Now showing items 1-1 of 1

  • Metody korekce nehomogenity obrazu z mikrobolometrických senzorů 

   Author: Mazanec Tomáš; Supervisor: Páta Petr; Opponent: Kovář Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Tato diplomová práce se věnuje teoretickému rozboru používaných metod pro korekci nehomogenit na snímcích z mikrobolometrických senzorů a následným návrhem algoritmu pro korekci nehomogenit způsobených jak rozdílným offsetem ...