Poslední příspěvky

 • Vertikální sportovní centrum - občanská stavba 

  Autor: Samohýl Petr; Vedoucí práce: Suske Petr; Oponent práce: Jakeš Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-16)
  Vertikální sportovní centrum na Preze 5 - Smíchov ulice Preslova. Jedná se o objekt s velkým procentem svičebních ploch a občanskou vybaveností. Stavba nahrazuje stávající objekt. Současně doplňuje hmotu stávající bloku a ...
 • OBCHODNĚ ADMINISTRATIVNÍ SOUBOR LETNÁ 

  Autor: Kubánek Jan; Vedoucí práce: Lábus Ladislav; Oponent práce: Cajthamlová Markéta
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
  Práce je zaměřena na návrh souboru administrativních budov v Praze Bubenči. Hlavním cílem je prověření možnosti zapojení staré vilové zástavby do nově vzniklé architektury.
 • NÁVRH URBANISTICKÉHO ŘEŠENÍ ROZVOJE MĚSTA VYŠKOV V NÁVAZNOSTI NA JEHO HISTORICKÉ CENTRUM A NÁVRH POLYFUNKČNÍHO DOMU/BLOKU 

  Autor: Derka Jan; Vedoucí práce: Suske Petr; Oponent práce: Habanec Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-11)
  Zadáním diplomové práce bylo navrhnout nárožní polyfunkční dům na parcele u západního vjezdu na náměstí Tomáše Garrigue Masaryka ve Vyškově a navrhnout novou urbánní strukturu v jeho bezprostředním okolí. Součástí práce ...
 • OBNOVA PRŮMYSLEM DEVASTOVANÝCH PLOCH VNITŘNÍ OSTRAVY 

  Autor: Garbová Kristina; Vedoucí práce: Sedlák Jan; Oponent práce: Šrom Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-10)
  Tématem diplomové práce je revitalizace uzavřených areálů dolu Terezie a dolu Trojice a prostoru haldy Ema v Ostravě. Práce se zabývá nalezením funkční náplně těchto areálů a zpracovává jejich urbanistické řešení. Součástí ...
 • Bytový dům, Madrid 

  Autor: Rudý Tomáš; Vedoucí práce: Suske Petr; Oponent práce: Jakeš Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-14)
  Hlavným cieľom rekonštrukcie bytového domu v Madride bolo nájsť spôsob, akým by sa dali znížiť teploty v interiéri počas letných mesiacov a vyriešiť bezbariérovosť v objekte. S prvým problémom sa snažím vysporiadať v podobe ...
 • OBCHODNÍ CENTRUM LETNÁ 

  Autor: Hanuš Aleš; Vedoucí práce: Lábus Ladislav; Oponent práce: Brzobohatý Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-10)
  Zadáním diplomové práce je obchodně administrativní centrum s možností umístit i bydlení. Pozemek je vymezen železniční tratí a ulicí Milady Horákové od křižovatky Špejchar k výjezdu tunelu Blanka. Území představuje předěl ...
 • OBCHODNĚ ADMINISTRATIVNÍ SOUBOR LETNÁ 

  Autor: Vejsada Ladislav; Vedoucí práce: Lábus Ladislav; Oponent práce: Ehl Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
  Práce se zabývá dostavbou území při ulici Milady Horákové v Praze 6 Dejvicích v těsné blízkosti Letenského parku. Návrh zachovává většinu stávajících vil a následně řeší dostavbou menších solitérních objektů, které jsou ...
 • OBCHODNÍ CENTRUM LETNÁ 

  Autor: Šťastná Radka; Vedoucí práce: Lábus Ladislav; Oponent práce: Ehl Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-31)
  Tento projekt je zaměřen na návrh polyfunkčního objektu na pozemku mezi parkem Letná a Hradčanskou. Na úzkém pozemku se nachází 5 vil ve špatném stavu. Mým návrhem je pět nových administrativních budov za plotem reagující ...
 • OBCHODNÍ CENTRUM LETNÁ 

  Autor: Burešová Lucie; Vedoucí práce: Lábus Ladislav; Oponent práce: Brzobohatý Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-06)
  Zadanim diplomove prace je obchodne administrativni centrum, s moznosti umistit i bydleni. Pozemek je vymezen zeleznicni trati a ulici Milady Horakove od krizovatky Spejchar k vyjezdu z tunelu Blanka. Uzemi predstavuje ...
 • OBCHODNÍ CENTRUM LETNÁ 

  Autor: Klanica Martin; Vedoucí práce: Lábus Ladislav; Oponent práce: Cajthamlová Markéta
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-07)
  Práce se zaměřuje na návrh administrativních objektů s obchodním parterem na území stávajicích soliterních vil na Letné. Návrh obsahuje šest souború staveb - drúzy, včetně ponechání čtyř stávajicích vil a jedné demolice. ...
 • OBCHODNÍ CENTRUM LETNÁ 

  Autor: Petruš Erik; Vedoucí práce: Lábus Ladislav; Oponent práce: Feistner Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-31)
  Předmětem diplomové práce je návrh obchodně administrativního centra na Letné v Praze. Cílem návrhu bylo prověřit možnost daného území s respektem ke stávajícím vilám. Návrh zachovává dvě architektonicky nejhodnotnější ...
 • Dostavba bloku, Karlín 

  Autor: Vopařilová Anna; Vedoucí práce: Lábus Ladislav; Oponent práce: Koumar Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-16)
  Dostavba proluky na rohu Thámovy a Pernerovy ulice, s požadavkem na zachování stávajícího rohového objektu. Navrhuji polyfunkční bytový dům s obchodním parterem a administrativní částí. Dům se nachází v městské čtvrti Prahy ...
 • Moravská galerie Brno - nová budova pro současné sbírky umění 

  Autor: Jandeková Michaela; Vedoucí práce: Hájek Petr; Oponent práce: Stoss Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-13)
  Projekt řeší návrh nové budovy Moravské galerie v Brně - budovy pro sbírky současného umění. Situována je do parku za budovou Místodržitelského paláce, kde Moravská galerie v současné době sídlí. Park, veřejný prostor a ...
 • OBCHODNÍ CENTRUM LETNÁ 

  Autor: Žeravová Anna; Vedoucí práce: Lábus Ladislav; Oponent práce: Koumar Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-08)
  Předmětem diplomové práce je obchodně administrativní centrum. Pozemek je vymezen železniční tratí a ulicí Milady Horákové od křižovatky Špejchar k výjezdu z tunelu Blanka. Území představuje předěl mezi klidnou vilovou ...
 • Dostavba bloku, Karlín 

  Autor: Součková Barbora; Vedoucí práce: Lábus Ladislav; Oponent práce: Ehl Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-07)
  Objekt se nachází v karlínské proluce, v ulici Thámova. Jedná se o polyfunkční dům s obchodním parterem, administrativní částí ve 2. np, byty ve 3. až 6. np a mezonetovými byty v posledních dvou podlažích.
 • DELTA TACHOV - REVITALIZACE TOVÁRNÍHO AREÁLU 

  Autor: Janů Štěpán; Vedoucí práce: Kraus David; Oponent práce: Vavřík Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-07)
  Diplomová práce se zabývá revitalizací továrního areálu v intravilánu okresního města. Cílem návrhu bylo nalezení vhodného stavebního programu a adekvátního architektonického řešení daného areálu. V navrhovaném řešení bylo ...
 • Panské zahrady Zbraslav 

  Autor: Cuřínová Kristina; Vedoucí práce: Sedlák Jan; Oponent práce: Gavlas Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-19)
  Tématem diplomové práce je návrh nového využití prostoru bývalých Panských zahrad v Praze Zbraslavi. Nově navržený objekt slouží jako skleník a je pomyslným odkazem na historii celého území. Doplňuje tak obytnou funkci v ...
 • BYDLENÍ PRO SENIORY 

  Autor: Šikulová Zuzana; Vedoucí práce: Kraus David; Oponent práce: Hanzlík Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-19)
  Předmětem diplomové práce je dostavba nesourodého bloku na Střekovském nábřeží v Ústí nad Labem. Náplní projektu je bydlení kombinované s bydlením pro seniory a komunitním centrem pro seniory. Tématem práce je uchopení ...
 • PRAŽSKÝ MĚSTSKÝ POLYFUNKČNÍ DŮM 

  Autor: Machala Marko; Vedoucí práce: Sedlák Jan; Oponent práce: Šrom Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-08)
  Diplomová práca sa zaoberá dostavbou mestkého bloku v Prahe - Florenc. Projekt usiluje o sprehľadnenie prestupného miesta verejnej dopravy, doplnenie štruktúry, ktorá naviaže na Karlínsky blok, svojou hmotou vymedzí ...
 • GALERIE SLOVANSKÁ EPOPEJ 

  Autor: Mach Jiří; Vedoucí práce: Hájek Petr; Oponent práce: Stoss Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
  Již téměř sto let se řeší otázka jak naložit s cyklem 20 velkoformátových maleb Alfonse Muchy. Jednou z možností je její trvalé vystavení ve Veletržním paláci a začlenění do sbírek Národní galerie. Nová výstavní síň pro ...

Zobrazit další