Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv jemnosti modelování prostorové akustiky sálu na korelaci s výsledky měření 

   Author: Eugeniu Berdan; Supervisor: Husník Libor; Opponent: Motl Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Předmětem této diplomové práce je akustika uzavřených prostorů a simulace akustiky v modelech reálných místností. Modelování je v dnešní době velmi používaným aspektem při řešení prostorové i stavební akustiky, kdy umožňuje ...