Poslední příspěvky

 • Vila pro diplomata 

  Autor: Lukáčová Daniela; Vedoucí práce: Rothbauer Zdeněk; Oponent práce: Šarochová Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-16)
  Řešeným objektem je vila pro velvyslance a jeho rodinu. Primární funkce stavby je obytná, má ale místnosti přizpůsobené pro společenské akce. Dům je plně vybaven pro 5-člennou, bytem pro správce a apartmánem pro hosta. ...
 • Rekonstrukce a dostavba obecního domu, Všetaty 

  Autor: Holeček Josef; Vedoucí práce: Cikán Miroslav; Oponent práce: Holna Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-19)
  Rekonstruovaná budova obecního domu ve Všetatech se nachází v těžišti středočeského městyse. Objekt je částečně zachován ve své podobě z třicátých let dvacátého století, jeho zadní trakty jsou nahrazeny novou jednoduchou ...
 • Viladům 

  Autor: Schwarz Jaroslav; Vedoucí práce: Lampa Radek; Oponent práce: Kožnar Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-16)
  Navrhuji vila-dům v industriálním areálu Pražské plynárenské v Praze 4. Jedná se o objekt s třemi obytnými, od sebe oddělenými, jednotkami. Účelem návrhu je kvalitní a atraktivní bydlení.
 • Bytový dům s divadlem, Brno 

  Autor: Votava Vladimír; Vedoucí práce: Cikán Miroslav; Oponent práce: Novotný Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-14)
  Novostavba bytového domu s divadlem se nachází v ulici Králíkova v Brně a je součástí urbanistické koncepce navržené studiem Unit. Budova je jedním z objektů nově vystavěného bloku, jehož hlavní doménou je propojení veřejného ...
 • Viladům 

  Autor: Valkovičová Alexandra; Vedoucí práce: Lampa Radek; Oponent práce: Kožnar Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-21)
  Projekt je součástí ateliérového návrhu na revitalizaci plynárenského areálu v Praze-Michli. Jedná se o novostavbu samostatně stojícího malého bytového domu, s dobrým dopravním spojením do centra. Třípatrový dům má celkem ...
 • PALMOVKA, U PLYNOJEMU - MOŽNOSTI ROZVOJE 

  Autor: Bierhanzl Šimon; Vedoucí práce: Novotný Tomáš; Oponent práce: Sádlo Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-12)
  Oblast Dolní Libně (Palmovky) je ohraničena třemi kopci. Tento projekt se zabývá rozvojem jednoho z nich. Specifickou prací s městskou krajinou zapojuji nynější periferii zpět do města a nechávám vyniknout ojedinělou ...
 • STRAHOV 

  Autor: Indrová Veronika; Vedoucí práce: Novotný Tomáš; Oponent práce: Wlazel Adam
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-12)
  Tématem diplomové práce je ideové řešení Masarykova stadionu, jednoho z největších "brownfields" na území hlavního města Prahy. Hlavním cílem je najít obecné východisko z dnešní situace, kdy na Strahově existuje impozantní ...
 • Neviditelné Brno, Dům komunity 

  Autor: Pomyjová Eliška; Vedoucí práce: Novotný Tomáš; Oponent práce: Sládeček Svatopluk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-13)
  Práce se zabývá propojováním lidí z různých sociálních vrstev, alternativním přístupem k výstavbě v postindustriálním městě, které je v současné době vyloučenou lokalitou a tvorbou kvalitního prostředí.
 • Vila pro zasloužilého diplomata, Troja 

  Autor: Bittner Jan; Vedoucí práce: Rothbauer Zdeněk; Oponent práce: Šarochová Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-13)
  Zadáním práce je návrh rezidence pro diplomata v Praze 7 - Troji. Stavba je situována v lokalitě, která byla komplexně urbanisticky zpracována v rámci celého ateliéru. Jedná se o soliterní hmotu, která reaguje jak na tvar ...
 • Hotel**** v Brně 

  Autor: Barjak Marek; Vedoucí práce: Cikán Miroslav; Oponent práce: Hejda Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-21)
  Obsahom bakalárskej práce je stavba 4* hotela v novovzniknutom bloku, v lokalite Brno- Nový Komárov. Dom sa nachádza na severnom nároží bloku č. 15, v blízkosti autobusovej stanice Zvonařka
 • Vila pro diplomata, Troja 

  Autor: Kejdanová Pavla; Vedoucí práce: Rothbauer Zdeněk; Oponent práce: Šarochová Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-12)
  Pozemek se nachází v Praze 7 - Troji. Zadáním bylo navrhnout vilu pro diplomata, která v sobě spojuje jak možnost zázemí, tak i určitou míru reprezentace. Jedná se o solitérní hmotu. Urbanismus byl řešen v rámci atelieru.
 • Vila pro diplomata, Troja 

  Autor: Mochnacký Daniel; Vedoucí práce: Rothbauer Zdeněk; Oponent práce: Gabaš Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-13)
  Zadaním práce je návrh rezidencie pre diplomatické účely. Stavba sa nachádza v lokalite Troja, ktorá bola spracovaná v súčasne v ateliéri.
 • Studentský dům, Brno 

  Autor: Layerová Dominika; Vedoucí práce: Cikán Miroslav; Oponent práce: Hejda Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Předmětem bakalářské práce je návrh polyfunkčního domu v blokové zástavbě v Brně. Dům navazuje na nově vznikající část města. Funkce jsou voleny tak, aby na sebe vzájemně navazovaly a mohly se doplňovat.
 • Bytový dům, Michle 

  Autor: Sláma Dominik; Vedoucí práce: Lampa Radek; Oponent práce: Mackovič Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-21)
  Bytový dům se nachází ve středu industriální zóny Pražských plynáren, kde tvoří rozhraní mezi bývalou průmyslovou a novou vznikající zástavbou. Hmota dvou věží bytového domu vychází z vytvoření středové terasy, sloužící k ...
 • Mateřská škola v blokové zástavbě a komunitní centrum, Brno 

  Autor: Schwarz Karel; Vedoucí práce: Cikán Miroslav; Oponent práce: Holna Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-19)
  Předmětem této bakalářské práce je navrhnout mateřskou školku a komunitní centrum pro malý městský blok, který má společného investora. Hlavní kvalitou je propojení lidí a zážitek ze zajímavého prostoru.
 • OBCHODNÍ DŮM LASVIT PRAHA 

  Autor: Galko Filip; Vedoucí práce: Stempel Ján; Oponent práce: Smetana Jindřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-02)
  Firma Lasvit je etablovanou firmou, známou po celom svete, ktorá svojou činnosťou nadväzuje na slávnu tradíciu českého sklárstva, čím reprezentuje dobre meno Českej Republiky v zahraničí. Úlohou diplomovej práce je navrhnúť ...
 • BAUGRUPPE V PLZNI 

  Autor: Škopková Markéta; Vedoucí práce: Stempel Ján; Oponent práce: Zábran Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-13)
  Předmětem práce bylo navrhnout komunitní bydlení v centru Plzně.
 • Coworkingové centrum, Brno 

  Autor: Phamová Thu Huong; Vedoucí práce: Cikán Miroslav; Oponent práce: Novotný Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-10)
  Obsahem bakalářské práce je administrativní budova, která je součástí blokové zástavby v Brně. Centrum zaujímá důležitou roli v nově vzniklé městské části, tím že poskytuje pracovní příležitosti a dotváří profil mladé a ...
 • Diplomatická vila 

  Autor: Dolanská Denisa; Vedoucí práce: Rothbauer Zdeněk; Oponent práce: Oth Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-15)
  Hlavní funkcí diplomatické vily je poskytnout ubytování velvyslanci a jeho rodině. Vila zároveň obsahuje reprezentativní a obslužné prostory.
 • Vila pro velvyslance/velvyslankyni 

  Autor: Kos Šimon; Vedoucí práce: Rothbauer Zdeněk; Oponent práce: Gabaš Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-26)
  Vila pro velvyslance / velvyslankyni je typem bydlení s přidanou reprezentativní funkcí. Navrhuji dům, který se otevírá do zahrady a sadu. Zvnějšku jej obepíná těžká stěna. Z jihu se stíní posuvnými okenicemi. Vnitřní ...

Zobrazit další