Recent Submissions

 • DOSTAVBA MĚSTSKÉHO BLOKU V OPAVĚ 

  Author: Bažová Vendula; Supervisor: Rothbauer Zdeněk; Opponent: Alinče Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Dostavba a ucelení městského bloku definovaného ulicemi Olbrichova, Čapkova, Olomoucká a náměstím Republiky v Opavě. Dostavovanými objekty jsou bytové domy a hotel.
 • DOSTAVBA BLOKU PRAHA - SMÍCHOV 

  Author: Macháčková Jolana; Supervisor: Rothbauer Zdeněk; Opponent: Hučíková Hana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Projekt se zabývá řešením nedokončeného bloku na pražském Smíchově v ulici V Botanice. Cílem projektu bylo vytvoření návrhu, který bude v souladu s urbanistickými a architektonickými podmínkami v území, a doplnění prostředí ...
 • Polyfunkční dům, Děčín 

  Author: Laceková Eva; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Dvořák Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
  Polyfunkční dům s obchodním parterem.
 • BYDLENÍ PRO SENIORY V KUTNÉ HOŘE 

  Author: Androvičová Júlia; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Krýzl Jonáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Práca rieši územie u nedostavaného kláštora v Kutnej Hore. Jeho záhrada je znehodnotená vybudovaním mestského obchvatu. Návrh symbolicky dotvára hmotu kláštora stromami. To vymedzuje priestor pre nový kutnohorský blok, ...
 • DOPLNĚNÍ MĚSTSKÉ STRUKTURY- KUTNÁ HORA 

  Author: Kuželka Aleš; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Valouch Štěpán
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Centrum Kutné Hory se postupně vylidňuje a stává se z něj jen turistická kulisa. Společnost tíhne k životu v rodinném domě za městem. Existuje způsob, jak tento trend zastavit a udržet tak centrum města obydlené a živé? ...
 • DOPRAVNÍ TERMINÁL VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ 

  Author: Gilar Petr; Supervisor: Hradečný Tomáš; Opponent: Vašut Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Jedná se o koncepční rozvahu - nástin budoucího možného vývoje dopravního terminálu a přiléhajícího území tzv. "Křižanovy pily". Práce se snaží poukázat na komplexnost problematiky ve vztahu k městu jako celku.
 • Galerie pro Děčín 

  Author: Völfl Zdeněk; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Merta Dan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
  Návrh univerzálních výstavních prostor ve městě Děčíně v těsné blízkosti zámku a barokního kostela sv. Kříže respektující a doplňující urbanismus města a vytvářející nové centrum kultury v Děčíně.
 • Věžová bytovka 

  Author: Dmitriev Stanislav; Supervisor: Rothbauer Zdeněk; Opponent: Slabá Alena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
  Navržena věžová bytovka, která se nachází na ulice Sanderová ST, Praha 7, Holešovice. Cílem návrhu je návrhnout bytovou dominantu poloostrovu
 • ADMINISTRATIVNÍ DŮM NA MANINÁCH 

  Author: Malchenko Kyrylo; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Holna Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Coworkingové prostory v dnešní době neustále ziskávají na popularitě. Problematikou tohoto projektu je vytvoření optimálních podmínek pro člověka pracujícího v kanceláři. Tento projekt předpokládá návrh samostatné budovy, ...
 • Vinné sklípky, Pařížská 

  Author: Krídlová Adela; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Hilský Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
  Na piazzettu mezi ulicemi Parížská, Bílkova a Elišky Krásnohorské v Praze 1 navrhuji objekt vinných sklípků. Jedná se o podzemní stavbu o jednom podzemním podlaží uskočeném do dvou výškových úrovní. Dvoupodlažní podzemní ...
 • Muzeum paroplavby 

  Author: Domoráková Rozálie; Supervisor: Rothbauer Zdeněk; Opponent: Straka Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
  Účelem objektu, který se nachází na cípu holešovické přístavní kosy, je prezentace historie pražské paroplavby a lodí samotných. Kromě stálé expozice sestávající z vystavených parníků ve velké hale a jednoho kolesového ...
 • Kontemplativní centrum, Bélapálfalva, Maďarsko 

  Author: Kender Jakub; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Paňák Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
  Zachování původních základů kláštera vyzvednutím lehké, dřevěné konstrukce na mikropilotách se stalo konceptem celého návrhu. Materiálové a dispoziční řešeni vychází z historie klášterní architektury a zvyků cisterciáckého řádu.
 • Bytový dům s obchody 

  Author: Lichý Norbert; Supervisor: Rothbauer Zdeněk; Opponent: Šarochová Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
  Holešovický přístav, místo s industriálním nádechem. Proudící Vltava. Poloostrov. Exkluzivní místo k vytvoření nové lokace pro bydlení, komerci, služby a administrativu. Navržený bytový objekt se snaží maximálně využít ...
 • Administrativní budova, Ruzyně 

  Author: Smolyaninova Anastasiya; Supervisor: Lampa Radek; Opponent: Abt Štěpán
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
  Projekt je součastí atelierového návrhu pro nový urbanistický plan zpracovaný pro Letiště Václava Havla v Praze. Jedná se o samostatně stojicí administrativní budovu určenou k pronajmu. Budova má 5 nadzemních podláží, Z ...
 • NÁBŘEŽÍ POD URPÍNOM 

  Author: Piterková Magdaléna; Supervisor: Hradečný Tomáš; Opponent: Morovčík Štefan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Témou práce je nájdenie nového vzťahu mesta Banská Bystrica a rieky Hron. Mesto postupným regulovaním, premiestnením hlavného meandru a umiestnením rýchlostnej cesty I66 medzi historické jadro a tok, o rieku a spojenie s ...
 • FILHARMONIE NA VLTAVSKÉ 

  Author: Seimlová Anna; Supervisor: Hradečný Tomáš; Opponent: Saitl Dominik
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Návrh budovy filharmonie a jejího bezprostředního okolí v transformačním území Holešovice - Bubny.
 • SUPERBLOK MALOVANKA 

  Author: Suchý Jiří; Supervisor: Rothbauer Zdeněk; Opponent: Šarochová Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Projekt DP je rozdělen na dvě části. Hlavním úkolem první urbanistické části je přeměna území v okolí tramvajových točen na Malovance. Projekt stanovuje koncept zástavby navazující na stávající urbanistické struktury i ...
 • NOVÉ DIVADLO PRO JINDŘICHŮV HRADEC 

  Author: Šebek Matěj; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Novotný Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Revize dosud zachovalé ale zneuctěné zahrady bývalého františkánského kláštera v Jindřichově Hradci. Místo pro nové městské divadlo bez stálého souboru. Strohá forma utvářená historickou strukturou zahrady v sobě ukrývá ...
 • OPAVA - HORNÍ NÁMĚSTÍ 

  Author: Švehla Jiří; Supervisor: Rothbauer Zdeněk; Opponent: Sládek Oldřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Předmětem práce je návrh nové zástavby v centru města Opavy. Cílem řešení je zejména navrhnout urbanistickou strukturu vhodnou pro danou lokalitu a najít adekvátní funkční využití staveb posilující potenciál stagnujícího ...
 • SPORTOVNÍ CENTRUM S BAZÉNEM NA ROHANSKÉM OSTROVĚ 

  Author: Procházková Nikola; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Dvořák Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Diplomová práce se zabývá zpracováním tématu sportovně-relaxačního centra s bazénem v širším centru Prahy. Cílem projektu je vytvořit různorodou nabídku sportovních aktivit pro nejširší veřejnost a podpořit rekreační ...

View more