Recent Submissions

 • Metropolitní dům, Vinohrady 

  Author: Vagaday Jan; Supervisor: Císler Ondřej; Opponent: Hradečný Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
  Předmětem bakalářské práce je návrh metropolitního domu na pražských Vinohradech. Náplní objektu je rezidence pro seniory s parterem otevřeným veřejnosti. Součástí objektu je i stávájící výduch z metra.
 • NUSELSKÉ ÚDOLÍ 

  Author: Bonka Bohdan; Supervisor: Císler Ondřej; Opponent: Tej Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  V diplomové práci se zabývám místem pod Nuselským mostem. Motivací je chuť pokusit se vypořádat s jizvou v zástavbě, kterou po sobě most zanechal a také fakt, že místo má naprosto kosmický charakter. Slouží jako podstavec ...
 • BYDLENÍ PRO SENIORY - ŠATOVKA 

  Author: Dvořáková Hana; Supervisor: Šestáková Irena; Opponent: Voříšková Šárka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Cílem práce je navrhnout bydlení pro aktivní seniory, složené z malých buněk a vytvoření dalších prostor komunitního charakteru. Součástí návrhu je i revitalizace usedlosti Šatovka.
 • PŘEROV - PANELOVÉ DĚDICTVÍ 

  Author: Goláň Karel; Supervisor: Redčenkov Boris; Opponent: Kordík Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Diplomová práce analyzuje možnosti využití panelové zástavby a materiálu. Vyvíjí metodu hromadné dekonstrukce a rekonstrukce nových struktur. Tuto metodu aplikuje a ověřuje na dvou případových studiích bloků ve městě Přerově.
 • KONVERZE AREÁLU NA DUBOVCI 

  Author: Hanák Pavel; Supervisor: Šestáková Irena; Opponent: Voříšková Šárka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Předmětem diplomového projektu je návrh polyfunkčních objektů v ulici Na Dubovci ve Strakonicích. Nově vzniklá zástavba utvoří polouzavřený blok a měla by napomoci k celkové revitalizaci území brownfieldu.
 • KOMPOZICE A POTENCIÁL MĚSTA OPAVY 

  Author: Krejčí Petra; Supervisor: Koucký Roman; Opponent: Stanjura Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Práce se zabývá urbánní kompozicí města Opavy. Hledá potenciály k rozvoji, které výrazně ovlivní obraz města. Definování kompozice města je založeno na dostavbě chybějící struktury a struktury veřejných prostranství v ...
 • OLOMOUC - LOKALITA BĚLIDLA 

  Author: Jeřábek Adam; Supervisor: Kohout Michal; Opponent: Mareš David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Diplomová práce se zabývá návrhem přeměny areálu tramvajové vozovny a jejího okolí v centru města Olomouce na lokalitu s městským charakterem. Projekt pracuje s historickými stopami v území, reaguje na kontext okolní ...
 • NUSELSKÉ ÚDOLÍ 

  Author: Lopraisová Barbora; Supervisor: Císler Ondřej; Opponent: Tej Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Více než utilitární parkovací dům v pražských Nuslích. Doplnění struktury po asanačním zásahu stavby Nuselského mostu. Oživení lokality.
 • TEPLÁ - OHŘE 

  Author: Klinec Peter; Supervisor: Redčenkov Boris; Opponent: Kropp Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Předmětem této diplomové práce je prověření místa kolem největšího karlovarského pramene Vřídla.
 • Apartmánový dům ornitologů 

  Author: Mišík Juraj; Supervisor: Císler Ondřej; Opponent: Kopecký Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
  Predmetom bakalárskej práce je návrh bytového domu pre ornitológov na Dětskom ostrove v Prahe. Päťpodlažný objekt bude navrhnutý v rozsahu dokumentácie pre stavebné povolenie.
 • KONVERZE AREÁLU NA DUBOVCI 

  Author: Tesařová Iveta; Supervisor: Šestáková Irena; Opponent: Voříšková Šárka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Předmětem diplomové práce je revitalizace chátrajícího objektu bývalé přádelny ve Strakonicích. Objekt se nachází na břehu říčky Volyňky v těsné blízkosti soutoku této říčky s řekou Otavou a středověkého hradu. Cílem této ...
 • BYDLENÍ PRO SENIORY V ABERTAMECH 

  Author: Zugarová Klára; Supervisor: Redčenkov Boris; Opponent: Bešťáková Veronika
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Tématem diplomové práce je bydlení pro seniory. Vzhledem k demografickému stárnutí populace, ekonomické a společenské situaci potřebujeme hledat nové formy bydlení pro seniory, jejichž podíl ve společnosti bude výrazně ...
 • KAROVY VARY - KOLONÁDA 

  Author: Šetinová Andrea; Supervisor: Redčenkov Boris; Opponent: Kropp Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Téma diplomové práce vychází ze špatného technického stavu současné Vřídelní kolonády a jejího okolí, neodpovídající významu daného místa, které stojí za vznikem města Karlovy Vary. V práci se zabývám doplněním urbanistické ...
 • KARLOVY VARY - KOLONÁDA 

  Author: Pettíková Karolína; Supervisor: Redčenkov Boris; Opponent: Kropp Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  V diplomové práci je řešeno místo lázeňského centra v Karlových Varech. Je vyřešeno místo jako celek, který zapadá do okolní struktury veřejných prostorů a přináší navíc nové děje a zážitky. Podstata návrhu vychází z genia ...
 • BYDLENÍ PRO SENIORY - ŠATOVKA 

  Author: Netrvalová Johana; Supervisor: Šestáková Irena; Opponent: Voříšková Šárka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Záměrem je vybudování místa pro klidný život seniorů a každodenní setkávání všech obyvatel řešené lokality. Cílem je vytvoření senior parku složeného z malých obytných buněk doplněných dalšími objekty komunitního charakteru. ...
 • NUSELSKÉ ÚDOLÍ 

  Author: Pecharová Julie; Supervisor: Císler Ondřej; Opponent: Calaj Juraj
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Zhojení jizev. Nové lokální centrum v kontextu pilířů Nuselského mostu.
 • BYDLENÍ V PRAZE 

  Author: Švehlová Hana; Supervisor: Redčenkov Boris; Opponent: Vašourková Yvette
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Mnoho velkoměst se zdráhá mluvit nebo dokonce řešit aktuální problém nedostatku finančně dostupného bydlení na svém území. Proto tématem mé diplomové práce je nájemní jednotka v kontextu historického centra Prahy. Věnuji ...
 • RESPUBLI : CO 

  Author: Moravcová Petra; Supervisor: Redčenkov Boris; Opponent: Hlaváček Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Respubli:co je koncept bydlení a práce zítřka, který vychází z ideálního průsečíku mezi nabídkou trhu a poptávkou lidí. Na téma je nahlíženo z perspektivy developera nebo investora a potenciální mezery na trhu s nemovitostmi. ...
 • URBANISTICKÁ STUDIE ROZVOJE ROZKOŠSKÉHO ÚDOLÍ V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ 

  Author: Vozáb Petr; Supervisor: Kohout Michal; Opponent: Schwarz Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Urbanistická studie zabývající se rozvojem městské čtvrti v Havlíčkově Brodě. Práce se zaměřuje na výstavbu obytné čtvrti v území s nízkou mírou občanské vybavenosti a s omezenou dopravní dostupností. Vymezuje se vůči ...
 • HOSPIC CHEB 

  Author: Král Martin; Supervisor: Redčenkov Boris; Opponent: Papp Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Projekt se zabývá novostavbou Hospice v prázdném vnitrobloku v historickém jádru města Cheb. Cílem je doplnit chybějící strukturu uvnitř městského bloku, jež zůstal nevyužit po asanaci z šedesátých let a nalézt vhodné ...

View more