Poslední příspěvky

 • Skautská základna, Liberec 

  Autor: Koleňáková Nikola; Vedoucí práce: Šestáková Irena; Oponent práce: Jílek Vratislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-08)
  Skautská základna se nachází v oblasti Dolní Hanychov. Skládá se ze čtyř objektů - budova klubovny, turistické ubytovny, objekt společenského sálu se sklady a byt správce. Všechny objekty jsou dvoupodlažní, nepodsklepené.
 • MUZEUM TĚŠNOV 

  Autor: Homoláčová Gabriela; Vedoucí práce: Koucký Roman; Oponent práce: Čermáková Iveta
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-01)
  Muzeum pražského plánování nabízí průřez historií plánování Prahy s přesahem do budoucnosti. Kromě stálé expozice muzeum návštěvníkům umožňuje proniknou do tématu urbanismu Prahy pomocí přednášek a seminářů a díky poloze ...
 • BUĎÁNKA 

  Autor: Kmošková Tereza; Vedoucí práce: Redčenkov Boris; Oponent práce: Smrčková Markéta
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-01)
  Cílem diplomního projektu je návrh revitalizace památkové zóny osady Buďánka. V současné době je bývalá osada v zanedbaném a chátrajícím stavu. Cílem práce je návrh budoucí podoby osady a její náplně, kterou bude kulturní ...
 • PLZEŇSKÁ ULICE 

  Autor: Jeníková Klára; Vedoucí práce: Redčenkov Boris; Oponent práce: Kopečný Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-01)
  Diplomový projekt se věnuje konverzi budovy košířské tramvajové vozovny a úpravě jejího bezprostředního okolí. Předmětem práce se tak mimo jiné stala dostavba a návrh náměstí, které je definováno pomocí nově vzniklého ...
 • OBYTNÝ SOUBOR POD KARLOVEM, BENEŠOV 

  Autor: Ježek Lubomír; Vedoucí práce: Kohout Michal; Oponent práce: Děnge Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-01)
  Předmětem diplomové práce je návrh obytného souboru v Benešově v ulici Pod Karlovem na vymezené ploše přibližně 1 ha. Cílem bylo navrhnout takové prostorové a funkční řešení, které vhodně doplní stávající urbanistickou ...
 • MUZEUM TĚŠNOV 

  Autor: Jansová Martina; Vedoucí práce: Koucký Roman; Oponent práce: Horňáková Alice
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-01)
  Předmětem diplomové práce je návrh muzea plánování odpovídající požadavkům současnosti. Projekt je situován na Těšnově.
 • Městská knihovna, Františkovy Lázně 

  Autor: Lebl Jan; Vedoucí práce: Redčenkov Boris; Oponent práce: Rosický Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-08)
  Symbol celého města a jeho největší klenot - Františkův pramen určuje počátek Národní třídy, která tvoří nejvýznamnější osu protínající celé město. Její konec je však rozpačitý. Nikam neústí a nestojí zde ani žádná druhá ...
 • MOBILITA A MĚSTO 

  Autor: Koubová Karolína; Vedoucí práce: Redčenkov Boris; Oponent práce: Lejčar Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-01)
  Převážně rovinatá krajina dosud podporovala expanzivní růst města a vznik aglomerace Tábor - Sezimovo Ústí - Planá nad Lužnicí. Její chod stojí z velké části na motorové dopravě. Veřejný prostor je tak stále více privatizován ...
 • TRŽNICE 

  Autor: Trpčevski Zoran; Vedoucí práce: Redčenkov Boris; Oponent práce: Eristavi Irakli
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-01)
  Hlavnou témou diplomovej práce je tržnica. Úlohou je preverenie kapacity a potenciálu parcely, ktorá sa nachádza v prieluke medzi ulicami Hviezdoslavova a Továrenská v Košiciach. Jedná sa o významnú lokalitu v tesnej ...
 • DOPRAVNÍ TERMINÁL KARLOVY VARY 

  Autor: Páník Václav; Vedoucí práce: Redčenkov Boris; Oponent práce: Škarda Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-01)
  Návrh dopravního uzlu v centru lázeňského a krajského města Karlovy Vary jako výsledek doplnění městské struktury v rozvojovém území po pravém břehu řeky Ohře. Práce zkoumá možné směřování budoucího rozvoje v centru lázeňské ...
 • MUZEUM PLÁNOVÁNÍ PRAHY 

  Autor: Babíková Gabriela; Vedoucí práce: Koucký Roman; Oponent práce: Cihlářová Monika
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Těšnov má potenciál nejen turisticky atraktivního místa. Dobře se zde orientuje, je dopravně dobře obsloužené, a hlavně se zde nachází také jedna z budov Muzea hlavního města Prahy. Nová budova Muzea pražského plánování ...
 • REVITALIZACE ÚZEMÍ KLAMOVKA V PRAZE 

  Autor: Žílová Anna-Maria; Vedoucí práce: Redčenkov Boris; Oponent práce: Kopečná Barbora
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-01)
  Předmětem mé diplomové práce je centrální území Košíř mezi páteřními tepnami západního města Prahy ulicemi Vrchlického a Plzeňské. Motolské údolí je plné rozporů. Má bohatou historii, která se opírá o zelené svahy, které ...
 • DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÉ BUDĚJOVICE 

  Autor: Součková Kateřina; Vedoucí práce: Redčenkov Boris; Oponent práce: Vodák Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-01)
  Návrh nového Domu dětí a mládeže v Českých Budějovicích. Využití prostorových rezerv městského bloku v historickém centru města a řešení návazností na veřejný prostor. Hmota domu vychází z členění historické zástavby, ...
 • MUZEUM TĚŠNOV 

  Autor: Šoková Andrea; Vedoucí práce: Koucký Roman; Oponent práce: Cihlářová Monika
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-01)
  Cílem diplomové práce je navržení nové budovy muzea jako řešení nedostatku výstavních ploch Muzea hlavního města Prahy při exponáty spojené s urbanistickým vývojem Prahy.
 • Skautská základna, Liberec 

  Autor: Paletová Lucie; Vedoucí práce: Šestáková Irena; Oponent práce: Jílek Vratislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-08)
  Zadáním projektu je výstavba skautské základny v Liberci. Dvě budovy skautské základny doplňují objekty společenského sálu a ubytovny na společných terasách.
 • PRODUKCE V SOUČASNÉM MĚSTĚ 

  Autor: Myška Vojtěch; Vedoucí práce: Redčenkov Boris; Oponent práce: Aulík Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-01)
  Diplomová práce rozebírá možnosti revitalizace brownfieldů cestou obnovy jejich původní, primární funkce - funkce produkční. Výstupem je případová studie v transformačním území v blízkosti křižovatky Palmovka, oblasti ...
 • Administrativní stavba, Brno, Trnitá 

  Autor: Tomešek Matěj; Vedoucí práce: Kohout Michal; Oponent práce: Hofmeister Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-08)
  Předmětem bakalářské práce bylo zpracování návrhu administrativní budovy do fáze dokumentace pro stavební povolení. Projekt vzešel z předcházející studie blokové zástavby jižně od historického centra v Brně, která si kladla ...
 • Polyfunkční dům, Brno - Trnitá 

  Autor: Brus Vít; Vedoucí práce: Kohout Michal; Oponent práce: Hofmeister Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-08)
  Předmětem návrhu bylo definovat možnou podobu bydlení v nově navržené čtvrti Brna. Propojit bydlení s občanskou vybaveností a vytvořit tím nový měststký polyfunkční bytový dům.
 • Městská knihovna, Františkovy Lázně 

  Autor: Uher Viktor; Vedoucí práce: Redčenkov Boris; Oponent práce: Klimeš Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-08)
  Projekt nové budovy městské knihovny ve Františkových Lázních nahrazuje původní knihovnu s nedostatečnými prostory, umístěnou na nevhodném místě. Nová knihovna je situována v parku Městské sady. Jednopodlažní objekt se ...
 • Polyfunkční dům, Smíchov 

  Autor: Zemko Jiří; Vedoucí práce: Kohout Michal; Oponent práce: Starý Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-08)
  Polyfunkční dům, který je součástí nově navrženého bloku domů je situován v Praze na Smíchově poblíž řeky. Hlavním účelem domu je bytová funkce doplněná komerčními prostory v parteru.

Zobrazit další