktury v nezastavěné ploše vymezené ulicemi Krymská, Kodaňská, Moskevská a stávající zástavbou. Navržena je polyfunkční zástavba se zastoupením různých velikostních kategorií bytů a ...
 • Bytový dům 

  Autor: Dangová Daniela; Vedoucí práce: Krátký Vladimír; Oponent práce: Pappová Magda
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-08)
  Předmětem bakalářské práce je bytový dům, který se nachází v Praze 6 na Hanspaulce. S ohledem na charakter místa byla i koncipována navržená budova. Jelikož se jedná o velmi lukrativní čtvrť s charakteristickou funkcionalistickou ...
 • Dostavba bloku, Karlín 

  Autor: Novikova Polina; Vedoucí práce: Lábus Ladislav; Oponent práce: Brzobohatý Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-08)
  Polyfunkční bytový dům v Karlíně s komerčními prostory v parteru a administrativní části ve 2.NP
 • Adaptivní parkovací dům 

  Autor: Snopková Silvia; Vedoucí práce: Kraus David; Oponent práce: Řezáč Jan Alex
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-16)
  Adaptivní parkovací dům je dům chameleón, dům schopný měnit svou funkci během času. Parkovací dům pomáhá řešit současnou problematiku nedostatku parkovacích míst v Praze. Vytváří nová parkovací místa v centru města, vedle ...
 • Základní škola, Hanspaulka 

  Autor: Eöllősová Eva; Vedoucí práce: Krátký Vladimír; Oponent práce: Vít Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-16)
  Základní škola na Hanspaulce je navržena pro 300 žáků. Součástí budovy jsou také školní jídelna, knihovna, tělocvična a venkovní sportovní hřiště, které budou sloužit jak žákům, tak obyvatelům čtvrti.
 • Základní škola, Hanspaulka 

  Autor: Šťastná Karolína; Vedoucí práce: Krátký Vladimír; Oponent práce: Vít Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-16)
  Řešený objekt je základní škola na Hanspaulce, Praha 6. Budova má dvě nadzemní patra a část budovy je podsklepená. Výška budovy byla navržena s ohledem na okolní zástavbu.
 • Dostavba bloku, Karlín 

  Autor: Miňovský Jan; Vedoucí práce: Lábus Ladislav; Oponent práce: Feistner Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
  Polyfunkční bytový dům v Karlíně, Praha Dostavba proluky s obchodním parterem, administrativními prostory v druhém patře a s byty ve třetím až sedmém podlaží.

Zobrazit další