Now showing items 1-1 of 1

  • Metody rekonstrukce obrazu pro prostorově variantní zobrazovací systémy 

   Author: Melechovský Tomáš; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Polák Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Tato diplomová práce se zabývá modelováním zkreslení prostorově variantním zobrazovacím systémem a následně rekonstrukcí takto zkresleného obrazu. Ke zkreslení a rekonstrukci jsou použity bodové rozptylové funkce vytvořené ...