Recent Submissions

 • OLOMOUC - VEŘEJNÁ KNIHOVNA, TŘ. SVOBODY 

  Author: Jan Balán; Supervisor: Kohout Michal; Opponent: Valouch Štěpán
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Navrhuji novou budovu Vědecké knihovny v Olomouci, která obsahuje všechny provozy současné instituce a umožňuje naplno využívat její potenciál. Hlavní důraz je kladen na bohaté prostředí umožňující provozování kvalitních ...
 • OBCHODNÍ STAVBY DNES 

  Author: Anna Blažková; Supervisor: Redčenkov Boris; Opponent: Frei Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Obchodní centra se ve snaze udržet si zákazníky mění v zábavně-obchodní parky. Přebírají tak funkci veřejného prostoru, i když jím svým fungováním nejsou. Na příkladu obchodního centra Krakov v Bohnicích hledám rovnováhu ...
 • NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 

  Author: Monika Ohrazdová; Supervisor: Redčenkov Boris; Opponent: Burian Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Urbanistický návrh Nového Města na Moravě se zabývá vytvořením vazby mezi městskou strukturou a sportovním zázemím města. Soustředí se na znovuoživení a umocnění centra města za pomoci doplnění městské struktury a transformace ...
 • STUDENTSKÉ BYDLENÍ V PRAZE 

  Author: Petra Lálová; Supervisor: Redčenkov Boris; Opponent: Heidler Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Tématem diplomové práce je doplnění městské struktury na Smíchově v Praze. Zaměřuje se na urbánní kontext, a to s ohledem na budoucí vývoj čtvrti, dále pak na samotný dům a jeho typologii. Jedná se o komunitní studentské ...
 • EKOLOGICKÉ CENTRUM PRALES, PRAHA KBELY 

  Author: Michaela Dunajská; Supervisor: Šestáková Irena; Opponent: Voříšková Šárka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Témou tejto diplomovej práce je nové ekologické centrum Prales v mestskej časti Praha 19 - Kbely. Na mieste, ktoré je predmetom riešenia, už v súčasnosti pôsobí ekocentrum Prales - Pražské lesné stredisko, ktorému však ...
 • NOVÉ LÁZNĚ KARLOVY VARY 

  Author: Tereza Kalíková; Supervisor: Redčenkov Boris; Opponent: Wertig Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  V této diplomové práci je zpracováno téma městských lázní pro Karlovy Vary, které vychází z podnětu městského architekta jako reakce na stávající situaci ve městě. Jako lokaci pro tyto lázně jsem vybrala stávající bazén ...
 • OLOMOUC - URBANISTICKÝ ROZVOJ, SLAVONÍN, POVEL 

  Author: Pavel Haniš; Supervisor: Kohout Michal; Opponent: Mareš David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Tématem diplomové práce je urbanistická koncepce území, které se nachází v městských částech Slavonín a Povel v Olomouci. Návrh je zpracován s ohledem na udržitelný rozvoj území, města krátkých vzdáleností s jasně definovanou ...
 • DOMOV PRO SENIORY, PRAHA 2 - VINOHRADY 

  Author: Lenka Čurillová; Supervisor: Šestáková Irena; Opponent: Voříšková Šárka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Cieľom projektu je vytvoriť kľudné a bezpečné miesto pre bývanie nesebestačných ale aj sebestačných seniorov. V mojom návrhu sa snažím vytvoriť prostredie, ktoré poskytuje rôzne priestory pre vzájomné stretávanie a umožňuje ...
 • DOMOV PRO SENIORY, PRAHA 2 - VINOHRADY 

  Author: David Češek; Supervisor: Šestáková Irena; Opponent: Voříšková Šárka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Záměrem je navrhnout domov pro seniory jako klidné místo pro klidný život nejen nesoběstačných, částečně nebo zcela imobilních seniorů a dospělých osob s těžším stupněm demence. Cílem práce je vytvoření moderního areálu ...
 • SDÍLENÉ BYDLENÍ V KARLOVÝCH VARECH 

  Author: Jan Dousek; Supervisor: Redčenkov Boris; Opponent: Kropp Peter
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Cílem mé práce bylo vytvořit nový trend sdíleného bydlení pro Karlovy Vary a zajistit tak aktivitu v parteru i vnitrobloku. Zkrátit cesty pro pěší, vytvořit příjemné místo pro nově vzniknutou náplavku na soutoku řek Teplá a Ohře.
 • KULTURNÍ CENTRUM A MUZEUM KAROSÁŘSTVÍ: KONVERZE STARÉHO PIVOVARU VE VYSKÉM MÝTĚ 

  Author: Kateřina Šauerová; Supervisor: Šestáková Irena; Opponent: Voříšková Šárka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Tématem diplomové práce je celková revitalizace starého pivovaru ve Vysokém Mýtě a vhodné využití přilehlého prostoru doposud chátrajícího objektu. Vypracovaná studie propojuje oblast kulturně-společenskou a zároveň navazuje ...
 • ČESKÉ BUDĚJOVICE - MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 

  Author: Kristýna Štiaková; Supervisor: Redčenkov Boris; Opponent: Vodák Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Téma mé diplomové práce je divadlo a filharmonie V Českých Budějovicích. Řeším otázku zvýšení nadregionálního, národního či mezinárodního významu Českých Budějovic. Nejaktuálnější téma je právě modernizace divadla, protože ...
 • DOPLNĚNÍ NÁBŘEŽNÍ LINIE V PETRSKÉ ČTVRTI V PRAZE V NÁVAZNOSTI NA PŘEDPOLÍ ŠTEFÁNIKOVA MOSTU 

  Author: Tina Peterková; Supervisor: Císler Ondřej; Opponent: Nasadil Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Tématem práce je doplnění nábřežní linie v Petrské čtvrti, blíže definované třídou Revoluční a ulicí Lannova, v návaznosti na předpolí Štefánikova mostu a návrh instituce Paměti národa. Budova má za cíl poskytnout adekvátní ...
 • DOPLNĚNÍ NÁBŘEŽNÍ LINIE V PETRSKÉ ČTVRTI V PRAZE V NÁVAZNOSTI NA PŘEDPOLÍ ŠTEFÁNIKOVA MOSTU 

  Author: Klára Náglová; Supervisor: Císler Ondřej; Opponent: Holubec Antonín
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Diplomní projekt se zaobírá doplnění nábřežní linie Vltavy v lokalitě ulic Revoluční a Lannova. Vzhledem k ustálené pražské typologii předpolí mostů je ústředním tématem práce návrh městské instituce, která může také působit ...
 • DOMOV PRO SENIORY, PRAHA 2 - VINOHRADY 

  Author: Vanda Martínková; Supervisor: Šestáková Irena; Opponent: Voříšková Šárka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Předmětem diplomové práce je návrh domu určeného pro seniory, který se nachází na pražských Vinohradech. Vzhledem k velikosti pozemku a okolní zástavně, jsem se snažila vytvořit polo uzavřený blok, který bude sloužit nejen ...
 • DOPLNĚNÍ NÁBŘEŽNÍ LINIE V PETRSKÉ ČTVRTI V PRAZE V NÁVAZNOSTI NA PŘEDPOLÍ ŠTEFÁNIKOVA MOSTU 

  Author: Mariana Hanková; Supervisor: Císler Ondřej; Opponent: Rajniš Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Práce se zaobírá doplněním nábřežní linie Vltavy v lokalitě ulic Revoluční a Lannova. Vzhledem k ustálené pražské typologii předpolí mostů je ústředním tématem práce návrh městské instituce.
 • KONVERZE BÝVALÉ PŘÁDELNY GOTTLIEBA SCHNABELA V NOVÉ PACE 

  Author: Lukáš Erban; Supervisor: Redčenkov Boris; Opponent: Vondrák Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Konverze bývalé přádelny Gottlieba Schnabela v Nové Pace
 • SMUTEČNÍ SÍŇ 

  Author: Kamila Vystrčilová; Supervisor: Redčenkov Boris; Opponent: Štěpán Marek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  V této diplomové práci je zpracováno téma smuteční síně v Kroměříži, které vychází z podnětu města o nahrazení stávající nevyhovující budovy smuteční síně v areálu městského hřbitova síní novou. V analytické části byl ...
 • OLOMOUC, REVITALIZACE ÚZEMÍ BÝVALÉ TRŽNICE, TŘ. SVOBODY 

  Author: Dominik Sláma; Supervisor: Kohout Michal; Opponent: Ther Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Práce je věnována návrhu studie lokality se zaměřením na podpoření staré a nalezení nové doplňující náplně, napojení území na okolní městskou zeleň i stávající městskou zástavbu, prostupnost území, dopravní infrastrukturu ...
 • KONCERTNÍ SÍŇ PRO KARLOVY VARY 

  Author: Radovan Záborský; Supervisor: Redčenkov Boris; Opponent: Dzurilla Dalibor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Karlovarskému symfonickému orchestru chýba koncerná sála. Téma o výstavbe nového sálu je otvorené už niekoľko rokov. Cieľom je preveriť možnosť výstavby novej sály na sútoku riek Ohře a Teplá.

View more