Now showing items 1-1 of 1

    • Porovnání metod přepisu zvukové stopy z filmového nosiče 

      Author: Školný Jakub; Supervisor: Rund František; Opponent: Novák Miloslav
      Tato diplomová práce se zabývá porovnáním metod přepisu optické zvukové stopy z filmového nosiče. Navržené metody jsou testovány na zvukových vzorcích, které byly získány různými způsoby digitalizace. Testovací algoritmy ...