Now showing items 1-1 of 1

  • Programové vybavení pro autostereoskopický displej 

   Author: Inneman David; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Boleček Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-10)
   Cílem této práce je vytvořit přehled principů lidského vnímání hloubky prostoru a jejich využití v technologiích pro stereoskopické "3D" zobrazování. Dalším cílem je vyvinutí softwaru, nebo vytvoření sady aplikací, které ...