Now showing items 1-1 of 1

    • Metriky pro zjištění shody vzorů 

      Author: Krč Tomáš; Supervisor: Anisimova Elena; Opponent: Fliegel Karel
      Tato diplomová práce se zabývá vytvořením metody pro klasifikaci tiskárenského papíru založené na textuře daného papíru. Popisuje, jakým způsobem získat detailní fotografie textury a jak je zpracovat pomocí singulárního ...