Now showing items 1-20 of 4253

  • 22 DOMŮ, 1 OBCHODNÍ DŮM, CO DÁLE? 

   Author: Silvia Novosadová; Supervisor: Šestáková Irena; Opponent: Voříšková Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Minulosť, prítomnosť, budúcnosť, to všetko predstavuje územie súčasného schátralého objektu Prior v centre mesta Žilina na Slovensku. Projekt sa zaoberá novou víziou života v tomto území a otvára nové možnosti pre vytvorenie ...
  • 2v1 - Restaurace a kulturní centrum v Železném Brodě 

   Author: Emílie Spurná; Supervisor: Efler Tomáš; Opponent: Kantová Olga
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-03-09)
   Návrh občanské stavby do vesnické památkové rezervace.
  • 7 SITUACÍ 

   Author: Patrik Michal Berinšter; Supervisor: Cikán Miroslav; Opponent: MItášová Monika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)
   Situáciou v intenciách tejto práce rozumieme, totalitný vzťahový rámec, ktorý nám dáva nahliadať vonkajší svet. Jeho integrálnou a dokonca centrálnou súčasťou je architekt. Ten doň vstupuje dvojako, ako hľadajúca a tvoriaca ...
  • ADAPTACE DÍLEN ANTONA EISENKOLBA V LIBERCI 

   Author: Tomáš Strnad; Supervisor: Šestáková Irena; Opponent: Voříšková Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Autodílny Antona Eisenkolba jsou jedním z mnoha brownfieldů v dříve silně průmyslovém Liberci. Projekt prověřuje možnost adaptace celého areálu - nárožního funkcionalistického domu a přilehlých garáží. Nová náplň vychází ...
  • ADAPTACE INDUSTRIÁLNÍHO AREÁLU "DOLNÍ OBLAST VÍTKOVICE" NA VYSOKOŠKOLSKÝ KAMPUS 

   Author: Svoboda Jáchym; Supervisor: Soukenka Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
  • ADAPTÁCIA PRAHY 7 NA ZMENU KLIMY 

   Author: Tomáš Žiško; Supervisor: Šindlerová Veronika; Opponent: Maceková Magdalena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Diplomová práce se zaobírá opatřeními, způsoby a principy adaptace měst na změnu klimatu. Práce představuje důvody adaptace a definuje způsoby a principy adaptace. Cílem práce je analyzovat území městské části Prahy 7 a ...
  • ADAPTIVE SKYSCRAPPER 

   Author: Asaad Loran; Supervisor: Florián Miloš; Opponent: Šimkovič Vlado
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Budoucí odhad vývoje počasí není pro nás příznivý. Globální oteplování ovlivní sta miliony lidí do roku 2100. Podmínky pro život budou velmi rozdílné než dnes. Tyto okolnosti představují pro nás tvůrčí výzvu. Tak, proč ...
  • Adaptivní parkovací dům 

   Author: Snopková Silvia; Supervisor: Kraus David; Opponent: Řezáč Jan Alex
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-16)
   Adaptivní parkovací dům je dům chameleón, dům schopný měnit svou funkci během času. Parkovací dům pomáhá řešit současnou problematiku nedostatku parkovacích míst v Praze. Vytváří nová parkovací místa v centru města, vedle ...
  • ADMINISTRATIVNĚ - TECHNICKÁ. BUDOVA ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŹBY V PRAZE 

   Author: Richard Mészáros; Supervisor: Achten Henri Hubertus; Opponent: Sonlajtner Juraj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   Témou práce je návrh novej budovy Zdravotníckej záchrannej služby v Prahe neďaleko polikliniky Prosek. Vychádza z reálneho zámeru mesta, ktorý je v súčasnosti vo fázy architektonickej súťaže a riadi sa zadaným stavebným programom.
  • Administrativní a komunitní centrum Budějovické náměstí 

   Author: Iana Potylitcyna; Supervisor: Kordovský Petr; Opponent: Junek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-06)
   Tato administrativní budova se nachází v lokalitě Budějovická na rohu ulic A.Stašska a Na Krčské stráni. V přízemí je umístěn komunitní centrum s velkou aulou, kavárnou a vlastním vstupem do administrativní části budovy ...
  • Administrativní budova 

   Author: Fischer Miloš; Supervisor: Aulík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-01)
  • Administrativní budova 

   Author: Svoboda Petr; Supervisor: Aulický Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA LETIŠTĚ PRAHA 

   Author: Michal Jan; Supervisor: Lampa Radek; Opponent: Balůsek Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-02)
   Návrh se zaměřuje na vybudování kancelářských prostor a coworkingového centra v areálu dynamicky se rozvíjejícího pražského letiště. Navazuje na podzemní rychlodráhu a doplňuje nový koncept urbanistické struktury projektu ...
  • Administrativní budova na Palmovce 

   Author: Diana Sabitova; Supervisor: Kohout Michal; Opponent: Abík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
   Řešený objekt je součástí nové vzniklé čtvrti v rámci jednoho z pražských brownfieldů na Palmovce. Jedná se o administrativní budovu se šesti nadzemními podlažími, z nichž poslední je na půl ustoupené. Část 1. NP je určena ...
  • Administrativní budova Palmovka 

   Author: Jakub Nekola; Supervisor: Kohout Michal; Opponent: Nosek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-03-09)
   Předmětem bakalářské práce je návrh administrativní budovy v Praze. Budova se nachází v lokalitě Palmovka – Pentagon, která byla součástí bývalého nádraží Praha Libeň. Budova se skládá ze tří částí, v přízemí se nachází ...
  • Administrativní budova proluka Slezská-Blanická 

   Author: Plecháčová Ivana; Supervisor: Šrámková Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-01)
  • Administrativní budova s knihovnou, Palmovka 

   Author: Klára Kovářová; Supervisor: Kohout Michal; Opponent: Nosek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
   Řešeným projektem je administrativní budova s knihovnou, která se nachází v nově vznikající městské čtvrti poblíž stanice metra Palmovka. Objekt je rozdělen na dvě části - administrativu, která se nachází ve 3.-7.NP a ...
  • Administrativní budova v areálu letiště Václava Havla 

   Author: Karolína Trnovská; Supervisor: Lampa Radek; Opponent: Hrdoušek Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Navrhnutým objektom je administratívna budova, ktorá je súčasťou súboru stavieb navrhnutých na letisku Václava Havla. Budova sa skladá z dvoch proti sebe postavených útvarov, ktoré sú od polovice vyzdvihnuté o jedno ...
  • Administrativní budova v areálu letiště Václava Havla 

   Author: Victoria Cheremnykh; Supervisor: Lampa Radek; Opponent: Mastíková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-03-07)
   Projekt je navržen podle nového urbanistického planu pro letiště Václava Havla v Praze. Jedná se o samostatně stojící administrativní budovu. Objekt má 3 PP. pro garáže a 5. NP s komerčním účelem. V přizemí jsou obchodní ...
  • Administrativní budova v centru Prahy 

   Author: Klapač Vojtěch; Supervisor: Hlaváček Dalibor; Opponent: Šmelhaus Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Revoluční 30 je polyfunkční objekt formálně ukončující ulici revoluční a stávající blokovou strukturu v centru hlavního města Prahy. Funkční využití objektu je administrativa, komerce a pohostinství. Objekt se skládá ze ...