Now showing items 1-1 of 1

  • Detekce přítomnosti člověka pomocí jeho akustických projevů 

   Author: Krista Jakub; Supervisor: Husník Libor; Opponent: Novák Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-23)
   Cílem diplomové práce bylo navrhnout metodu, která by prostřednictvím analýzy zvukových projevů člověka dokázala určit jeho přítomnost. U takto navržených metod zjistit spolehlivost a závislost na okolních faktorech. ...