Collections in this community

Recent Submissions

 • VIZE A KONCEPCE URBANISTICKÉHO ROZVOJE BĚCHOVIC 

  Author: Adéla Herzogová; Supervisor: Šindlerová Veronika; Opponent: Grasse Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-06)
  Diplomová práce se zabývá návrhem rozvoje městské části Praha - Běchovice,. Výsledkem práce je koncepční řešení a konkrétní návrh pro všechny 3 části Běchovic. Dle návrhu vznikají mezi fragmentovanými částmi nové vazby a ...
 • MALEŠICKO-HOSTIVAŘSKÁ PRŮMYSLOVÁ OBLAST 

  Author: Glib Khmelnytskyi; Supervisor: Šindlerová Veronika; Opponent: Kočička Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-06)
  Průmyslové oblasti mají všechna evropská velkoměsta. Tyto lokality mají klíčový význam pro fungování města, protože tvoří jejich technické a provozní zázemí. Pro Prahu hraje tuto roli také Malešicko-hostivařská průmyslová ...
 • DYNAMITKA, BRATISLAVA 

  Author: Tomáš Kadlec; Supervisor: Šindlerová Veronika; Opponent: Šujan Juraj
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-06)
  Cieľom práce je premena Dynamitky z miesta, ktoré je dlhé roky nevyužívané a predstavuje neatraktívny priestor Bratislavy, na štvrť plnú života a ekonomických príležitostí. Návrh sa venuje vytvoreniu príťažlivého a rozmanitého ...
 • Žatec: Reclaiming the River plain in relation with the Historic Core 

  Author: Esra Akgün Kulin; Supervisor: Šindlerová Veronika; Opponent: Ekegren Mikael
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
  The objective of the project is to propose the vision and concept of urban transformation of the Ohre river plain into a well structured and equipped area for the locals of Žatec, while creating clear connections to the ...
 • KONCEPCE ROZVOJE MĚSTA BRANDÝS NAD LABEM - STARÁ BOLESLAV 

  Author: Victoria Cheremnykh; Supervisor: Šindlerová Veronika; Opponent: Klabík Luboš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
  Diplomová práce se zabývá koncepcí rozvoje města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, konkretně vzájemnou integrací obou částí dvojměstí. Návrh zlepšuje dnešní podmínky provozu území a vytváří atraktivní místo k životu. ...
 • REVITALIZACE SOKOLOVA 

  Author: Karolína Čechová; Supervisor: Šindlerová Veronika; Opponent: Kaválková Jana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
  Diplomová práce se zabývá urbanistickým řešením Sokolova vzhledem ke kontextu ukončování povrchové těžby a revitalizaci přilehlé krajiny. Výsledkem práce je vize a koncepční řešení širšího území a konkrétní urbanistický ...
 • MLADOBOLESLAVSKÉ PODHRADÍ: VYUŽITÍ POTENCIÁLU VNITŘNÍ PERIFERIE MĚSTA 

  Author: Tereza Trejtnarová; Supervisor: Šindlerová Veronika; Opponent: Zavadil Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
  Město Mladá Boleslav leží na soutoku řeky Jizery a říčky Klenice. Jeho historické jádro se nachází na skalním ostrohu nad soutokem těchto řek. Zástavba mezi historickým jádrem a řekami byla během dlouhé historie města ...
 • PLZEŇSKÉ MOSTY 

  Author: Dominika Aulická; Supervisor: Šindlerová Veronika; Opponent: Králová Irena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-02)
  Cílem diplomové práce bylo navrhnout urbanistické řešení zlepšení vzájemného propojení dvou řekou oddělených městských částí - Slovan a Bor. Toto propojení má potenciál vzájemně integrovat a oživit dvě dotčená centra a ...
 • TEPLICKÉ POTOKY 

  Author: Lenka Kovářová; Supervisor: Šindlerová Veronika; Opponent: Pavlovský Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
  Diplomová práce se zabývá obnovou dvou potoků na území města Teplice – Bystřice a Sviního potoka. V uplynulém století došlo k zakrytí jejich koryt, neboť byla vnímána jako prvek obtěžující a omezující rozvoj města. Návrh ...
 • Walfdorská škola pro sousedství Bulovka 

  Author: Beyza Uzun; Supervisor: Hanson Iv Henry William Andrew; Opponent: Doleželová Klára
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
  Na celostátní úrovni jsme začali více slýchat o odklonu od standardizovaného testování a příliš brzkých, pod vysokým tlakem akademiků, výhodách kratšího času stráveného na obrazovce a více hraní venku a důležitosti ruční ...
 • Walfdorská škola pro sousedství Bulovka 

  Author: Beyza Uzun; Supervisor: Hanson Iv Henry William Andrew; Opponent: Doleželová Klára
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
  Na celostátní úrovni jsme začali více slýchat o odklonu od standardizovaného testování a příliš brzkých, pod vysokým tlakem akademiků, výhodách kratšího času stráveného na obrazovce a více hraní venku a důležitosti ruční ...
 • SMRŠŤUJÍCÍ SE TRUTNOV 

  Author: Tomáš Lajský; Supervisor: Šindlerová Veronika; Opponent: Gogolák Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
  Návrh diplomové práce na příkladu města Trutnova, kde dlouhodobě klesá počet obyvatel, aplikuje plánovací a urbanistické přístupy, kterými je možné čelit a předcházet negativním důsledkům depopulačních trendů ve městě. ...
 • ADAPTÁCIA PRAHY 7 NA ZMENU KLIMY 

  Author: Tomáš Žiško; Supervisor: Šindlerová Veronika; Opponent: Maceková Magdalena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
  Diplomová práce se zaobírá opatřeními, způsoby a principy adaptace měst na změnu klimatu. Práce představuje důvody adaptace a definuje způsoby a principy adaptace. Cílem práce je analyzovat území městské části Prahy 7 a ...
 • RAJECKÁ CYKLOMAGISTRÁLA A ROZVOJ RAJECKEJ DOLINY 

  Author: Barbora Grísová; Supervisor: Šindlerová Veronika; Opponent: Kováč Bohumil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
  Práca navrhuje Rajeckú cyklomagistrálu a rozvoj Rajeckej doliny, ktorý so sebou nová infraštruktúra prinesie. Dôraz je kladený na využitie prírodného a kultúrno-historického potenciálu Rajeckej doliny. Urbanistické a ...
 • REVITALIZACE TŘÍDY BUDOVATELŮ VE MĚSTĚ MOST 

  Author: Branislav Kožej; Supervisor: Šindlerová Veronika; Opponent: Králová Irena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
  Predmetom diplomovej práce je návrh verejného priestranstva triedy Budovateľov v meste Most, ktorý sa na triede od svojho vzniku v druhej polovici dvadsiateho storočia nezmenil, a v súčasnosti už nespĺňa požiadavky na ...
 • PRAŽSKÉ MĚSTSKÉ TŘÍDY - REGENERACE VRŠOVICKÉ ULICE 

  Author: Ivan Kašík; Supervisor: Šindlerová Veronika; Opponent: Vojtík Šimon
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
  Diplomová práce v rámci analytické části zkoumá vlivy působící na veřejný prostor vybrané pražské městské třídy. Tato městská třída začíná na Karlově náměstí a končí křižovatkou s ulicí Úvalská. Výběrem úseku městské třídy ...
 • ÚZEMNÍ DOPADY TRATĚ RYCHLÉHO SPOJENÍ 

  Author: Jan Bittner; Supervisor: Maier Karel; Opponent: Kynčl Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
  Práce v rámci analytické části zkoumá potenciály rozvoje v návaznosti na nácestné stanice na VRT Praha – Brno. V návrhové části je navržena podoba územních změn v okolí tří plánovaných stanic v rozdílných územních podmínkách: ...
 • REHABILITACE ŽIŽKOVÝCH KASÁREN V HRADCI KRÁLOVÉ 

  Author: Vojtěch Sigl; Supervisor: Hanson Iv Henry William Andrew; Opponent: Štefek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
  Téma práce je nalezení vhodného využití pro Žižkovy kasárny v Hradci Králové, v současnosti stále patřící Armádě České republiky, které by plně využilo potenciál této výjimečné stavby a jejího dvora k rozvoji města i budovy ...
 • KONCEPCE ROZVOJE MALÉHO MĚSTA - ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM 

  Author: Anežka Zákopčaníková; Supervisor: Maier Karel; Opponent: Gamanová Anna
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Práce navrhuje koncepci kvalitativního rozvoje periferní oblasti v měřítku mikroregionu Třemšín a následně v jeho jádru, v Rožmitálu pod Třemšínem, tak, aby rozvoj reflektoval kulturně historický potenciál spojený s Jakubem ...
 • PRAHA POLYCENTRICKÁ 

  Author: Anna Vinklárková; Supervisor: Maier Karel; Opponent: Cach Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Centrum Prahy je přetíženo komerčními aktivitami a dopravou, v jiných částech města se naopak těchto aktivit nedostává. Přeměna Prahy v polycentrické město se proto jeví jako klíčová pro její udržitelný rozvoj. Diplomová ...

View more