Poslední příspěvky

 • NEGRELLIHO VIADUKT - "MĚSTO NA KOLEJÍCH" 

  Autor: Slováková Nikoleta; Vedoucí práce: Hájek Petr; Oponent práce: MItášová Monika
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  ?MESTO NA KOĽAJNICIACH? V DIPLOMOVEJ PRÁCI SA ZAOBERÁM UMIESTNENÍM KULTURNÝCH PAVILONOV V OKOLÍ , NA ALEBO POD VIADUKTOM. PAVILONY SÚ BUĎTO BODOVÉ ALEBO LINOVÉ. PRINÁŠAJÚ SO SEBOU NOVÉ MHD SPOJENIE CEZ ŠTVANICU, NOVÚ VLAKOVÚ ...
 • CENTRUM UMĚNÍ, FAVIGNOLA 

  Autor: Bojadžjan Anait; Vedoucí práce: Suske Petr; Oponent práce: Habanec Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Zadání projektu je návrh centra umění vesnice Favignola na ostrovu Favignana u Sicílie, v Itálii. Program vychází se zadání soutěže Art Prison, vypsané YAC (Young Architects Competitions) ve spolupráci s obcí Favignana a ...
 • MUZEUM MĚSTA PRAHY NA TĚŠNOVĚ 

  Autor: Orosz Viktor; Vedoucí práce: Lábus Ladislav; Oponent práce: Feistner Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Budova múzea so stálou expozíciou archeológie a histórie s výstavnými priestormi. Súčasťou bude administratívne a prevádzkové zázemie, vrátane priestorov pre doplnkové aktivity návštevníkov a úprava okolia. Cieľom projektu ...
 • PŘÍSTAVIŠTĚ PRO HAUSBÓTY NA ŘECE VLTAVĚ V BÝVALÉ OBCI JAROSLAVICE 

  Autor: Daněk Dominik; Vedoucí práce: Sedlák Jan; Oponent práce: Krupauer Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Cílem diplomové práce bylo navržení přístaviště pro hausbóty v bývalé obci Jaroslavice. Urbanistický návrh měl být zakomponován tak, aby vznikla nová náves a byl umožněn budoucí rozvoj obce. Hlavním záměrem bylo vytvořit ...
 • UNIVERZITNÍ KNIHOVNA V OLOMOUCI 

  Autor: Pokorný Antonín; Vedoucí práce: Hájek Petr; Oponent práce: Lešek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Diplomová práce se zabývá projektem nové univerzitní knihovny v Olomouci. Navrhovaná studie zkoumá možnou zastavitelnost dnešní prázdné parcely - parkoviště a jeho bezprostředního okolí v blízkosti městského centra.Na ...
 • NOVÁ BUDOVA MUZEA MĚSTA PRAHY NA TĚŠNOVĚ 

  Autor: Divišová Pavlína; Vedoucí práce: Lábus Ladislav; Oponent práce: Koumar Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Cílem projektu bylo navrhnout řešení, které by vhodně doplnilo zbytkové plochy Těšnova po vystavění Severojižní magistrály, a zároveň naplnilo bohatý program Muzea hl.m. Prahy, jehož stávající budova neposkytuje dostatek ...
 • LOM HRADIŠŤSKÝ VRCH 

  Autor: Chmel Tomáš; Vedoucí práce: Suske Petr; Oponent práce: Habanec Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Cílem projektu revitalizace čedičového lomu a regenerace prostoru je připravit lom pro celoroční využití - za použití minimálních prostředků a při respektování přírodního charakteru místa. Autor zamýšlí vytvořit patřičné ...
 • BYTOVÝ DŮM NA RAŠÍNOVĚ NÁBŘEŽÍ NA PRAZE 2 

  Autor: Tomášková Anna; Vedoucí práce: Sedlák Jan; Oponent práce: Gavlas Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Předmětem diplomové práce je novostavba bytového domu na Rašínově nábřeží v Praze. Návrh dotváří siluetu kubistického nábřeží pod Vyšehradskou kapitulou a současnou formou reaguje na okolní historicky cennou zástavbu.
 • URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ ZÁSTAVBY, ROHANSKÝ OSTROV - PRAHA 8 

  Autor: Teplá Linda; Vedoucí práce: Sedlák Jan; Oponent práce: Gavlas Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Diplomová práce se zabývá urbanistickým návrhem Rohanského ostrova, který v historii byl vltavským ostrovem a dnes je částí Karlína v Praze 8. Cílem je zhodnocení dnes již chátrajícího území a vznik svébytné městské čtvrti. ...
 • OBSERVATOŘ MEZINÁRODNÍ BIOSFERICKÉ REZERVACE VÝCHODNÍ KARPATY 

  Autor: Pástor Matúš; Vedoucí práce: Kraus David; Oponent práce: Zahatňanský Štefan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Diplomová práce se zabývá problematikou komplexného území Medzinárodní Biosferické Rezervace Východní Karpaty, ležící na území třech krajin. V rezervaci sa nacházejí vzácné Bukové pralesy. Jsou domovem jedného z posledních ...
 • NOVÁ BUDOVA MUZEA MĚSTA PRAHY NA TĚŠNOVĚ 

  Autor: Šimša Ondřej; Vedoucí práce: Lábus Ladislav; Oponent práce: Feistner Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Tématem diplomové práce je návrh nové budovy Muzea hlavního města Prahy, umístěná na volných pozemcích kolem severojižní magistrály v blízkosti stávající budovy MMP v Praze na Těšnově. Cílem je nalézt umístění, velikost a ...
 • NOVÁ BUDOVA MĚSTA PRAHY NA TĚŠNOVĚ 

  Autor: Pospíšilová Veronika; Vedoucí práce: Lábus Ladislav; Oponent práce: Rothbauerová Vítězslava
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Předmětem projektu je návrh nové budovy muzea hlavního města Prahy. Budova má dočasné i stálé expozice historie a archeologie. Součástí je administrativní a provozní zázemí, včetně knihovny, dílen, přednáškových sálů a ...
 • KOMUNITNÍ BYDLENÍ V KARLÍNĚ 

  Autor: El Hamoui Mona; Vedoucí práce: Sedlák Jan; Oponent práce: Gavlas Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Předmětem diplomové práce je nalezení formy komunitního, neboli cohousingového bydlení v kontextu města. Cílem je vytvořit bydlení, které odpovídá dnešním standardům, ale které bude zároveň umožňovat kvalitní sousedské ...
 • BARRANDOV 

  Autor: Aulíková Markéta; Vedoucí práce: Suske Petr; Oponent práce: Habanec Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Návrh se zaměřuje na propojení separovaného barrandovského ostrohu s městem a přírodou v něm. Budova galerie představuje bránu do města a současně most překonávající urbanistické bariéry.
 • DOPLNĚNÍ MĚSTSKÉ STRUKTURY PRAHA 7 (KOMUNARDŮ, JATEČNÍ) 

  Autor: Ritterová Anna; Vedoucí práce: Sedlák Jan; Oponent práce: Šrom Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Předmětem řešení je koncepční návrh dostavby městského bloku na Praze 7 (ulice Jateční, Komunardů, Tusarova a Na Maninách), při soušasném zachování několika stávajících staveb. Navržená struktura reflektuje tradiční kulturní ...
 • KOMUNITNÍ CENTRUM, ČIERNE NAD TOPĹOU 

  Autor: Mihalčinová Miroslava; Vedoucí práce: Suske Petr; Oponent práce: Habanec Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Práca sa zameriava na riešenie problému nefunkčného, resp. neexistujúceho centra obce Čierne nad Topľou. V projekte sa zameriavam na vytvorenie funkčného priestoru nielen pre občanov obce, ale aj pre návštevníkov. V návrhu ...
 • PRAHA 5, SMÍCHOV, ŠTEFÁNIKOVA - MATOUŠOVA, BUDOVA HOTELU 

  Autor: Lukas David; Vedoucí práce: Sedlák Jan; Oponent práce: Šrom Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Tématem diplomové práce je hmotové uzavření otevřeného bloku domů mezi ulicemi V Botanice a Matoušova. Zadáním pro toto atraktivní místo je budova hotelu.
 • Komunitní centrum, Komořany 

  Autor: Šmondrková Henrieta; Vedoucí práce: Kraus David; Oponent práce: Studený Ján
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
  Bakalárska práca nadväzuje na štúdiu pre bakalársku prácu zo zimného semestru 2017/2018. Hlavným cieľom projektu bolo navrhnúť dom, ktorý slúži ako vybavenie verejného priestoru. Na pozemku boli v rámci štúdie navrhnuté ...
 • URBÁNNÍ BLOK BASILEJSKÉ NÁMĚSTÍ, PRAHA 

  Autor: Mošner Jiří; Vedoucí práce: Sedlák Jan; Oponent práce: Dohnal Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  LOKALITA SE NACHÁZÍ V PRAZE, V BLÍZKOSTI NÁKLADOVÉHO NÁDRAŽÍ ŽIŽKOV, HNED U BASILEJSKÉHO NÁMĚSTÍ. NAVRHOVANÝ URBÁNNÍ BLOK MÁ V PŮDORYSU PRAVIDELNÝ ČTVERCOVÝ TVAR, KROM ROHU, KTERÝ DOTVÁŘÍ ELIPSOVITÉ BASILEJSKÉ NÁMĚSTÍ. ...
 • Obchodně-administrativní centrum, Letná 

  Autor: Tran Huyen Thu; Vedoucí práce: Lábus Ladislav; Oponent práce: Rothbauerová Vítězslava
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
  Na podélném pozemku od křižovatky Špejchar k výjezdu z tunelu Blanka, jež je situován na Letné mezi železniční tratí Praha - Kladno a ulicí Milady Horákové, jsou navrženy celkem 5 solitérních domů s obchodním a administrativním ...

Zobrazit další