Poslední příspěvky

 • CULTURAL LANDSCAPE CENTRE 

  Autor: Apollonov Stephen Michael; Vedoucí práce: Hanson Henry William Andrew; Oponent práce: Doležalová Klára
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-01)
  Mařiž Centrum pro Minulost a Budoucnost
 • REVITALIZACE PŘEDNÁDRAŽNÍHO PROSTORU TÁBOR 

  Autor: Loskot Matouš; Vedoucí práce: Maier Karel; Oponent práce: Kraus Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-12)
  Předmětem diplomové práce je revitalizace přednádražního prostoru v Táboře. Cílem práce je návrh možného urbanistického řešení včetně vhodných úprav veřejného prostoru před vlakovým a autobusovým nádražím, kde se propojují ...
 • KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ PODÉL METRA D 

  Autor: Kopp Lukáš; Vedoucí práce: Maier Karel; Oponent práce: Langerová Jana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-08)
  Lze předpokládat, že s výstavbou linky metra D vzniknou v okolí některých stanic nová lokální centra vybavenosti. S přílivem lidí denně dojíždějících do stanic u těchto nových center tak dojde ke změnám v konkurenceschopnosti ...
 • REGENERACE PROSTORU LIBUŠ - NOVÉ DVORY 

  Autor: Jedličková Zuzana; Vedoucí práce: Maier Karel; Oponent práce: Med Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-07)
  Metro D táhne na jih a přibližuje tak pražská sídliště centru. Stanice v řešeném území jsou umístěny na rozhraní různých charakterů zástavby. Tématem práce je hledání optimálního využití potenciálu metra a propojení ...
 • PLOVOUCÍ SOUSEDSTVÍ 

  Autor: Jezdinský Martin; Vedoucí práce: Hanson Iv. Henry
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
 • ČERČANY - MĚSTEČKO NA ŽELEZNICI 

  Autor: Doležal Martin; Vedoucí práce: Maier Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
 • TRUTNOV:REVITALIZACE CENTRA MĚSTA 

  Autor: Jirsová Kristýna; Vedoucí práce: Maier Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-06)
 • REVITALIZACE MĚSTA MILOVICE 

  Autor: Kašpar Milan; Vedoucí práce: Maier Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-06)
 • REVITALIZACE LOKÁLNÍHO CENTRA STRAŠNICKÁ 

  Autor: Štolba Petr; Vedoucí práce: Hanson IV. Henry
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-06)
 • HOSTIVICE 

  Autor: Kohout Jan; Vedoucí práce: Maier Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-05)
 • SÍDLIŠTĚ V 21.STOLETÍ - NA PŘÍKLADU SÍDLIŠTĚ MODŘANY 

  Autor: Pšeničková Kateřina; Vedoucí práce: Maier Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
 • ROZVOJ CENTRA MĚSTA PLZNĚ 

  Autor: Vítovcová Hana; Vedoucí práce: Maier Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
 • POLYFUNKČNÍ BLOK PRAHA FLORENC 

  Autor: Nguyen Huong Jaroslava; Vedoucí práce: Hanson Iv. Henry
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-05)
 • PŘEKRAČOVÁNÍ BARIÉR: VÝCHODNÍ OKRAJ HISTORICKÉHO JÁDRA PRAHY 

  Autor: Krmelová Zuzana; Vedoucí práce: Maier Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-05)
 • ZNOVUNAVRŽENÍ ŽIHELSKÉHO NÁMĚSTÍ A NAVAZUJÍCÍCH VEŘEJNÝCH PROSTOR PODÉL ŽIHELSKÉHO POTOKA 

  Autor: Orčíková Soňa; Vedoucí práce: Hanson IV. Henry
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-06)
 • KONVERZE MODŘANSKÝCH BROWNFIELDS 

  Autor: Halenková Tereza; Vedoucí práce: Maier Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-06)
 • CENTRUM MĚSTA ZÁBŘEHA 

  Autor: Dvořáková Jana; Vedoucí práce: Hanson Iv. Henry
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-06)
 • NOVÉ VYUŽITÍ AREÁLU KASÁREN V TÁBOŘE 

  Autor: Nesrovnalová Iveta; Vedoucí práce: Maier Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-06)
 • TRŽNICE ZDŮRAZŇUJÍCÍ UDRŽITELNOU BUDOUCNOST PRAHY 

  Autor: Vrbková Zuzana; Vedoucí práce: Hanson IV. Henry
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-06)
 • REGENERACE MĚSTA MAŘÍŽ 

  Autor: Györeová Katarína; Vedoucí práce: Hanson IV. Henry
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)

Zobrazit další