Recent Submissions

 • Dům na hlavní třídě, Žižkov 

  Author: Kateřina Neumanová; Supervisor: Sedlák Jan; Opponent: Gavlas Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
  Cílem této práce bylo navrhnout polyfunkční dům na hlavní třídě Olšanská. U objektu převažuje bytová funkce, která je doplněna o komerční prostory cukrárny, restaurace, kanceláří a květinářství. Dominantním prvkem domu je ...
 • Bytový dům, Pankrác 

  Author: Michaela Petrová; Supervisor: Krátký Vladimír; Opponent: Pappová Magda
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
  Návrh bytového domu v Praze na Pankráci. Stavba je osmipodlažní, dvě podzemní podlaží s garážemi. V parteru se nachází kavárna a byty, v následujících podlažích jsou bytové jednotky.
 • Dům na hlavní třídě 

  Author: Ly Plášilová; Supervisor: Sedlák Jan; Opponent: Šrom Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
  Řešeným objektem je polyfunkční dům, který se nachází na hlavní třídě Olšanská, na Praze 3 - Žižkov. Důležité je zde propojení rezidenční a komerční funkce. V prvních dvou podlažích se nachází komerční prostory. V podzemních ...
 • Dům na hlavní třídě, Žižkov 

  Author: Laura Luisa Palevičová; Supervisor: Sedlák Jan; Opponent: Gavlas Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
  Návrh řeší polyfunkční dům v pražské čtvrti Žižkov. Záměrem projektu bylo znovuvytvoření hlavní třídy na dnes velmi rušné Olšanské třídě. Stavba má 10 nadzemních a 3 podzemní podlaží. Objekt je rozdělen na části aktivního ...
 • Celnice 

  Author: Chrystyna Brovdij; Supervisor: Hájek Petr; Opponent: Stoss Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
  Uměle vytvořený ostrov Adriaport se nachází v Jaderském moři 10 kilometrů od Slovinska. Devadesát procent jeho plochy zabírá nákladní přístav, nádraží a k nim přilehlé překladiště kontejnerů. V tomto prostoru navrhuji ...
 • NOVÉ KOMUNITNÍ CENTRUM KAMPA 

  Author: Adam Černohouz; Supervisor: Suske Petr; Opponent: Habanec Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
  Návrh nového Komunitního centra včetně jeho vztahu na bezprostřední okolí pozemku či parku. Vybudování nových prostor pro naplňování lepších plánů komunity v rámci soukromé i veřejné správy.
 • Bytový dům, Pankrác 

  Author: Patrícia Hochelová; Supervisor: Krátký Vladimír; Opponent: Pappová Magda
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
  Bytový dom sa nachádza na Pankráci v Prahe.
 • Polyfunkční dům, Dubaj 

  Author: Elena Elistratova; Supervisor: Suske Petr; Opponent: Bolnykh Nataliya
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
  Bytový dům se nachází v Praze Vysočánech.V suterénu budovy se nachází podzemní parkoviště se parkovacími místy, z toho 10 míst pro invalidy. V prvním nádzemním podlaží prostory budou využity pro komerce. Do pobytového ...
 • VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ HISTORICKÉHO CENTRA PRAHY 

  Author: Barbora Nadějová; Supervisor: Sedlák Jan; Opponent: Gavlas Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
  Předmětem diplomové práce je vytvoření urbanistického konceptu koordinovaných úprav hlavních městských prostorů historického centra Prahy. Práce se zabývá upevněním pozice vybraného území v hierarchii města a zkvalitněním ...
 • DOSTAVBA DOMOVNÍHO BLOKU MEZI ULICEMI PLZEŇSKÁ A VRCHLICKÉHO, PRAHA 5 

  Author: Jitka Kuskovová; Supervisor: Sedlák Jan; Opponent: Šrom Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
  Práce se zabývá dostavbou městského bloku v pražských Košířích. Jedná se o prostor vymezený ulicemi Plzeňská a Vrchlického, který je diagonálně protknut ulicí Starokošířskou. Předmětem práce je doplnění zástavby v proluce ...
 • PLZEŇ - DOPLNĚNÍ MĚSTSKÉ STRUKTURY (ULICE PRESSLOVA, CUKROVARSKÁ A ŘEKA RADBUZA) 

  Author: Esma Birhan Kahraman; Supervisor: Sedlák Jan; Opponent: Gavlas Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
  Tématem diplomního projektu je doplnění městské struktury v Plzni ve východní části čtvrti Doudlevce kolem areálu bývalé vozovny dopravních podniků, lihovaru a cukrovaru. Celá rozvojová plocha je specifická tím, že je v ...
 • REVITALIZACE AREÁLU KASÁREN KLECANY 

  Author: Anna Vojtková; Supervisor: Sedlák Jan; Opponent: Dohnal Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
  Cílem diplomové práce bylo vytvořit urbanistickou studii areálu bývalých kasáren v Klecanech. Areál je v současnosti jednou z hlavních rozvojových ploch Klecan. Měla by zde vzniknout nová plně funkční, ucelená a dobře ...
 • HANGÁR PRO VZDUCHOLOĎ 

  Author: Vojtěch Rudorfer; Supervisor: Baum Mirko; Opponent: Suchomel Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
  Návrh specifické typologie - hangáru pro vzducholoď ve specifických podmínkách - na nejseverněji položené stále obydlené výzkumné stanici Ny-Alesund na norských Špicberkách se řídí specifickými kriterii. Prefabrikace, ...
 • DOSTAVBA PROLUKY (OSTROVSKÉHO - NA ZATLANCE) 

  Author: Zuzana Kožinová; Supervisor: Sedlák Jan; Opponent: Dohnal Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
  Dostavba proluky definované ulicemi Na Zatlance, Ostrovského a Astlova. Dostavovanými objekty jsou bytové domy.
 • KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TĚŠNOV-FLORENC 

  Author: Anita Černá; Supervisor: Sedlák Jan; Opponent: Šrom Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
  Na pražském Florenci se nachází zvláštní trojúhelníkový prostor mezi dvěmi viadukty. Přes jeho výjimečný charakter je to místo dnes zanedbané a působí nahodilým dojmem. V diplomové práci se věnuji zadání, jak tento prostor ...
 • DOTVOŘENÍ SEVERNÍHO NÁBŘEŽÍ HOLEŠOVIC 

  Author: Eva Trnková; Supervisor: Sedlák Jan; Opponent: Gavlas Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
  Práce se zabývá řešením transformačního území MČ Praha 7 v severní části holešovického meandru, resp. jeho část přiléhající k levému břehu Vltavy vymezená ulicí U Pergamenky. V úvodní části práce je popsán a stanoven ...
 • VELKOMĚSTSKÝ POLYFUNKČNÍ DŮM TĚŠNOV-FLORENC 

  Author: Gabriela Šolcová; Supervisor: Sedlák Jan; Opponent: Gavlas Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
  Cílem diplomové práce je regenerace místa Praha – Florenc. Projekt je řešen od konceptu, který vymezuje nový veřejný prostor, až po návrh polyfunkčního objektu umístěného nad stanicí metra Florenc.
 • BYTOVÉ DOMY S INTEGROVANÝM BYDLENÍM PRO SENIORY V BLOKU MEZI ITALSKOU A ŠPANĚLSKOU ULICÍ V PRAZE 2 

  Author: Lucie Kapustová; Supervisor: Lábus Ladislav; Opponent: Rothbauerová Vítězslava
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
  Projekt je zaměřen na integrované bydlení pro seniory v podobě chráněného bydlení. Hlavním cílem je najít optimální typ využití pozemku, bydlení pro seniory s ohledem na umístění lokality ve městě. Místem je velmi lukrativní ...
 • DOX III 

  Author: Jurij Romanyuk; Supervisor: Hájek Petr; Opponent: Stoss Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
  CÍLEM DIPLOMOVÉ PRÁCE JE NÁVRH SOUBORU DVOU OBJEKTŮ DO JIŽ EXISTUJÍCÍ ZÁSTAVBY VE VNITRO BLOKU V HOLEŠOVICÍCH U ORTENOVÁ NÁMĚSTÍ NA VYBRANÝCH PARCELÁCH A ŘEŠENÍ ZASTAVĚNÉ PROLUKY SOUSEDÍCÍ S CENTREM SOUČASNÉHO UMĚNÍ DOX V ...
 • MĚSTSKÉ LÁZNĚ V HOLEŠOVICÍCH 

  Author: Tereza Polanská; Supervisor: Krátký Vladimír; Opponent: Papp Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
  Diplomní projekt se zabývá návrhem městských lázní v Praze Holešovicích obsahující plavecký bazén, wellness, fitness, sauny a masáže. Součástí zadání je celková revitalizace rozvojového území, jeho transformace na park a ...

View more