Collections in this community

Recent Submissions

 • Nový kulturní sál v Lovosicích 

  Author: Polina Shestakova; Supervisor: Soukenka Vladimír; Opponent: Lehman Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
  Cílem je projektově zvladnout rozsah a pojetí zpracované ateliérové studie a řemeslně preizovat jednotlivé stavební profesie. Dokázet, že ambiciózní architektonicý záměr inspirovaný uměleckým dílem je možné dopracovat do ...
 • Informační centrum a vyhlídka Porta Bohemica 

  Author: Kateřina Behotová; Supervisor: Soukenka Vladimír; Opponent: Lehman Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
  V Roudnici nad Labem stojí od roku 1927 na levém břehu řeky Labe vodárenská věž. Není náhodou, že vedle ní je vlakové nádraží. Dříve sloužila k napájení parních lokomotiv. V horní betonové části byly dvě nádrže, každá z ...
 • Informační centrum a vyhlídka Porta Bohemica 

  Author: Daria Bezvorotnyaya; Supervisor: Soukenka Vladimír; Opponent: Lehman Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
  Koncept projektu tvoří dostavba vodárenské věže v městě Roudnice nad Labem. Celý komplex je rozdělen na dvě části - centrum pro návštěvníky galerie a infocentrum s kavárnou. Hmota stavby mírně vychází z terénu a směruje k ...
 • Informační centrum a vyhlídka Porta Bohemica 

  Author: Martina Divišová; Supervisor: Soukenka Vladimír; Opponent: Lehman Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
  V Roudnici nad Labem se na levém břehu řeky Labe u vlakového nádraží nachází vodárenská věž, která plnila funkci napájení parních lokomotiv. Naším úkolem bylo vytvořit v těsné blízkosti věže informační centrum, plnící i ...
 • SOKOLOVNA 21. STOLETÍ 

  Author: Tomáš Strnadel; Supervisor: Soukenka Vladimír; Opponent: Pleyer Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
  Tématem práce je rekonstrukce a přístavba sokolovny ve Valašském Meziříčí. Studie řeší hmotovou koncepci budovy, její návaznost na blízké okolí a jeho revitalizace, provozní uspořádání a materiálové řešení interiéru. Práce ...
 • Informační centrum a vyhlídka Porta Bohemica 

  Author: Marie Vávrová; Supervisor: Soukenka Vladimír; Opponent: Lehman Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
  Navrhuji informační centrum s vyhlídkou do Českého středohoří doplněné vinotékou z produkce žernoseckých vinic. Objekt je tvořen třemi hmotami, které jsou směřovány do třech různých pohledových os. K objektu navrhuji také ...
 • Informační centrum a vyhlídka Porta Bohemica 

  Author: Andrea Malcová; Supervisor: Soukenka Vladimír; Opponent: Lehman Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
  Objekt je novostavba nedaleko Malých Žernosek na pěší trase. Hlavním účelem tohoto turistického zařízení je vyhlídka na Porta Bohemica. Dále se zde nachází informační centrum a prostor pro ochutnávku místního vína. Budova ...
 • Informační centrum a vyhlídka Porta Bohemica 

  Author: Kristýna Sedláková; Supervisor: Soukenka Vladimír; Opponent: Lehman Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
  Objekt informačního centra a vyhlídky, nacházející se v Malých Žernosekách, v okresu Litoměřic je umístěn na území přírodního vyhlídkového místa Porta Bohemica. Oblast spadá do CHKO České Středohoří a stejnojmenného ...
 • PROMĚNA KULTURNÍHO DOMU 20. STOLETÍ NA KOMUNITNÍ CENTRUM 21. STOLETÍ 

  Author: Polina Rusobrova; Supervisor: Soukenka Vladimír; Opponent: Pleyer Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
  Tématem je návrh rekonstrukce kulturního domu v Přibyslavi. Práce se zabývá hledáním rozumného přístupu k historickému dědictví 20. století, který spočívá v zachování podstatných architektonických prvků a jejich doplnění ...
 • PROMĚNA KULTURNÍHO DOMU 20. STOLETÍ NA KOMUNITNÍ CENTRUM STOLETÍ 21. 

  Author: Leanid Pylila; Supervisor: Soukenka Vladimír; Opponent: Pleyer Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
  Diplomová práce se zabývá rekonstrukci a dostavbou kulturního doma v Přibyslavi. Navrhuje se řešení při kterém provoz kulturního domu se promění na komunitní centrum. Nová budova má nabídnout prostranství pro velké množství ...
 • PŘEMĚNA KULTURNÍHO DOMU 20.STOLETÍ NA KOMUNITNÍ CENTRUM 21. STOLETÍ 

  Author: Gabriela Babíková; Supervisor: Soukenka Vladimír; Opponent: Pleyer Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
  Transformace kulturního domu v Přibyslavi si klade za cíl proměnit stávající objekt na komunitní centrum se zaměřením na divadelní funkce objektu. Práce se na tomto příkladu věnuje přístupu ke stavbám kulturních domů, ...
 • PROMĚNA KULTURNÍHO DOMU 20. STOLETÍ NA KOMUNITNÍ CENTRUM 21. STOLETÍ 

  Author: Jiří Kulhavý; Supervisor: Soukenka Vladimír; Opponent: Pleyer Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
  Tématem je návrh rekonstrukce kulturního domu v Přibyslavi. Na tomto konkrétním příkladě řeší práce přístup k objektům z období socialismu. Zabývá se všemi měřítky od hmotového konceptu až po detail a barevnost interiéru. ...
 • Letní scéna, Litoměřice 

  Author: Zuzana Butelová; Supervisor: Soukenka Vladimír; Opponent: Lehman Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
  Predmetom tejto bakalárskej práce bolo navrhnúť letnú scénu ako náhradu za letné kino, nachádzajúce sa v parku na Střeleckom ostrove v Litoměřicích. Jeden z hlavných problémov terajšieho letného kina bolo, že ho nebolo ...
 • PŘESTAVBA DIVADLA DRAK - HRADEC KRÁLOVÉ 

  Author: Marcel Militký; Supervisor: Soukenka Vladimír; Opponent: Pleyer Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Předmětem diplomové práce je návrh rekonstrukce divadla Drak v Hradci Králové. Zadání vzniklo z iniciativy vedení divadla, které trápí nevyhovující provozní řešení budovy. To vzniklo díky adaptaci budovy z původního ...
 • VARIABILNÍ DIVADELNÍ BUDOVA 

  Author: Militký Marcel; Supervisor: Soukenka Vladimír; Opponent: Pleyer Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Předmětem diplomové práce je návrh nové divadelní scény v Hradci Králové. Cílem je dát do rukou hradeckých divadelních souborů nové nástroje umožňující alternativní ztvárnění svých inscenací a zároveň je dostat k více ...
 • POLYFUNKČNÍ AREÁL V HLUKU 

  Author: Gabrielová Zdeňka; Supervisor: Soukenka Vladimír; Opponent: Pleyer Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Jedná se o návrh polyfunkčního objektu v centru města Hluku. Funkční celek se nachází na místě bývalého Penkova statku. Návrh propojuje spolu několik různorodých funkcí, tak aby jednotlivé části fungovaly nezávisle na sobě, ...
 • KULTURNÍ STAVBA VE VYSOČANECH 

  Author: Švec-Billá Diana; Supervisor: Soukenka Vladimír; Opponent: Senešiová Lucie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Předmětem této diplomové práce je konverze industriální haly v pražských Vysočanech na občanskou stavbu. Stavba se nachází v areálu bývalé továrny Praga, který je v současnosti zchátralý a majitelé ho plánují proměnit v ...
 • ŘÍČNÍ PŘÍSTAVIŠTĚ LITOMĚŘICE 

  Author: Třísková Nina; Supervisor: Soukenka Vladimír; Opponent: Pleyer Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Předmětem zadání je objekt nebo objekty přístaviště v Litoměřicích, které řeší propojení lodní dopravy řeky Labe a historického centra města Litoměřic. V rámci zkulturnění místa na území navržena restaurace s kongresovými ...
 • ŘÍČNÍ PŘÍSTAVIŠTĚ V HOLEŠOVICÍCH 

  Author: Sedláčková Alžběta; Supervisor: Soukenka Vladimír; Opponent: Pleyer Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Tato práce zpracovává komplexní návrh říčního nábřeží města Litoměřic. Cílem je zlepšit podmínky současného přístaviště, aby odpovídal úrovni brány do města a navrátit život místu, jež bylo od veřejného života oddělelno ...
 • IBEROAMERICAN CENTER 

  Author: Villafane Bohac Sujana; Supervisor: Soukenka Vladimír; Opponent: Marková Anna
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Iberoamerica znamená iluzorní kontinent, ve kterém jsou převládajícími jazyky španělština a portugalština, čímž se vymazávají hranice definice jako Latinská Amerika, Střední Amerika, Jižní Amerika, Iberský poloostrov ... ...

View more