Poslední příspěvky

 • BYDLENÍ V PRAZE 

  Autor: Švehlová Hana; Vedoucí práce: Redčenkov Boris; Oponent práce: Vašourková Yvette
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Mnoho velkoměst se zdráhá mluvit nebo dokonce řešit aktuální problém nedostatku finančně dostupného bydlení na svém území. Proto tématem mé diplomové práce je nájemní jednotka v kontextu historického centra Prahy. Věnuji ...
 • RESPUBLI : CO 

  Autor: Moravcová Petra; Vedoucí práce: Redčenkov Boris; Oponent práce: Hlaváček Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Respubli:co je koncept bydlení a práce zítřka, který vychází z ideálního průsečíku mezi nabídkou trhu a poptávkou lidí. Na téma je nahlíženo z perspektivy developera nebo investora a potenciální mezery na trhu s nemovitostmi. ...
 • URBANISTICKÁ STUDIE ROZVOJE ROZKOŠSKÉHO ÚDOLÍ V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ 

  Autor: Vozáb Petr; Vedoucí práce: Kohout Michal; Oponent práce: Schwarz Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Urbanistická studie zabývající se rozvojem městské čtvrti v Havlíčkově Brodě. Práce se zaměřuje na výstavbu obytné čtvrti v území s nízkou mírou občanské vybavenosti a s omezenou dopravní dostupností. Vymezuje se vůči ...
 • HOSPIC CHEB 

  Autor: Král Martin; Vedoucí práce: Redčenkov Boris; Oponent práce: Papp Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Projekt se zabývá novostavbou Hospice v prázdném vnitrobloku v historickém jádru města Cheb. Cílem je doplnit chybějící strukturu uvnitř městského bloku, jež zůstal nevyužit po asanaci z šedesátých let a nalézt vhodné ...
 • ZÁSTAVBA PROLUKY KONGRESNÍ TRG LJUBLJANA 

  Autor: Vyšný Ján; Vedoucí práce: Císler Ondřej; Oponent práce: Kovačevič Igor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Na vybrané miesto, prieluka do vnútrobloku na Kongresovom námestí, bola v roku 1989 usporiadaná súťaž, ktorej zadaním bolo do vnútrobloku navrhnúť hotel. Víťazom sa stal architekt Boris Podrecca, avšak kvôli zmene režimu ...
 • REVITALIZACE BROWNFIELDU ZETOR, HAVLÍČKŮV BROD 

  Autor: Sommer Michal; Vedoucí práce: Kohout Michal; Oponent práce: Hnilička Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Diplomová práce se zabývá tématem přeměny brownfieldu Zetor na plně funkční součást městské struktury ve formě obytné čtvrti s doplňujícími funkcemi.
 • ZÁSTAVBA PROLUKY KONGRESNÍ TRH LUBLAŇ 

  Autor: Feldová Lucie; Vedoucí práce: Císler Ondřej; Oponent práce: Nacházel Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Tématem této diplomové práce je novostavba divadelní budovy pro Slovinské hlavní město Lublaň. Smyslem práce je hledání podoby divadla pro 21. století a snaha odpovědět na otázky o tom, čím by dnes divadlo mělo být a jakou ...
 • CHEB 

  Autor: Poloch David; Vedoucí práce: Redčenkov Boris; Oponent práce: Kovačevič Igor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Tématem diplomové práce je doplnění městské struktury historického jádra Chebu, která po asanaci v 60. letech zůstala neúplnou. Současná stavební aktivita se soutřeďuje do lokalit vzdálených od centra města nebo dokonce ...
 • LOKALITA HUSOVA, PARDUBICE 

  Autor: Sýkorová Tereza; Vedoucí práce: Kohout Michal; Oponent práce: Rössler Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Diplomová práce se zabývá částečně zastavěnou lokalitou při Husově ulici v Pardubicích. Projekt usiluje o doplnění stávající zástavby s ohledem na potřeby obyvatel, kontext okolních staveb a celkový charakter místa. Snaží ...
 • MUZEUM PRAŽSKÉHO URBANISMU 

  Autor: Pospíšilová Zuzana; Vedoucí práce: Koucký Roman; Oponent práce: Kloda Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Tato práce zpracovává návrh na novou budovu Muzea hlavního města Prahy s primárním účelem ubytovat stálou výstavu a archiv týkající se vývoje pražského urbanismu. Zadaná parcela se nachází v tzv. Chotkově zatáčce na pražské ...
 • KONCERTNÍ SÁL PRO PRAHU 

  Autor: Peterka Slavomír; Vedoucí práce: Císler Ondřej; Oponent práce: Nacházel Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Hlavní město Praha je důležitým hudebním centrem v kontextu celé střední Evropy. Navazujeme na významné hudební dědictví. Tomu bohužel neodpovídá vybavení koncertními sály - chybí zde moderní hudební instituce obsahující ...
 • OBNOVA LÁZNÍ BÍLINA 

  Autor: Jiránek Štěpán; Vedoucí práce: Redčenkov Boris; Oponent práce: Topinka Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Obnova lázeňského provozu v historickém areálu lázní. Cílem je poskytovat lázeňskou péči při využívání místních přírodních léčivých zdrojů.
 • CHEB 

  Autor: Rajdlová Kristýna; Vedoucí práce: Redčenkov Boris; Oponent práce: Korandová Alena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Tématem mého diplomového projektu je aktivní život seniorů v kontextu historického jádra města Cheb. Do nevyužitého vnitrobloku na rohu Židovské a Jakubské ulice navrhuji komunitní centrum s týdenním a denním stacionářem. ...
 • URBANISTICKÁ STUDIE SÍDLIŠTĚ ŽIŽKOV, HAVLÍČKŮV BROD 

  Autor: Chvojková Karolína; Vedoucí práce: Kohout Michal; Oponent práce: Neškudlová Mádlová Irena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Tématem diplomové práce je urbanistická koncepce revitalizace sídliště Žižkov. Návrh se zabývá koncepčním přístupem k řešení sídliště jako významného společenského fenoménu. Je zaměřen na vytvoření čitelné urbánní struktury ...
 • ZÁSTAVBA PROLUKY KONGRESNÍ TRG LJUBLANA 

  Autor: Kloudová Hana; Vedoucí práce: Císler Ondřej; Oponent práce: Hora Barbora
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Pomocí pečlivě zvoleného programu a jeho organizace vytvářím nové kulturní centrum pro proluku u náměstí Kongresni trg ve slovinské Lublani. Centrální místo, které nabídne kulturní program širokému spektru diváků a bude ...
 • POLYFUNKČNÍ DŮM - SMETANOVO NÁMĚSTÍ, HAVLÍČKŮV BROD 

  Autor: Pikard Kryštof; Vedoucí práce: Kohout Michal; Oponent práce: Wahla Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Havlíčkův Brod je město krajského významu. Přesto v současnosti postrádá reprezentativní kulturní dům. Předmětem návrhu je polyfunkční dům, který nabízí zázemí pro rozličné kulturní akce a vhodně doplňuje narušenou ...
 • STUDENTSKÉ BYDLENÍ 

  Autor: Pertlíček Marek; Vedoucí práce: Koucký Roman; Oponent práce: Smutný Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Cílem je navrhnout bydlení pro studenty jehož je v Praze nedostatek. V současné době je kapacita vysokoškolských kolejí nedostatečná, ale i ve velké míře i kvalitativně zastaralá. Cílem je navrhnout takovou kvalitu bydlení ...
 • VELESLAVÍN 

  Autor: Novotný Vojtěch; Vedoucí práce: Redčenkov Boris; Oponent práce: Kordík Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Práce se zabývá transformací vytypovaných ploch v rámci katastrálního území Veleslavín. Ty autor považuje za plochy, které svým charakterem nebo funkcí nezapadají do již stabilizované struktury města. Návrh tuto strukturu ...
 • PARDUBICE 

  Autor: Neuvirt Jiří; Vedoucí práce: Redčenkov Boris; Oponent práce: Balík Zdenek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Práce se zabývá prohloubením vztahu města Pardubic s jeho městskými řekami a proměnami jednotlivých míst u vody, v parku, v ulici, či náměstí, a dále vytvořením jejich komplexní provázanosti. Práce také obsahuje návrhy ...
 • KARLOVY VARY 

  Autor: Matoušek Jan; Vedoucí práce: Redčenkov Boris; Oponent práce: Kropp Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Diplomová práce navrhuje spojení obou částí Rybář, hledá identitu místa a reaguje na aktuální potřeby a problémy města. Výsledkem je doplnění urbánní struktury, definování její náplně vycházejících z aktuálních požadavků ...

Zobrazit další