Recent Submissions

 • VIRTUÁLNÍ AKADEMIE 

  Author: Adam Novotník; Supervisor: Florián Miloš; Opponent: Šimkovič Vlado
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Virtuální realita jako médium zprostředkovávající obklopující prostorový vjem je novou oblastí tvorby prostoru, která nabízí velký potenciál. Jako každé nově se šířící médium, tak i virtuální realita v současnosti hledá ...
 • HLOUBĚTÍN (PODĚBRADSKÁ 489) REVITALIZATION 

  Author: Sugandha Chaudhary; Supervisor: Achten Henri Hubertus; Opponent: Olhavová Hana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Cílem projektu je zasáhnout do dopravního ostrova Hloubětín, zacházet s ním jako s hlavním obyvatelem obyvatel, kteří jsou na většině svých potřeb závislí na Černém mostě. konektivitu a životaschopnost obyvatel Sídliště ...
 • MULTIFUNCTIONAL BUILDING ALONG 5. KVĚTNA AND MICHELSKÁ, PANKRÁC, PRAGUE 

  Author: Shohei Nozawa; Supervisor: Achten Henri Hubertus; Opponent: Kaftan Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  The site in Prague4 called BB centrum is developing rapidly from last 2.30 years. The area is different compare to any other Prague area.The area is include variety of function from school to office, retaliation and so on. ...
 • MULTIFUNCTIONAL BUILDING ALONG 5. KVĚTNA AND MICHELSKÁ, PANKRÁC, PRAGUE 

  Author: Idil Kücük; Supervisor: Achten Henri Hubertus; Opponent: Kvita Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Architecture is related to essential necesities of life: physical movement and the need for physical shelter, and both focuses on the 2 basic material: space and the body. However in today´s life architecture is more than ...
 • REKONSTRUKCE KULTURNÍHO, ADMINISTRATIVNÍHO A SPOLEČENSKÉHO CENTRA V NERATOVICÍCH 

  Author: Mejznar Miroslav; Supervisor: Achten Henri Hubertus; Opponent: Kopřiva Miloš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  TÉMATEM TÉTO PRÁCE JE VYPRACOVÁNÍ STUDIE REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO A KULTURNÍHO CENTRA V NERATOVICÍCH. IMPLEMENTACE SOUTĚŽÍ OŽADOVANÉHO STAVEBNÍHO PROGRAMU A NÁVAZNOSTÍ. LOKALITA A DŮLEŽITOST KULTURNÍHO DOMU V ...
 • ADAPTIVE SKYSCRAPPER 

  Author: Asaad Loran; Supervisor: Florián Miloš; Opponent: Šimkovič Vlado
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Budoucí odhad vývoje počasí není pro nás příznivý. Globální oteplování ovlivní sta miliony lidí do roku 2100. Podmínky pro život budou velmi rozdílné než dnes. Tyto okolnosti představují pro nás tvůrčí výzvu. Tak, proč ...
 • UDRŽITELNÝ BAZÉN ČESKÝ BROD 

  Author: Chotěbor Adam; Supervisor: Achten Henri Hubertus; Opponent: Hladík Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Předmětem diplomové práce je návrh plaveckého bazénu v Českém Brodě v určené lokalitě. Tento záměr vychází z dlouhodobých cílů města. Návrh by měl splňovat všechny technické a provozní požadavky a měl by sloužit obyvatelům ...
 • UDRŽITELNÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA ČESKÝ BROD 

  Author: Cyprianová Lucia; Supervisor: Achten Henri Hubertus; Opponent: Murgaš Richard
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Předmětem diplomové práce je návrh budovy mateřské školy ve městě Český Brod pro 144 dětí v 5 regulérních třídách a 2 třídách pro děti ve věku 2-3 let. Stavební program vychází z reálného záměru města pro daný pozemek. ...
 • HABITAT V OÁZE SIWA. EGYPT 

  Author: Fišera Jakub; Supervisor: Florián Miloš; Opponent: Šimkovič Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Cílem projektu je vytvořit obytnou krajinu pro kočovné kmeny saharské Afriky. Projekt je umístěn v Egyptské oáze Siwa, kde slouží jako záchytný bod důležité křižovatce Saharských cest. Hlavní Objekt vytváří s okolní krajinou ...
 • MULTIMODÁLNÍ DOPRAVNÍ TERMÍNÁL PRAHA RUZYNĚ 

  Author: Pokoj Ondřej; Supervisor: Florián Miloš; Opponent: Klokočka Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Projekt vychází ze dvou hlavních současných záměrů. Zaprvé rozšíření stávajícího Terminálu 2 v rámci nového zastavovacího plánu Airport City a zadruhé napojení letiště na jednotlivé druhy železniční dopravy. Jedná se o ...
 • MRAKODRAP 610 LEXINGTON AVENUE 

  Author: Pospíšil Dalibor; Supervisor: Achten Henri Hubertus; Opponent: Kaftan Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-01)
  Předmětem diplomové práce je návrh mrakodrapu v New Yorku s přihlédnutím k místním podmínkám, regulacím daným městem a stavebního programu víceúčelové budovy hotelu a rezidenčního bydlení.
 • HABITAT V OÁZE SIWA. EGYPT 

  Author: Fišera Jakub; Supervisor: Florián Miloš; Opponent: Šimkovič Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-26)
  Cílem projektu je vytvořit obytnou krajinu pro kočovné kmeny saharské Afriky bez nutnosti importovat stavební techniky a návyky a styl architektury vyspělých zemí a zachovat tak život na který jsou nomádi zvyklý.
 • CENTRUM HALOVÝCH SPORTŮ ČESKÉ BUDĚJOVICE 

  Author: Císař Martin; Supervisor: Achten Henri Hubertus; Opponent: Hladík Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-16)
  Práce se zabývá návrhem moderního sportovního centra do Českých Budějovic na Dloulouhé Louce pro 3 000 sedících diváků. Centrum splňuje současné i budoucí požadavky na vrcholový, výkonnostní a rekreační sport. Také umožňuje ...
 • SKODA MUSEUM, PRAGUE 

  Author: Baćević Ognjen; Supervisor: Achten Henri Hubertus; Opponent: Obůrka Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-23)
  Muzeum aut inspirované jednou z nejproslulejších českých značek, Škoda. Motivace vychází také z faktu, že Praha jako hlavní město nemá muzeum Škody. Tím, že Praha je jedním z nejnavštěvovanějších měst v Evropě, Škoda může ...
 • SPORTOVNÍ HALA - ČESKÉ BUDĚJOVICE 

  Author: Fál Václav; Supervisor: Achten Henri Hubertus; Opponent: Hladík Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-21)
  Předmětem diplomové práce je návrh centra halových sportů v Českých Budějovicích skládající se z hlavní sportovní haly pro minimálně 3000 sedících diváků, tréninkové haly, atletického koridoru a nezbytného zázemí. Hlavním ...
 • PAVILON PRO PANDY ZOO PRAHA 

  Author: Mejsnarová Lucie; Supervisor: Achten Henri Hubertus; Opponent: Kvita Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-07)
  Předmětem diplomové práce je návrh areálu expozice pand velkých v Zoo Praha, včetně výběhů, návštěvnických komunikací, prodejny suvenýrů a čínské restaurace v lokalitě určené v soutěžních podmínkách otevřené urbanisticko ...
 • NOVÉ KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA 

  Author: Císař Dominik; Supervisor: Florián Miloš; Opponent: Buš Peter
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-08)
  Práce se zabývá výstavní halou pro Kongresové centrum. Velký objem haly je umístěn pod zem a přímo propojen s vestibulem metrem. Jsou přidány další obchodní prostory a je vytvořeno kryté náměstí. Podzemní dráha je využita ...
 • MRAKODRAP 3.0, LEXINGTON AV. 610, NY 

  Author: Tomšů Ondřej; Supervisor: Florián Miloš; Opponent: Šimkovič Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-08)
  Návrh výškové budovy na Manhattanu v NYC. Zohledňující lokální předpisy a se zaměřením na experimentální pojetí konstrukce.
 • DANJIANG BRIDGE 

  Author: Hlava Miroslav; Supervisor: Florián Miloš; Opponent: Šejnoha Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-08)
  Práce se zabývá návrhem mostu Danjiang v ústí řeky Tamsui, spojující městské části Tamsui a Bali, které se nacházejí v severozápadní části města Tchaj-pej. Cílem řešení je most, který s využitím principu adaptivních ...
 • POLYFUNKČNÍ ATLETICKÁ HALA A VELODROM V BRNĚ 

  Author: Hanzlíková Lucie; Supervisor: Achten Henri Hubertus; Opponent: Hladík Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-05)
  Předmětem diplomové práce je návrh lehkoatletické haly v kombinaci s velodromem v Brně Bohunicích pro 3000 sedících diváků. Hala by měla sloužit pro více než 4500 atletů a dráhových cyklistů z Brna a okolí a splňovat ...

View more