Poslední příspěvky

 • MARIÁNSKÉ LÁZNĚ - NOVÉ CENTRUM ARNIKA 

  Autor: Pozynich Yuliya; Vedoucí práce: Redčenkov Boris; Oponent práce: Chisholm David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-19)
  Nové multifunkční zařízení v historickém centru Mariánských lázní nabízí nové funkce, které podporují jeho SPA charakter a přinesou nové možnostipro další rozvoj.
 • Bytový dům, Brno, Trnitá 

  Autor: Schwab Radek; Vedoucí práce: Kohout Michal; Oponent práce: Šťovíček Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Předmětem návrhu bylo definovat možnou podobu bydlení v nově navržené čtvrti Brna. Propojit bydlení s občanskou vybaveností a vytvořit tím nový měststký polyfunkční bytový dům.
 • METROPOLITNÍ DŮM VINOHRADY 

  Autor: Kubíčková Barbora; Vedoucí práce: Císler Ondřej; Oponent práce: Fialka Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
  Královské Vinohrady byly odjakživa prestižní residenční čtvrtí a díky svému rychlému a dynamickému rozvoji se pyšní i velmi uceleným a jednotným charakterem a místní zástavba je až na výjimky velmi kompaktní. Jeden z ...
 • MARIÁNSKÉ LÁZNĚ - NOVÉ CENTRUM 

  Autor: Němcová Anna; Vedoucí práce: Redčenkov Boris; Oponent práce: Dvořáková Lenka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-08)
  Cílem diplomního projektu bylo navrhnout koncept území v historické části města Mariánské lázně, které by zatraktivnilo veřejný prostor a přineslo nové prvky do monofunkční části města. Ve vzniklém lokálním centru pak ...
 • NOVÁ BUDOVA FAKULTY ARCHITEKTURY TU DRESDEN 

  Autor: Kvardová Markéta; Vedoucí práce: Šestáková Irena; Oponent práce: Voříšková Šárka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
  Fakulta architektury na TU Dresden ztratila své předpokládané umístění ve Fritz-Fösterově budově v kampusovém areálu, která se namísto toho stala administrativní budovou. V současně používané kancelářské budově (BZW) jsou ...
 • METROPOLITNÍ DŮM VINOHRADY 

  Autor: Kvíz Slavoj; Vedoucí práce: Císler Ondřej; Oponent práce: Hejda Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-10)
  Tématem diplomové práce je metropolitní dům na Vinohradech. Cílem bude najít vhodné řešení jak doplnit blok na křížení ulic Slezská a Blanická. Jedná se o jeden z posledních nezastavěných pozemků v dnes již ucelené zástavbě ...
 • NÁVRH BUDOVY FAKULTY ARCHITEKTURY PRO TU DRÁŽĎANY 

  Autor: Václavík Marek; Vedoucí práce: Šestáková Irena; Oponent práce: Voříšková Šárka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
  Cílem diplomové práce je návrh nové budovy Fakulty architektury TU Dresden. Od roku 1995 nemá Fakulta svoji hlavní budovu a je rozmístěna do pěti různých míst, které ovšem nesplňují prostorové a kvalitativní požadavky pro ...
 • BENEŠOV - PŘESTAVBA TÁBORSKÝCH KASÁREN 

  Autor: Klapka Tomáš; Vedoucí práce: Kohout Michal; Oponent práce: Hainc Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-08)
  Prace se zabyva navrhem nove mestske ctvrti na uzemi prazdnych Taborskych kasaren v Benesove, ktere se stali prilezitosti pro moznou transformaci. Obsahem prace je urbanisticka koncepce uzemi, ktera popisuje jednotlive ...
 • MARIÁNSKÉ LÁZNĚ - NOVÉ CENTRUM 

  Autor: Šohájková Johana; Vedoucí práce: Redčenkov Boris; Oponent práce: Valouch Štěpán
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-08)
  Cílem diplomního projektu bylo navrhnout koncept území v historické části města Mariánské Lázně, které by zatraktivnilo život a veřejný prostor ve městě, a konkrétní návrh budovy multifunkčního kulturního prostoru s přesahem ...
 • Bytový dům, Brno, Trnitá 

  Autor: Vyslychová Kristýna; Vedoucí práce: Kohout Michal; Oponent práce: Šťovíček Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-31)
  Řešený projekt je budova polyfunkčního bytového domu v nově navrhovaném centru Brna.
 • HOLEŠOVICKÝ BLOK 

  Autor: Andrlová Šárka; Vedoucí práce: Redčenkov Boris; Oponent práce: Tomášek Prokop
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-04)
  Předmětem diplomové práce je prostor holešovického blok vymezený ulicemi Argentinská, Jankovcova, U Pergamenky, Vrbenského a Ortenovým náměstím. Blok je částečně zastavěn, kromě šestice bytových domů se zde nachází i dvě ...
 • REHABILITAČNÍ A RELAXAČNÍ CENTRUM V CHEBU 

  Autor: Pimek Vojtěch; Vedoucí práce: Šestáková Irena; Oponent práce: Voříšková Šárka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-04)
  Ačkoliv je historické centrum města Chebu intenzivně rekonstruováno, ve městě stále zůstává velké množství zanedbaných prostor poznamenaných necitlivými architektonickými a urbanistickými vstupy. Tato místa postrádají ...
 • SOJČÍ DŮM 

  Autor: Petrů Dominika; Vedoucí práce: Redčenkov Boris; Oponent práce: Míková Lenka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-01)
  Předmětem diplomové práce je návrh objektu s uměleckým ateliérem a dílnou na severu Brna v městské části Útěchov. Nový komplex by měl být společenským místem setkávání, dotvářet kompozici zástavby mezi dvěma ulicemi a ...
 • AKTIVNÍ ODPOČINEK PRO AKTIVNÍ LIDI V JIZERSKÝCH HORÁCH 

  Autor: Tomášová Šárka; Vedoucí práce: Redčenkov Boris; Oponent práce: Horatschke Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-06)
  Navrhuji muzeum smyslů jako bod na cestě za odpočinkem. Místo, kde se člověk zastaví, uvědomí si sám sebe a zároveň pozná typické materiály Jizerských hor. Místo, kam člověk vchází s každodenními problémy a vychází odpočatý, ...
 • MARIÁNSKÉ LÁZNĚ - NOVÉ CENTRUM 

  Autor: Věžníková Zuzana; Vedoucí práce: Redčenkov Boris; Oponent práce: Opočenský Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-05)
  Západočeské město Mariánské Lázně je obdařené léčivými minerálními prameny a jedinečnou atmosférou, za kterou ročně přijíždí tisíce návštěvníků. Avšak lázeňská a rezidenční část města se od sebe v současné době separují. ...
 • BENEŠOV - SENIORSKÉ BYDLENÍ 

  Autor: Karabcová Nikola; Vedoucí práce: Kohout Michal; Oponent práce: Šafer Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-05)
  Tématem diplomové práce je návrh nového seniorského bydlení pro město Benešov, které reaguje na současný vývoj společnosti a zároveň má napomoci zacelování urbanistických jizev města pomocí vhodného doplnění urbanistické ...
 • BENEŠOV - DOTVOŘENÍ CENTRA 

  Autor: Klabík Luboš; Vedoucí práce: Kohout Michal; Oponent práce: Škarda Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-03)
  Práce se zabývá dostavbou struktury centra města Benešov, která svým rozsahem a významem výrazně ovlivní obraz celého města. Obsahuje urbanistickou koncepci centra města, která definuje intenzivní městské jádro, vymezuje ...
 • BENEŠOV - (RE)VIZE SÍDLIŠTĚ "NA BEZDĚKOVĚ" 

  Autor: Cibulka Štěpán; Vedoucí práce: Kohout Michal; Oponent práce: Mádlová Irena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-05)
  Tématem diplomové práce je urbanistická koncepce revitalizace panelového sídliště "Na Bezděkově" v Benešově. Návrh vychází z kontextu okolí lokality a zaměřuje se na úpravy veřejného prostoru i stávající zástavby. Cílem ...
 • ÚSTÍ NAD LABEM - NOVÉ MĚSTO 

  Autor: Žambochová Jitka; Vedoucí práce: Kohout Michal; Oponent práce: Pelčák Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-03)
  Tématem práce je koncepce a strategie urbánního rozvoje města Ústí nad Labem. Práce klade důraz na řešení problematiky deindustrializace a zohledňuje potenciál plánovaného nového nádraží vysokorychlostní trati. Vize je ...
 • DOSTAVBA NÁMĚSTÍ SÍTNÁ, KLADNO 

  Autor: Mudra Daniel; Vedoucí práce: Redčenkov Boris; Oponent práce: Rys Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-02)
  Dostavba části Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT určena rozvoji nanotechnologií v oblasti zdravotnictví. Budova na velkorysém modernistickém náměstí, která nastavuje nové uliční čáry a mění vztahy v okolí. Zakládá ...

Zobrazit další