Collections in this community

Recent Submissions

 • Chytré město 

  Author: Jiří William Meyers; Supervisor: Karel Marian; Opponent: Kotas Patrik
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
  V mé bakalářské práci se zabývám návrhem autonomního doručovacího robota v souvislosti s projektem, který spojuje studenty z různých fakult ČVUT. Využil jsem příležitosti spolupracovat na tomto projektu a přizpůsobil ho ...
 • Edukatívne hračky pre deti 

  Author: Tereza Horičková; Supervisor: Jaroš Jan; Opponent: Talichová Tereza
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
  KOCKI je edukatívna drevená stavebnica pre deti, ktorá využíva tradičné drevené kostky v netradičnom pojatí. Súčasťou sú totiž farebné kolíky, ktoré okrem klasického spájania umožňujú grafické dotváranie stavieb, čím ...
 • Medicínský přístroj 

  Author: Marcela Dvořáková; Supervisor: Tvarůžek Martin; Opponent: Vokřálová Andrea
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
  Předmětem bakalářské práce je design automatizovaného externího defibrilátoru. Ten se využívá v kritických situacích při podávání první pomoci v případě náhlé zástavy srdce. Cílem bakalářské práce byl návrh a realizace ...
 • Brýle 

  Author: Simona Černá; Supervisor: Šulc René; Opponent: Korimová Kamila
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
  Práce se zaměřuje na proces výroby brýlových obrub jakožto módního doplňku. Konkrétně se zabývá postupem navrhování a samotného zhotovení brýlových obrub pro českého herce MgA. Marka Adamczyka. Práce je rozdělena na dvě ...
 • Produkt pro usnadnění bydlení na koleji 

  Author: Petr Brancuský; Supervisor: Jaroš Jan; Opponent: Vykoukal Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
  Předmětem bakalářské práce je komplexní řešení problému úložného prostoru na dvojlůžkových pokojích kolejí Strahov a Sinkuleho kolejí. Hlavním přínosem je pocitové rozšíření úzkého pokoje umístěním nábytku na zem maximálně ...
 • Batoh 

  Author: Petr Ehrlich; Supervisor: Šulc René; Opponent: Brabec Šimon
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
  Práce se zaměřuje na návrh kabinového zavazadla, které splňuje přesně stanovené rozměry požadované aerolinkami. Hlavním cílem bylo vytvořit batoh s důrazem na funkčnost, praktičnost a originální vzhled. Unikátní tvar ...
 • Pomůcka pro transgender osoby 

  Author: Barbora Dolečková; Supervisor: Streit Filip; Opponent: Vinšů Alex
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
  Snugy je chest binder, pomůcka určená především pro trans a nebinární osoby a pro všechny, kteří touží potlačit tvar svého hrudníku a dosáhnout více maskulinního vzhledu. Jedná se o textilní produkt, který může uživatel ...
 • Golfový vozík 

  Author: Martin Boukal; Supervisor: Tvarůžek Martin; Opponent: Vlkavec Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
  Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním návrhu moderního golfového vozíku pro všestranné využití. Cílem je vytvořit koncepci, která je použitelná jak pro flotilové využití na golfových hřištích, tak i pro soukromé účely ...
 • Kempingový nábytek 

  Author: Matěj Nedvěd; Supervisor: Šulc René; Opponent: Golík Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
  Bakalářská práce se zabývá kempingovým nábytkem pro cestování autem. Při navrhování byl brán ohled na dostupnost a jednoduchost výroby. Výsledkem je stolek, který je podle návodu možné vyrobit svépomocí se základním dílenským ...
 • Příslušenství pro kočky 

  Author: Nikola Štefanová; Supervisor: Tvarůžek Martin; Opponent: Žižková Lenka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh funkční fontány na vodu pro kočky, která by měla splňovat požadavky na ergonomii, uživatelský komfort a adekvátní estetiku. Hlavním cílem je inovativní řešení ve formě dvojitého ...
 • Design Help - osamělost seniorů 

  Author: Natálie Horská; Supervisor: Karel Marian; Opponent: Kutíková Anna
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
  Ve své bakalářské práci se zabývám návrhem robotického společníka sloužícího primárně osamělým seniorům, přičemž kladu důraz na důvěru, etické problémy a soukromí uživatelů. V práci se zabývám nejen formální stránkou ale ...
 • Městský mobiliář 

  Author: Štěpán Šuster; Supervisor: Fišer Jan; Opponent: Tomalik Michael
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou městského mobiliáře specificky navrženého do městských parků. Kolekce se skládá z šesti prvků. Z lavičky, lavičky bez opěrky, křesla, lehátka, odkládacího stolku a stojanu na kola. ...
 • Zvuk 

  Author: Roman Koubek; Supervisor: Karel Marian; Opponent: Karhan Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
  Hudba, její percepce a působení na člověka se stále zdá býti ne zcela vyřešenou záhadou. Když přijde na vazby, které náš mozek tvoří mezi ní, naším okolím, hmotou a časem, věci se stávají ještě více komplikovanými a fascinujícími.
 • Design Help 

  Author: Martina Wimmerová; Supervisor: Karel Marian; Opponent: Míkovec Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh a realizaci produktu zmírňujícího projevy panické poruchy a sebepoškozování. Hlavním důvodem tohoto tématu je skutečnost, že této problematice není věnována dostatečná pozornost – v ...
 • Design Help 

  Author: Tereza Vecková; Supervisor: Karel Marian; Opponent: Rydlová Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
  Bakalářská práce s podtitulem Alzheimerova choroba se věnuje tématu Help design. Zaměřuje se na osobu v druhé fázi AC (Alzheimerova choroba) tzn. mírná a pokročilá fáze, s problémem s inkontinencí. Tato práce si klade za ...
 • Akustický panel 

  Author: Veronika Válková; Supervisor: Šulc René; Opponent: Kazatelová Alena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
  V bakalářské práci jsem se zabývala návrhem akustického panelu z mycelia. Hlavním cílem bylo vytvořit produkt, který posune technologii zpracování tohoto materiálu a zařadí jej do běžného kancelářského prostředí. Zároveň ...
 • Batoh 

  Author: Michala Říhová; Supervisor: Šulc René; Opponent: Skrbek David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
  Tématem mé bakalářské práce je návrh batohu pro zdravotnického záchranáře. Cílem projektu bylo navrhnout odolný batoh, který bude splňovat specifické požadavky a potřeby záchranářů. Důraz jsem kladla hlavně na manipulaci, ...
 • Kuchyňský spotřebič 

  Author: Elizabeth Zaltsman; Supervisor: Tvarůžek Martin; Opponent: Kočí Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
  Jako reakci na omezené možnosti úložného prostoru v kuchyních malých bytů, jsem se rozhodla v rámci tohoto projektu, se věnovat navržení multifunkčního ručního mixéru, který by umožňoval uživateli nejen variabilitu funkcí ...
 • Pomůcka pro děti 

  Author: Vanda Pokorná; Supervisor: Streit Filip; Opponent: Zívrová Lenka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
  Cílem projektu bylo vytvořit pomůcku, která bude sloužit dětem a vychovatelkám v mateřských školách. Tato pomůcka měla se má zaměřovat primárně na děti s onemocněním dětskou mozkovou obrnou. Měla by se věnovat zlepšování ...
 • Návrh a realizace užitného předmětu do interiéru s využitím recyklovaného materiálu 

  Author: Alžběta Veličková; Supervisor: Fišer Jan; Opponent: Palíková Beáta
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem kolekce čtyř pěnových zvířat, vyrobených z recyklovaného materiálu YATEX POLIMIX. Produkty jsou určeny dětem ve věkovém rozmezí tří až šesti let. V tomto období dochází k rozvoji pohybových ...

View more