Poslední příspěvky

 • UDRŽITELNÝ BAZÉN ČESKÝ BROD 

  Autor: Chotěbor Adam; Vedoucí práce: Achten Henri Hubertus; Oponent práce: Hladík Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Předmětem diplomové práce je návrh plaveckého bazénu v Českém Brodě v určené lokalitě. Tento záměr vychází z dlouhodobých cílů města. Návrh by měl splňovat všechny technické a provozní požadavky a měl by sloužit obyvatelům ...
 • UDRŽITELNÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA ČESKÝ BROD 

  Autor: Cyprianová Lucia; Vedoucí práce: Achten Henri Hubertus; Oponent práce: Murgaš Richard
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Předmětem diplomové práce je návrh budovy mateřské školy ve městě Český Brod pro 144 dětí v 5 regulérních třídách a 2 třídách pro děti ve věku 2-3 let. Stavební program vychází z reálného záměru města pro daný pozemek. ...
 • HABITAT V OÁZE SIWA. EGYPT 

  Autor: Fišera Jakub; Vedoucí práce: Florián Miloš; Oponent práce: Šimkovič Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Cílem projektu je vytvořit obytnou krajinu pro kočovné kmeny saharské Afriky. Projekt je umístěn v Egyptské oáze Siwa, kde slouží jako záchytný bod důležité křižovatce Saharských cest. Hlavní Objekt vytváří s okolní krajinou ...
 • MULTIMODÁLNÍ DOPRAVNÍ TERMÍNÁL PRAHA RUZYNĚ 

  Autor: Pokoj Ondřej; Vedoucí práce: Florián Miloš; Oponent práce: Klokočka Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Projekt vychází ze dvou hlavních současných záměrů. Zaprvé rozšíření stávajícího Terminálu 2 v rámci nového zastavovacího plánu Airport City a zadruhé napojení letiště na jednotlivé druhy železniční dopravy. Jedná se o ...
 • MRAKODRAP 610 LEXINGTON AVENUE 

  Autor: Pospíšil Dalibor; Vedoucí práce: Achten Henri Hubertus; Oponent práce: Kaftan Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-01)
  Předmětem diplomové práce je návrh mrakodrapu v New Yorku s přihlédnutím k místním podmínkám, regulacím daným městem a stavebního programu víceúčelové budovy hotelu a rezidenčního bydlení.
 • HABITAT V OÁZE SIWA. EGYPT 

  Autor: Fišera Jakub; Vedoucí práce: Florián Miloš; Oponent práce: Šimkovič Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-26)
  Cílem projektu je vytvořit obytnou krajinu pro kočovné kmeny saharské Afriky bez nutnosti importovat stavební techniky a návyky a styl architektury vyspělých zemí a zachovat tak život na který jsou nomádi zvyklý.
 • CENTRUM HALOVÝCH SPORTŮ ČESKÉ BUDĚJOVICE 

  Autor: Císař Martin; Vedoucí práce: Achten Henri Hubertus; Oponent práce: Hladík Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-16)
  Práce se zabývá návrhem moderního sportovního centra do Českých Budějovic na Dloulouhé Louce pro 3 000 sedících diváků. Centrum splňuje současné i budoucí požadavky na vrcholový, výkonnostní a rekreační sport. Také umožňuje ...
 • SKODA MUSEUM, PRAGUE 

  Autor: Baćević Ognjen; Vedoucí práce: Achten Henri Hubertus; Oponent práce: Obůrka Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-23)
  Muzeum aut inspirované jednou z nejproslulejších českých značek, Škoda. Motivace vychází také z faktu, že Praha jako hlavní město nemá muzeum Škody. Tím, že Praha je jedním z nejnavštěvovanějších měst v Evropě, Škoda může ...
 • SPORTOVNÍ HALA - ČESKÉ BUDĚJOVICE 

  Autor: Fál Václav; Vedoucí práce: Achten Henri Hubertus; Oponent práce: Hladík Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-21)
  Předmětem diplomové práce je návrh centra halových sportů v Českých Budějovicích skládající se z hlavní sportovní haly pro minimálně 3000 sedících diváků, tréninkové haly, atletického koridoru a nezbytného zázemí. Hlavním ...
 • PAVILON PRO PANDY ZOO PRAHA 

  Autor: Mejsnarová Lucie; Vedoucí práce: Achten Henri Hubertus; Oponent práce: Kvita Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-07)
  Předmětem diplomové práce je návrh areálu expozice pand velkých v Zoo Praha, včetně výběhů, návštěvnických komunikací, prodejny suvenýrů a čínské restaurace v lokalitě určené v soutěžních podmínkách otevřené urbanisticko ...
 • NOVÉ KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA 

  Autor: Císař Dominik; Vedoucí práce: Florián Miloš; Oponent práce: Buš Peter
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-08)
  Práce se zabývá výstavní halou pro Kongresové centrum. Velký objem haly je umístěn pod zem a přímo propojen s vestibulem metrem. Jsou přidány další obchodní prostory a je vytvořeno kryté náměstí. Podzemní dráha je využita ...
 • MRAKODRAP 3.0, LEXINGTON AV. 610, NY 

  Autor: Tomšů Ondřej; Vedoucí práce: Florián Miloš; Oponent práce: Šimkovič Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-08)
  Návrh výškové budovy na Manhattanu v NYC. Zohledňující lokální předpisy a se zaměřením na experimentální pojetí konstrukce.
 • DANJIANG BRIDGE 

  Autor: Hlava Miroslav; Vedoucí práce: Florián Miloš; Oponent práce: Šejnoha Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-08)
  Práce se zabývá návrhem mostu Danjiang v ústí řeky Tamsui, spojující městské části Tamsui a Bali, které se nacházejí v severozápadní části města Tchaj-pej. Cílem řešení je most, který s využitím principu adaptivních ...
 • POLYFUNKČNÍ ATLETICKÁ HALA A VELODROM V BRNĚ 

  Autor: Hanzlíková Lucie; Vedoucí práce: Achten Henri Hubertus; Oponent práce: Hladík Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-05)
  Předmětem diplomové práce je návrh lehkoatletické haly v kombinaci s velodromem v Brně Bohunicích pro 3000 sedících diváků. Hala by měla sloužit pro více než 4500 atletů a dráhových cyklistů z Brna a okolí a splňovat ...
 • MRAKODRAP 

  Autor: Vaněk Jan; Vedoucí práce: Achten Henri Hubertus
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-06)
 • MRAKODRAP 

  Autor: Nevlida Miroslav; Vedoucí práce: Achten Henri Hubertus
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-06)
 • AREÁL ČINŽOVNÍCH DOMŮ POD VYŠEHRADEM 

  Autor: Šauer Filip; Vedoucí práce: Cikán Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)