Now showing items 1-2 of 2

  • Identifikace kamery z parametrů snímku 

   Author: Radomír Švihel; Supervisor: Páta Petr; Opponent: Koten Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Se stále vetší popularitou digitálních fotoaparátu, snadným, dostupným a uživatelsky prívetivým užíváním programu a aplikací na úpravu snímku, roste také kvalita snímku a rychlost mezi jeho porízením a publikováním at už ...
  • Vliv dynamické komprese signálu na parametr STI určovaného přímou metodou 

   Author: Václav Patočka; Supervisor: Brothánek Marek; Opponent: Pospíšil Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-29)
   Tato práce se zabývá stavbou dynamického kompresoru, jeho částí a parametrů. Dále je popsán parametr srozumitelnosti STI a metody jeho získání. Nakonec je studován vliv jednotlivých parametrů dynamického kompresoru na ...