Poslední příspěvky

 • Vila pro diplomata 

  Autor: Lazorová Michaela; Vedoucí práce: Rothbauer Zdeněk; Oponent práce: Sládek Oldřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-08)
  Zámerom projektu bolo navrhnúť bývanie pre diplomata a jeho rodinu, ktoré by disponovalo súkromnými priestormi pre rodinu a reprezentačnými priestormi pre prácu diplomata.
 • HUB s bytovou nástavbou, Královka 

  Autor: Kubát Jakub; Vedoucí práce: Hradečný Tomáš; Oponent práce: Šefl Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-08)
  Předmětem bakalářské práce je návrh polyfunkčního domu v Praze na Břevnově v místě tramvajového obratiště. Funkce domu jsou voleny tak, aby navazovaly a doplňovaly daný kontext.
 • Fakulta architektury TU Dresden 

  Autor: Pernekr Jan; Vedoucí práce: Novotný Tomáš; Oponent práce: Krýzl Jonáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-08)
  V bakalářské práci navrhuji novou budovu Fakulty architektury Technické univerzity v Drážďanech. Parcela je situována v centru kampusu do těsné blízkosti hlavní komunikace Bergstraße. Budova je solitérní objekt s jedním ...
 • Vila pro diplomata 

  Autor: Vynnyk Libor; Vedoucí práce: Rothbauer Zdeněk; Oponent práce: Šarochová Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-08)
  Předmětem práce je návrh objektu sloužícího jako rezidenční sídlo diplomata na Praze 7 v Troji. Objekt musí splňovat nároky rezidenční vyššího standardu a reprezentativní z hlediska rozmanité společenské aktivity diplomata. ...
 • Fakulta architektury, TU Dresden 

  Autor: Tatíček Tobiáš; Vedoucí práce: Novotný Tomáš; Oponent práce: Moravcová Jana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-08)
  Předmětem bakalářské práce je návrh nové fakulty architektury TU v Drážďánech.
 • MUZEUM DOPRAVNÍHO LETECTVÍ, LETIŠTĚ PRAHA 

  Autor: Kolovratník Adam; Vedoucí práce: Lampa Radek; Oponent práce: Kožnar Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-01)
  Obsahem diplomové práce je zpracování tématu muzea dopravního letectví v areálu Ruzyňského letiště. Umístění vychází z projektu chystaného rozšíření letiště, spojeného se změnou dopravní obslužnosti území. Cílem návrhu je ...
 • URBANISTICKÁ STUDIE PALMOVKA 

  Autor: Pilcová Barbora; Vedoucí práce: Hradečný Tomáš; Oponent práce: Fišer Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-01)
  Palmovka, pražská křižovatka, která leží v subcentru města Prahy má díky výbornému napojení na MHD potenciál stát se plnohodnotným centrem území. Roztříštěnost veřejného prostoru nevypovídá o důležitosti místa. Autobusové ...
 • REKONSTRUKCE PLZEŇSKÉHO BLOKU 

  Autor: Nádeníková Tereza; Vedoucí práce: Rothbauer Zdeněk; Oponent práce: Šarochová Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-01)
  Tato diplomová práce se zabývá dostavbou bloku v těsné blízkosti centra Plzně. V návrhu reaguji na potřebu města Plzně doplnit zástavbu rozmanitou variací funkčních využití.
 • Městský dům, Holešovice 

  Autor: Zámborský Ján; Vedoucí práce: Rothbauer Zdeněk; Oponent práce: Slabá Alena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-08)
  Jedná sa o polyfunkčný dom v Holešoviciach, na rohu ulíc Na Maninách a Jateční. Objekt obsahuje prenajímatelné priestory a byty v rôznych dispozíciách.
 • Fakulta architektury, Drážďany 

  Autor: Rumlová Jitka; Vedoucí práce: Stempel Ján; Oponent práce: Nekola Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-08)
  Navržená budova Fakulty architektury v Drážďanech má nahradit tu stávající, která je pro své dispoziční rozvržení pro studium nedostačující. V novém návrhu je kladen důraz na komunikaci studentů se studenty ale také budovy ...
 • Základní umělecká škola, Kolín 

  Autor: Molínová Laura; Vedoucí práce: Cikán Miroslav; Oponent práce: Hejda Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-08)
  Obsahem bakalářské práce je budova základní umělecké školy. Objekt je souborem sálů, doplňující stávající uměleckou školu v Kolíně. Nabízí tak prostory nejen žákům školy, ale i ostatním obyvatelům Kolína - sály jsou k ...
 • Bytový dům Královka 

  Autor: Remeš Petr; Vedoucí práce: Hradečný Tomáš; Oponent práce: Šedý Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-08)
  Zadáním studie byla urbanizace tramvajové smyčky Královka, navrženou odpovědí je komplex sedmi objektů. V rámci bakalářské práce je řešen bytový dům se 7 nadzemními a 2 podzemními patry. Budova obsahuje 27 bytových jednotek ...
 • Městský dům, Holešovice 

  Autor: Lebeda Ondřej; Vedoucí práce: Rothbauer Zdeněk; Oponent práce: Slabá Alena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-08)
  Bytový dům v Holešovicích: Tvorba nové blokové zástavby s primárním využitím pro bydlení v blízkosti řeky Vltavy.
 • ČVUT - Fakulta dopravní 

  Autor: Vyskočil Vojtěch; Vedoucí práce: Lampa Radek; Oponent práce: Večeře Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-08)
  Navrženým objektem je fakulta dopravní ČVUT, která nyní sídlí ve čtyřech různých objektech po Praze. Cílem BP bylo spojit tyto budovy do jednoho celku a vytvořit centrum vzdělávání v tomto oboru v Praze. Objekt je součástí ...
 • PAMÁTNÍK TŘÍ ODBOJŮ 

  Autor: Priehodová Bronislava; Vedoucí práce: Hradečný Tomáš; Oponent práce: Šimek Vít
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-26)
  Predmetom práce je návrh obnovy statku ako miesta uchovania pamäti pripomínajúcej podmienky vzniku a života troch odbojov. Zmyslom návrhu je vytvorenie dôstojného priestoru, ktorý prostredníctvom expozície umožňuje zoznámenie ...
 • MĚSTO MEZI ŘEKAMI, TOPOGRAFICKÁ IDENTITA VELKÉHO MEZIŘÍČÍ 

  Autor: Požárová Martina; Vedoucí práce: Hradečný Tomáš; Oponent práce: Chuchlíková Ida
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-26)
  Diplomní projekt se zabývá řekami ve Velkém Meziříčí. V historii určily vznik města a jeho podobu. Později se město rozrůstá principy vzdálenými od přirozenosti řek. Řeky jsou chápány jako základ identity místa. Urbanistický ...
 • ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA LETIŠTĚ PRAHA 

  Autor: Michal Jan; Vedoucí práce: Lampa Radek; Oponent práce: Balůsek Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-02)
  Návrh se zaměřuje na vybudování kancelářských prostor a coworkingového centra v areálu dynamicky se rozvíjejícího pražského letiště. Navazuje na podzemní rychlodráhu a doplňuje nový koncept urbanistické struktury projektu ...
 • TRANSFORMACE VNITŘNÍCH REZERV MĚSTA PRACHATICE 

  Autor: Nepustil Matěj; Vedoucí práce: Cikán Miroslav; Oponent práce: Fialka Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-22)
  Práce se věnuje transformaci Dolního předměstí, které autor považuje za pro rozvoj Prachatic nejdůležitější část města. V území, které bylo v druhé polovině 20. století výrazně asanováno a přestavěno návrh doplňuje nové ...
 • CENTRUM TŘEBÍČE 

  Autor: Plocek Jan; Vedoucí práce: Cikán Miroslav; Oponent práce: Hejda Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-18)
  Diplomová práce se zaměřuje na oblast Stařečky v centru Třebíče. Návrh celou dříve asanovanou oblast začleňuje zpět do struktury města. Území dnes s převahou automobilové dopravy diplomní práce přeměňuje na živou čtvrť pro ...
 • Parkovací dům, Kubánské náměstí 

  Autor: Zikmundová Anna; Vedoucí práce: Hradečný Tomáš; Oponent práce: Hradečný Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-15)
  Předmětem této bakalářské práce je parkovací dům nacházející se ve Vršovicích, v Praze 10. Na zvoleném pozemku je zavedeno tramvajové obratiště Kubánské náměstí. Budova plní především funkci hromadného parkování, ovšem v ...

Zobrazit další