Now showing items 1-1 of 1

  • Fázové změny zvukových signálů a jejich právě rozpoznatelný rozdíl 

   Author: Štěpánková Ivana; Supervisor: Husník Libor; Opponent: Frič Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-04)
   Tato práce se zabývá vlivem změn ve fázovém spektru na sluchový vjem. Ačkoliv lidský sluchový systém byl dlouhou dobu považován za takzvaně fázově hluchý, v dnešní době několik současných studií prokázalo, že změna fázového ...