Collections in this community

Recent Submissions

 • Trigono - taneční centrum Holešovice 

  Author: Tereza Pojerová; Supervisor: Soukenka Vladimír; Opponent: Lehman Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-06)
  Tématem této bakalářské práce je návrh novostavby tanečního centra na břehu řeky Vltavy v Praze 7 v Holešovicích. Taneční centrum obsahuje, kromě divadelního provozu, také provoz baru.
 • Módní centrum Holešovice 

  Author: David Talacko; Supervisor: Soukenka Vladimír; Opponent: Lehman Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
  Módní centrum se nachází na severo - východní části holešovické náplavky. Centrum je určeno pro módní přehlídky a výstavy či vystoupení spojené s módou a uměním. Zároveň slouží jako celodenně otevřená kavárna s galerii. ...
 • Performing Arts Center - "Wave of art" 

  Author: Anna Sumarokova; Supervisor: Soukenka Vladimír; Opponent: Lehman Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
  Holešovice patří k lokalitě s velkým množstvím významných kulturních institucí. Pro vývoj směru ART DISTRICT 7 a lepší propojení uměleckých objektů mezi sebou byl navržen projekt Wave of art. Jedná se o kulturní centrum, ...
 • Performing Arts Center 

  Author: Tatiana Ondrejková; Supervisor: Soukenka Vladimír; Opponent: Lehman Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
  Centrum sa nachádza neďaleko Holešovickej tržnice, na brehu Vltavy. Návrh je inšpirovaný oblými tvarmi neďalekého sila na štrkopiesok. Časti kružnice sa prepisujú do pôdorysu v podobe polkruhového vstupu, alebo štvrť ...
 • Performing Arts Center 

  Author: Štěpánka Vařejková; Supervisor: Soukenka Vladimír; Opponent: Lehman Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
  Objekt Performing Art Centra se nachází v Praze 7 Holešovicích. Objekt disponuje divadlem s kapacitou 120 osob, galerií a kavárnou pro návštěvníky i veřejnost. Stavba se nachází v industriální oblasti a svým vzhledem ...
 • PRAŽSKÁ FILHARMONIE 

  Author: Chrystyna Brovdij; Supervisor: Soukenka Vladimír; Opponent: Pleyer Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-02)
  Zadání vychází ze studentské soutěže – návrh budovy Vltavské filharmonie. Hlavním záměrem bylo dosáhnout výhledu na Hradčany z foyeru budovy. Proto návrh velkoryse vystupuje nad hladinu řeky Vltavy.
 • REVITALIZACE KULTURNÍHO DOMU V NYMBURCE 

  Author: Šimon Kmet; Supervisor: Soukenka Vladimír; Opponent: Pleyer Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-02)
  Diplomní projekt KOKOS je návrh přestavby konferenční části obecního domu v Nymburce. Návrh se zabývá přestavbou konferenční budovy z konce 80. let se záměrem přizpůsobení budovy kulturním potřebám současné společnosti a ...
 • Nový kulturní sál v Lovosicích 

  Author: Polina Shestakova; Supervisor: Soukenka Vladimír; Opponent: Lehman Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
  Cílem je projektově zvladnout rozsah a pojetí zpracované ateliérové studie a řemeslně preizovat jednotlivé stavební profesie. Dokázet, že ambiciózní architektonicý záměr inspirovaný uměleckým dílem je možné dopracovat do ...
 • Informační centrum a vyhlídka Porta Bohemica 

  Author: Kateřina Behotová; Supervisor: Soukenka Vladimír; Opponent: Lehman Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
  V Roudnici nad Labem stojí od roku 1927 na levém břehu řeky Labe vodárenská věž. Není náhodou, že vedle ní je vlakové nádraží. Dříve sloužila k napájení parních lokomotiv. V horní betonové části byly dvě nádrže, každá z ...
 • Informační centrum a vyhlídka Porta Bohemica 

  Author: Daria Bezvorotnyaya; Supervisor: Soukenka Vladimír; Opponent: Lehman Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
  Koncept projektu tvoří dostavba vodárenské věže v městě Roudnice nad Labem. Celý komplex je rozdělen na dvě části - centrum pro návštěvníky galerie a infocentrum s kavárnou. Hmota stavby mírně vychází z terénu a směruje k ...
 • Informační centrum a vyhlídka Porta Bohemica 

  Author: Martina Divišová; Supervisor: Soukenka Vladimír; Opponent: Lehman Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
  V Roudnici nad Labem se na levém břehu řeky Labe u vlakového nádraží nachází vodárenská věž, která plnila funkci napájení parních lokomotiv. Naším úkolem bylo vytvořit v těsné blízkosti věže informační centrum, plnící i ...
 • SOKOLOVNA 21. STOLETÍ 

  Author: Tomáš Strnadel; Supervisor: Soukenka Vladimír; Opponent: Pleyer Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
  Tématem práce je rekonstrukce a přístavba sokolovny ve Valašském Meziříčí. Studie řeší hmotovou koncepci budovy, její návaznost na blízké okolí a jeho revitalizace, provozní uspořádání a materiálové řešení interiéru. Práce ...
 • Informační centrum a vyhlídka Porta Bohemica 

  Author: Marie Vávrová; Supervisor: Soukenka Vladimír; Opponent: Lehman Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
  Navrhuji informační centrum s vyhlídkou do Českého středohoří doplněné vinotékou z produkce žernoseckých vinic. Objekt je tvořen třemi hmotami, které jsou směřovány do třech různých pohledových os. K objektu navrhuji také ...
 • Informační centrum a vyhlídka Porta Bohemica 

  Author: Andrea Malcová; Supervisor: Soukenka Vladimír; Opponent: Lehman Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
  Objekt je novostavba nedaleko Malých Žernosek na pěší trase. Hlavním účelem tohoto turistického zařízení je vyhlídka na Porta Bohemica. Dále se zde nachází informační centrum a prostor pro ochutnávku místního vína. Budova ...
 • Informační centrum a vyhlídka Porta Bohemica 

  Author: Kristýna Sedláková; Supervisor: Soukenka Vladimír; Opponent: Lehman Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
  Objekt informačního centra a vyhlídky, nacházející se v Malých Žernosekách, v okresu Litoměřic je umístěn na území přírodního vyhlídkového místa Porta Bohemica. Oblast spadá do CHKO České Středohoří a stejnojmenného ...
 • PROMĚNA KULTURNÍHO DOMU 20. STOLETÍ NA KOMUNITNÍ CENTRUM 21. STOLETÍ 

  Author: Polina Rusobrova; Supervisor: Soukenka Vladimír; Opponent: Pleyer Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
  Tématem je návrh rekonstrukce kulturního domu v Přibyslavi. Práce se zabývá hledáním rozumného přístupu k historickému dědictví 20. století, který spočívá v zachování podstatných architektonických prvků a jejich doplnění ...
 • PROMĚNA KULTURNÍHO DOMU 20. STOLETÍ NA KOMUNITNÍ CENTRUM STOLETÍ 21. 

  Author: Leanid Pylila; Supervisor: Soukenka Vladimír; Opponent: Pleyer Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
  Diplomová práce se zabývá rekonstrukci a dostavbou kulturního doma v Přibyslavi. Navrhuje se řešení při kterém provoz kulturního domu se promění na komunitní centrum. Nová budova má nabídnout prostranství pro velké množství ...
 • PŘEMĚNA KULTURNÍHO DOMU 20.STOLETÍ NA KOMUNITNÍ CENTRUM 21. STOLETÍ 

  Author: Gabriela Babíková; Supervisor: Soukenka Vladimír; Opponent: Pleyer Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
  Transformace kulturního domu v Přibyslavi si klade za cíl proměnit stávající objekt na komunitní centrum se zaměřením na divadelní funkce objektu. Práce se na tomto příkladu věnuje přístupu ke stavbám kulturních domů, ...
 • PROMĚNA KULTURNÍHO DOMU 20. STOLETÍ NA KOMUNITNÍ CENTRUM 21. STOLETÍ 

  Author: Jiří Kulhavý; Supervisor: Soukenka Vladimír; Opponent: Pleyer Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
  Tématem je návrh rekonstrukce kulturního domu v Přibyslavi. Na tomto konkrétním příkladě řeší práce přístup k objektům z období socialismu. Zabývá se všemi měřítky od hmotového konceptu až po detail a barevnost interiéru. ...
 • Letní scéna, Litoměřice 

  Author: Zuzana Butelová; Supervisor: Soukenka Vladimír; Opponent: Lehman Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
  Predmetom tejto bakalárskej práce bolo navrhnúť letnú scénu ako náhradu za letné kino, nachádzajúce sa v parku na Střeleckom ostrove v Litoměřicích. Jeden z hlavných problémov terajšieho letného kina bolo, že ho nebolo ...

View more